iPhone X

Apple iPhone X 64Gb cũ 97%

Apple iPhone X 64Gb cũ 97%

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 14.799.000đ

• Ưu đãi mua bộ Sạc, cáp chính hãng Apple iPhone X với giá 480.000đ 
• Ưu đãi mua bộ Sac, cáp, tai nghe chính hãng Apple iPhone X với giá 910.000đ
• Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đSo sánh với...
Apple iPhone X 64Gb cũ 99%

Apple iPhone X 64Gb cũ 99%

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 15.199.000đ

• Ưu đãi mua bộ Sạc, cáp chính hãng Apple iPhone X với giá 480.000đ 
• Ưu đãi mua bộ Sac, cáp, tai nghe chính hãng Apple iPhone X với giá 910.000đ
• Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đSo sánh với...
Apple iPhone X 256Gb cũ 99%

Apple iPhone X 256Gb cũ 99%

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 16.599.000đ

• Ưu đãi mua bộ Sạccáp chính hãng Apple iPhone X với giá 480.000đ 
• Ưu đãi mua bộ Sac, cáp, tai nghe chính hãng Apple iPhone X với giá 910.000đ
* Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đSo sánh với...
Apple iPhone X 64Gb New 100% - Trôi bảo hành

Apple iPhone X 64Gb New 100% - Trôi bảo hành

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 17.399.000đ

• Ưu đãi mua bộ Sạccáp chính hãng Apple iPhone X với giá 480.000đ 
* Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đ

   

     So sánh với...
  Apple iPhone X 256Gb New 100% - Trôi bảo hành

  Apple iPhone X 256Gb New 100% - Trôi bảo hành

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 18.799.000đ

  • Ưu đãi mua bộ Sạccáp chính hãng Apple iPhone X với giá 480.000đ 
  • Ưu đãi mua bộ Sac, cáp, tai nghe chính hãng Apple iPhone X với giá 910.000đ
  * Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đ  So sánh với...

  iPhone 8/8 Plus

  Apple iPhone 8 64Gb 97%

  Apple iPhone 8 64Gb 97%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 9.499.000đ

  • Ưu đãi mua bộ Sạc, cáp chính hãng Apple iPhone 8/8 Plus với giá 480.000đ 
  * Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đ  So sánh với...
  Apple iPhone 8 64Gb 99% ( 776 CMT8 )

  Apple iPhone 8 64Gb 99% ( 776 CMT8 )

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 9.899.000đ

  So sánh với...
  Apple iPhone 8 64Gb Like new Japan( 67 TQK)

  Apple iPhone 8 64Gb Like new Japan( 67 TQK)

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 11.999.000đ

  So sánh với...
  Apple iPhone 8 Plus 64Gb cũ 97%

  Apple iPhone 8 Plus 64Gb cũ 97%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 11.199.000đ

  • Ưu đãi mua bộ Sạc, cáp chính hãng Apple iPhone 8/8 Plus với giá 480.000đ 
  • Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đ  So sánh với...
  Apple iPhone 8 Plus 64Gb cũ 99%

  Apple iPhone 8 Plus 64Gb cũ 99%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 11.599.000đ

  • Ưu đãi mua bộ Sạccáp chính hãng Apple iPhone 8/8 Plus với giá 480.000đ 
  * Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đ  So sánh với...
  Apple iPhone 8 plus 64Gb Red cũ 97%

  Apple iPhone 8 plus 64Gb Red cũ 97%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 11.699.000đ

  • Ưu đãi mua bộ Sạc, cáp chính hãng Apple iPhone 8/8 Plus với giá 480.000đ 
  • Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đ  So sánh với...
  Apple iPhone 8 Plus 64Gb Red cũ 99%

  Apple iPhone 8 Plus 64Gb Red cũ 99%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 12.199.000đ

  • Ưu đãi mua bộ Sạccáp chính hãng Apple iPhone 8/8 Plus với giá 480.000đ 
  * Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đ  So sánh với...
  Apple iPhone 8 Plus 64Gb New 100% - Trôi bảo hành

  Apple iPhone 8 Plus 64Gb New 100% - Trôi bảo hành

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 14.199.000đ

  • Ưu đãi mua bộ Sạccáp chính hãng Apple iPhone 8/8 Plus với giá 480.000đ 
  * Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đ  So sánh với...
  Apple iPhone 8 Plus 256Gb New 100% - Trôi bảo hành

  Apple iPhone 8 Plus 256Gb New 100% - Trôi bảo hành

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 14.999.000đ

  • Ưu đãi mua bộ Sạccáp chính hãng Apple iPhone 8/8 Plus với giá 480.000đ 
  * Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đ  So sánh với...

  iPhone 7/7 Plus

  Apple iPhone 7 32Gb cũ 99%

  Apple iPhone 7 32Gb cũ 99%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 5.399.000đ

  • Ưu đãi mua bộ Sạccáp chính hãng Apple iPhone 7 với giá 480.000đ 
  * Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đ  So sánh với...
  Apple iPhone 7 128Gb cũ 99%

  Apple iPhone 7 128Gb cũ 99%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 6.599.000đ

  • Ưu đãi mua bộ Sạccáp chính hãng Apple iPhone 7 với giá 480.000đ   So sánh với...
  Apple iPhone 7 Plus 128Gb Red cũ 99%

  Apple iPhone 7 Plus 128Gb Red cũ 99%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 9.799.000đ

  • Ưu đãi mua bộ Sạccáp chính hãng Apple iPhone 7 với giá 480.000đ 
  * Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đ  So sánh với...
  Apple iPhone 7 Plus 256Gb cũ 99%

  Apple iPhone 7 Plus 256Gb cũ 99%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 10.899.000đ

  • Ưu đãi mua bộ Sạccáp chính hãng Apple iPhone 7 với giá 480.000đ 
  * Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đ  So sánh với...
  Apple iPhone 7 Plus 32Gb 99% ( 370 LVS )

  Apple iPhone 7 Plus 32Gb 99% ( 370 LVS )

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 8.799.000đ

  So sánh với...
  Apple iPhone 7 Plus 128Gb cũ 99%

  Apple iPhone 7 Plus 128Gb cũ 99%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 9.399.000đ

  • Ưu đãi mua bộ Sạccáp chính hãng Apple iPhone 7 với giá 480.000đ 
  * Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đ  So sánh với...
  Apple iPhone 7 Plus 128Gb New 100% - Trôi bảo hành

  Apple iPhone 7 Plus 128Gb New 100% - Trôi bảo hành

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 11.899.000đ

  • Ưu đãi mua bộ Sạccáp chính hãng Apple iPhone 7 với giá 480.000đ 
  * Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đ  So sánh với...

  iPhone 6s/6s Plus

  Apple iPhone 6S 32Gb cũ 99%

  Apple iPhone 6S 32Gb cũ 99%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 3.999.000đ

  * Ưu đãi mua Sạc, cáp Apple với giá 440.000đ  So sánh với...
  Apple iPhone 6S 64Gb cũ 99%

  Apple iPhone 6S 64Gb cũ 99%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 5.299.000đ

  * Ưu đãi mua Sạc, cáp Apple với giá 440.000đ   So sánh với...
  Apple iPhone 6S Plus 16Gb cũ 99%

  Apple iPhone 6S Plus 16Gb cũ 99%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 5.399.000đ

  * Ưu đãi mua Sạc, cáp Apple với giá 440.000đ   So sánh với...
  Apple iPhone 6S Plus 64Gb cũ 99%

  Apple iPhone 6S Plus 64Gb cũ 99%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 5.799.000đ

  * Ưu đãi mua Sạc, cáp Apple với giá 440.000đ   So sánh với...

  iPhone 6/6 Plus

  Apple iPhone 6 64Gb 98%

  Apple iPhone 6 64Gb 98%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 4.799.000đ

  So sánh với...

  Sản phẩm HOT

  Apple iPad Gen 5 (2017) Cellular 32Gb cũ 99%

  Apple iPad Gen 5 (2017) Cellular 32Gb cũ 99%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 6.599.000đ

  * Combo Sạc , cáp với giá 499.000đ
  Combo phụ kiện Apple dành cho iPad (sạc,cáp,tai nghe) với giá 810.000đ  So sánh với...
  Apple iPad Pro 10.5 Wifi 64Gb 2017 99,9%

  Apple iPad Pro 10.5 Wifi 64Gb 2017 99,9%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 11.499.000đ

  So sánh với...
  Apple iPad Pro 10.5 Cellular 64Gb cũ 99%

  Apple iPad Pro 10.5 Cellular 64Gb cũ 99%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 12.799.000đ

  * Ưu đãi mua Combo Sạc , cáp với giá 499.000đ
  * Ưu đãi mua Combo phụ kiện Apple dành cho iPad (sạc,cáp,tai nghe) với giá 810.000đ  So sánh với...
  Apple iPad Pro 12.9 Cellular 64Gb 2017 New 100% - Trôi bảo hành

  Apple iPad Pro 12.9 Cellular 64Gb 2017 New 100% - Trôi bảo hành

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 14.999.000đ

  So sánh với...
  Apple iPad Gen 6 (2018) Cellular 32Gb cũ 99%

  Apple iPad Gen 6 (2018) Cellular 32Gb cũ 99%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 7.599.000đ

  * Combo Sạc , cáp với giá 499.000đ
  * Combo phụ kiện Apple dành cho iPad (sạc,cáp,tai nghe) với giá 810.000đ
     So sánh với...

  Sản Phẩm Khác

  Samsung Galaxy Note 9 N960 128Gb Hàn Quốc ( 99% )

  Samsung Galaxy Note 9 N960 128Gb Hàn Quốc ( 99% )

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 11.599.000đ

  So sánh với...
  Samsung Galaxy Note 9 N960 128Gb 99% ( 654LHP)

  Samsung Galaxy Note 9 N960 128Gb 99% ( 654LHP)

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  CTY 11.399.000đ

  So sánh với...
  Samsung Galaxy S9 Plus 64Gb G965 Mỹ ( New 100% )

  Samsung Galaxy S9 Plus 64Gb G965 Mỹ ( New 100% )

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 9.999.000đ

  * Ưu đãi mua Combo phụ kiện Samsung (sạc,cáp) 340.000đ
  * Ưu đãi mua Combo phụ kiện Samsung S8/S8 Plus (sạc,cáp,tai nghe) 510.000đ  So sánh với...
  Samsung Galaxy Note 8 64Gb N950 Quốc Tế ( New 100% )

  Samsung Galaxy Note 8 64Gb N950 Quốc Tế ( New 100% )

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 8.999.000đ

  * Ưu đãi mua Combo phụ kiện Samsung (sạc,cáp) 340.000đ
  * Ưu đãi mua Combo phụ kiện Samsung S8/S8 Plus (sạc,cáp,tai nghe) 510.000đ  So sánh với...
  Samsung Galaxy S9 Plus 64Gb G965 Hàn Quốc ( 99% )

  Samsung Galaxy S9 Plus 64Gb G965 Hàn Quốc ( 99% )

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 8.799.000đ

  So sánh với...
  Samsung Galaxy Note 8 64Gb N950 Mỹ ( New 100% )

  Samsung Galaxy Note 8 64Gb N950 Mỹ ( New 100% )

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 8.299.000đ

  * Ưu đãi mua Combo phụ kiện Samsung (sạc,cáp) 340.000đ
  * Ưu đãi mua Combo phụ kiện Samsung S8/S8 Plus (sạc,cáp,tai nghe) 510.000đ  So sánh với...
  Samsung Galaxy S8 Plus 128Gb Hàn Quốc ( 99% )

  Samsung Galaxy S8 Plus 128Gb Hàn Quốc ( 99% )

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 7.149.000đ

  * Ưu đãi mua Combo phụ kiện Samsung (sạc,cáp) 340.000đ
  * Ưu đãi mua  Combo phụ kiện Samsung S8/S8 Plus (sạc,cáp,tai nghe) 510.000đ  So sánh với...
  Samsung Galaxy S8 Plus 64Gb Hàn Quốc (99%)

  Samsung Galaxy S8 Plus 64Gb Hàn Quốc (99%)

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 6.899.000đ

  * Ưu đãi mua Combo phụ kiện Samsung (sạc,cáp) 340.000đ
  * Ưu đãi mua Combo phụ kiện Samsung S8/S8 Plus (sạc,cáp,tai nghe) 510.000đ  So sánh với...
  HTC U11 64Gb Ram 4Gb 2 Sim 99%

  HTC U11 64Gb Ram 4Gb 2 Sim 99%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 6.199.000đ

  So sánh với...
  Samsung Galaxy S8 Plus 99% ( 191KH )

  Samsung Galaxy S8 Plus 99% ( 191KH )

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  CTY 6.099.000đ

  So sánh với...
  Samsung Galaxy A8 Star G885 99%

  Samsung Galaxy A8 Star G885 99%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  CTY 5.999.000đ

  So sánh với...
  Samsung Galaxy Note FE 64Gb Hàn Quốc (99%)

  Samsung Galaxy Note FE 64Gb Hàn Quốc (99%)

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 5.499.000đ

  * Ưu đãi mua Combo phụ kiện Samsung (sạc,cáp) 340.000đ
  * Ưu đãi mua Combo phụ kiện Samsung S8/S8 Plus (sạc,cáp,tai nghe) 510.000đ  So sánh với...
  HTC U11 64Gb Ram 4Gb 99%

  HTC U11 64Gb Ram 4Gb 99%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 5.099.000đ

  So sánh với...
  Huawei Nova 3i 128Gb 99% (492 NGT)

  Huawei Nova 3i 128Gb 99% (492 NGT)

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  CTY 3.999.000đ

  So sánh với...
  Sony XA1 Ultra Black G3226 99%

  Sony XA1 Ultra Black G3226 99%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  CTY 3.999.000đ

  So sánh với...
  Zenfone Max Pro M1 64GB 97% ( 67 TQK)

  Zenfone Max Pro M1 64GB 97% ( 67 TQK)

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  CTY 3.899.000đ

  So sánh với...
  Samsung Galaxy A6 Plus A605 cũ 99%

  Samsung Galaxy A6 Plus A605 cũ 99%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  CTY 3.699.000đ

  So sánh với...
  Sony Xperia XA Ultra 99% ( 776 CMT8)

  Sony Xperia XA Ultra 99% ( 776 CMT8)

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  CTY 3.299.000đ

  So sánh với...
  Samsung Gear S3 Classic R770 99% Trưng bày

  Samsung Gear S3 Classic R770 99% Trưng bày

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  CTY 3.199.000đ

  So sánh với...
  Samsung Galaxy S6 Mỹ 32Gb ( 99%) 89TQK

  Samsung Galaxy S6 Mỹ 32Gb ( 99%) 89TQK

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 2.799.000đ

  So sánh với...
  Nokia 5.1 Plus 99%

  Nokia 5.1 Plus 99%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  CTY 2.499.000đ

  So sánh với...
  Wiko U Pulse 99% Trưng bày

  Wiko U Pulse 99% Trưng bày

  ĐẶT HÀNG

  CHI TIẾT

  CTY 1.099.000đ

  So sánh với...
  Nokia 8110 4G 99% ( 654LHP )

  Nokia 8110 4G 99% ( 654LHP )

  ĐẶT HÀNG

  CHI TIẾT

  CTY 699.000đ

  So sánh với...
  Bạn đang lo lắng không biết nơi thu mua điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá cao và tìm mua máy mới giá rẻ, chất lượng đảm bảo ở đâu tại TP.HCM?
  Hnammobile cung cấp đầy đủ các dịch vụ trên cùng với kho máy cũ phong phú, chất lượng và có chế độ bảo hành nghiêm chỉnh, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của quý khách.

  Điều kiện thu mua máy cũ, đổi máy mới tại Hnammobile như sau:

  - Sản phẩm được thu lại phải có chức năng sử dụng bình thường, phụ kiện zin theo máy và ngoại hình được giữ nguyên hiện trạng ban đầu. Hnam Mobile sẽ cân nhắc việc thu lại các sản phẩm còn bảo hành nhưng bị lỗi sau khi được kiểm tra, khắc phục .
  - Đối với các sản phẩm hết hạn bảo hành Hnam Mobile sẽ cân nhắc việc thu lại tùy vào model, ngoại hình và tình trạng của sản phẩm.

  Lưu ý:

  - Hnam Mobile không nhập linh phụ kiện điện thoại cũ đã qua sử dụng.
  - Hnam Mobile có quyền từ chối thu lại các sản phẩm có ngoại hình quá xấu ( bể, móp, nứt),hết bảo hành bị mất nguồn, ẩm ướt, hư hỏng nặng, sửa chữa ngoài, model quá cũ, hàng clear kho, máy trang trí, sơn vẽ, gắn...
  Xem thêm kho máy cũ : điện thoại Oppo cũ- điện thoại Sony cũ- điện thoại Apple iPhone Xs Max cũ- điện thoại Apple iPhone XS cũ- điện thoại Apple iPhone XR cũ- điện thoại Realme cũ- điện thoại Apple iPhone X cũ- điện thoại Apple iPhone 8 cũ- điện thoại Apple iPhone 8 Plus cũ- điện thoại Apple iPhone 7 cũ- điện thoại Apple iPhone 7 Plus cũ- điện thoại Apple iPhone 6S cũ- điện thoại Apple iPhone 6S Plus cũ- điện thoại Samsung cũ- điện thoại VSmart cũ- điện thoại Huawei cũ- điện thoại Asus Zenfone cũ- điện thoại BlackBerry cũ- điện thoại Xiaomi cũ- điện thoại Philips cũ- điện thoại Wiko cũ- điện thoại Nokia - Microsoft cũ- điện thoại CoolPad cũ- điện thoại Symphony cũ