1.099.000 Đ

ĐẶT HÀNG NGAY
Quay số chọn
3 khách hàng trúng giải
Cơ hội trúng ngay 2.000.000Đ

8.499.000 Đ

ĐẶT HÀNG NGAY
Quay số chọn
3 khách hàng trúng giải
Cơ hội trúng ngay1.000.000Đ

Dự kiến thời gian có hàng: 26/11/2016

10 KHÁCH HÀNG ĐẦU TIÊN

KHÁCH HÀNG TIẾP THEO

10 KHÁCH HÀNG ĐẦU TIÊN

Tặng 1 nắp SoundBoost Moto Mod trị giá 2.999.000đ
Tặng 1 nắp Nylon đỏ tía trị gia 299.000đ
Tặng 1 sim 3G( gói F500, free 4Gb/1 tháng )

KHÁCH HÀNG TIẾP THEO

Tặng 1 nắp Nylon đỏ tía trị gia 299.000đ
Tặng 1 sim 3G( gói F500, free 4Gb/1 tháng )

Tặng 1 nắp SoundBoost Moto Mod trị giá 2.999.000đ
Tặng 1 nắp Nylon đỏ tía trị gia 299.000đ
Tặng 1 sim 3G( gói F500, free 4Gb/1 tháng )

Tặng 1 nắp Nylon đỏ tía trị gia 299.000đ
Tặng 1 sim 3G( gói F500, free 4Gb/1 tháng )

Đánh giá thảo luận của bạn về

Motorola Moto Z

Motorola Moto Z Play