iPhone Xs Max

Apple iPhone XS Max 1 Sim 64Gb cũ 99%

Apple iPhone XS Max 1 Sim 64Gb cũ 99%

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 21.399.000đ

• Ưu đãi mua bộ Sạc, cáp chính hãng Apple iPhone X với giá 480.000đ 
• Ưu đãi mua bộ Sac, cáp, tai nghe chính hãng Apple iPhone X với giá 910.000đSo sánh với...

iPhone X

Apple iPhone X 64Gb cũ 97%

Apple iPhone X 64Gb cũ 97%

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 14.799.000đ

• Ưu đãi mua bộ Sạc, cáp chính hãng Apple iPhone X với giá 480.000đ 
• Ưu đãi mua bộ Sac, cáp, tai nghe chính hãng Apple iPhone X với giá 910.000đ
• Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đSo sánh với...
Apple iPhone X 64Gb cũ 99%

Apple iPhone X 64Gb cũ 99%

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 15.199.000đ

• Ưu đãi mua bộ Sạc, cáp chính hãng Apple iPhone X với giá 480.000đ 
• Ưu đãi mua bộ Sac, cáp, tai nghe chính hãng Apple iPhone X với giá 910.000đ
• Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đSo sánh với...
Apple iPhone X 256Gb cũ 97%

Apple iPhone X 256Gb cũ 97%

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 16.099.000đ

* Ưu đãi mua bộ Sạc, cáp chính hãng Apple iPhone X với giá 480.000đ 
* Ưu đãi mua bộ Sac, cáp, tai nghe chính hãng Apple iPhone X với giá 910.000đSo sánh với...
Apple iPhone X 256Gb cũ 99%

Apple iPhone X 256Gb cũ 99%

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 16.599.000đ

• Ưu đãi mua bộ Sạccáp chính hãng Apple iPhone X với giá 480.000đ 
• Ưu đãi mua bộ Sac, cáp, tai nghe chính hãng Apple iPhone X với giá 910.000đ
* Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đSo sánh với...
Apple iPhone X 64Gb New 100% - Trôi bảo hành

Apple iPhone X 64Gb New 100% - Trôi bảo hành

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 17.199.000đ

• Ưu đãi mua bộ Sạccáp chính hãng Apple iPhone X với giá 480.000đ 
* Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đ

   

     So sánh với...
  Apple iPhone X 256Gb New 100% - Trôi bảo hành

  Apple iPhone X 256Gb New 100% - Trôi bảo hành

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 18.599.000đ

  • Ưu đãi mua bộ Sạccáp chính hãng Apple iPhone X với giá 480.000đ 
  • Ưu đãi mua bộ Sac, cáp, tai nghe chính hãng Apple iPhone X với giá 910.000đ
  * Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đ  So sánh với...

  iPhone 8/8 Plus

  Apple iPhone 8 64Gb 97%

  Apple iPhone 8 64Gb 97%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 9.499.000đ

  • Ưu đãi mua bộ Sạc, cáp chính hãng Apple iPhone 8/8 Plus với giá 480.000đ 
  * Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đ  So sánh với...
  Apple iPhone 8 Plus 64Gb cũ 97%

  Apple iPhone 8 Plus 64Gb cũ 97%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 11.199.000đ

  • Ưu đãi mua bộ Sạc, cáp chính hãng Apple iPhone 8/8 Plus với giá 480.000đ 
  • Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đ  So sánh với...
  Apple iPhone 8 Plus 64Gb cũ 99%

  Apple iPhone 8 Plus 64Gb cũ 99%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 11.599.000đ

  • Ưu đãi mua bộ Sạccáp chính hãng Apple iPhone 8/8 Plus với giá 480.000đ 
  * Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đ  So sánh với...
  Apple iPhone 8 plus 64Gb Red cũ 97%

  Apple iPhone 8 plus 64Gb Red cũ 97%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 11.699.000đ

  • Ưu đãi mua bộ Sạc, cáp chính hãng Apple iPhone 8/8 Plus với giá 480.000đ 
  • Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đ  So sánh với...
  Apple iPhone 8 Plus 64Gb Red cũ 99%

  Apple iPhone 8 Plus 64Gb Red cũ 99%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 12.199.000đ

  • Ưu đãi mua bộ Sạccáp chính hãng Apple iPhone 8/8 Plus với giá 480.000đ 
  * Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đ  So sánh với...
  Apple iPhone 8 Plus 256Gb 99% ( 89 TQK )
  Tạm hết hàng

  Apple iPhone 8 Plus 256Gb 99% ( 89 TQK )

  ĐẶT HÀNG

  CHI TIẾT

  HNAM 12.499.000đ

  So sánh với...
  Apple iPhone 8 Plus 256Gb New 100% - Trôi bảo hành

  Apple iPhone 8 Plus 256Gb New 100% - Trôi bảo hành

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 14.899.000đ

  • Ưu đãi mua bộ Sạccáp chính hãng Apple iPhone 8/8 Plus với giá 480.000đ 
  * Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đ  So sánh với...

  iPhone 7/7 Plus

  Apple iPhone 7 32Gb cũ 97%

  Apple iPhone 7 32Gb cũ 97%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 5.099.000đ

  * Ưu đãi mua bộ Sạc, cáp chính hãng Apple iPhone 7 với giá 480.000đ 
  * Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đ
     So sánh với...
  Apple iPhone 7 32Gb cũ 99%

  Apple iPhone 7 32Gb cũ 99%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 5.399.000đ

  • Ưu đãi mua bộ Sạccáp chính hãng Apple iPhone 7 với giá 480.000đ 
  * Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đ  So sánh với...
  Apple iPhone 7 128Gb cũ 97%

  Apple iPhone 7 128Gb cũ 97%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 5.999.000đ

  * Ưu đãi mua bộ Sạc, cáp chính hãng Apple iPhone 7 với giá 480.000đ 
  * Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đ  So sánh với...
  Apple iPhone 7 128Gb cũ 99%

  Apple iPhone 7 128Gb cũ 99%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 6.399.000đ

  • Ưu đãi mua bộ Sạccáp chính hãng Apple iPhone 7 với giá 480.000đ   So sánh với...
  Apple iPhone 7 Plus 32Gb cũ 99%

  Apple iPhone 7 Plus 32Gb cũ 99%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 7.899.000đ

  • Ưu đãi mua bộ Sạccáp chính hãng Apple iPhone 7 với giá 480.000đ 
  * Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đ  So sánh với...
  Apple iPhone 7 Plus 256Gb 97%

  Apple iPhone 7 Plus 256Gb 97%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 10.399.000đ

  * Ưu đãi mua bộ Sạc, cáp chính hãng Apple iPhone 7 với giá 480.000đ 
  * Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đ
     So sánh với...
  Apple iPhone 7 Plus 256Gb cũ 99%

  Apple iPhone 7 Plus 256Gb cũ 99%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 10.899.000đ

  • Ưu đãi mua bộ Sạccáp chính hãng Apple iPhone 7 với giá 480.000đ 
  * Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đ  So sánh với...
  Apple iPhone 7 Plus 32Gb cũ 97%

  Apple iPhone 7 Plus 32Gb cũ 97%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 7.499.000đ

  So sánh với...
  Apple iPhone 7 Plus 128Gb cũ 97%

  Apple iPhone 7 Plus 128Gb cũ 97%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 8.599.000đ

  * Ưu đãi mua bộ Sạc, cáp chính hãng Apple iPhone 7 với giá 480.000đ 
  * Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đ
     So sánh với...
  Apple iPhone 7 Plus 128Gb cũ 99%

  Apple iPhone 7 Plus 128Gb cũ 99%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 8.999.000đ

  • Ưu đãi mua bộ Sạccáp chính hãng Apple iPhone 7 với giá 480.000đ 
  * Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đ  So sánh với...
  Apple iPhone 7 Plus 128Gb New 100% - Trôi bảo hành

  Apple iPhone 7 Plus 128Gb New 100% - Trôi bảo hành

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 11.299.000đ

  • Ưu đãi mua bộ Sạccáp chính hãng Apple iPhone 7 với giá 480.000đ 
  * Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đ  So sánh với...

  iPhone 6s/6s Plus

  Apple iPhone 6S 32Gb cũ 97%

  Apple iPhone 6S 32Gb cũ 97%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 3.749.000đ

  * Ưu đãi mua Sạc, cáp Apple với giá 440.000đ  So sánh với...
  Apple iPhone 6S 32Gb cũ 99%

  Apple iPhone 6S 32Gb cũ 99%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 3.999.000đ

  * Ưu đãi mua Sạc, cáp Apple với giá 440.000đ  So sánh với...
  Apple iPhone 6S 64Gb cũ 99%

  Apple iPhone 6S 64Gb cũ 99%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 5.299.000đ

  * Ưu đãi mua Sạc, cáp Apple với giá 440.000đ   So sánh với...
  Apple iPhone 6S Plus 16Gb cũ 99%

  Apple iPhone 6S Plus 16Gb cũ 99%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 5.399.000đ

  * Ưu đãi mua Sạc, cáp Apple với giá 440.000đ   So sánh với...
  Apple iPhone 6S Plus 64Gb cũ 97%

  Apple iPhone 6S Plus 64Gb cũ 97%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 5.499.000đ

  * Ưu đãi mua Sạc, cáp Apple với giá 440.000đ  So sánh với...
  Apple iPhone 6S Plus 64Gb cũ 99%

  Apple iPhone 6S Plus 64Gb cũ 99%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 5.799.000đ

  * Ưu đãi mua Sạc, cáp Apple với giá 440.000đ   So sánh với...
  Apple iPhone 6s Plus 128Gb cũ 99%

  Apple iPhone 6s Plus 128Gb cũ 99%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 6.999.000đ

  So sánh với...

  iPhone 5se

  Apple iPhone 5 SE 32 Gb cũ 97%

  Apple iPhone 5 SE 32 Gb cũ 97%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 2.999.000đ

  * Ưu đãi mua Sạc, cáp Apple với giá 440.000đ  So sánh với...
  Apple iPhone 5 SE 32Gb cũ 99%

  Apple iPhone 5 SE 32Gb cũ 99%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 3.199.000đ

  * Ưu đãi mua Sạc, cáp Apple với giá 440.000đ  So sánh với...

  Macbook

  MacBook Pro TouchBar 15inch 2017 MPTV2 ( 3.1GHZ/Core I7/16GB/512GB cũ 99% )

  MacBook Pro TouchBar 15inch 2017 MPTV2 ( 3.1GHZ/Core I7/16GB/512GB cũ 99% )

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 34.999.000đ

  So sánh với...

  Apple iPad

  Apple iPad Gen 5 (2017) Cellular 32Gb cũ 99%

  Apple iPad Gen 5 (2017) Cellular 32Gb cũ 99%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 6.599.000đ

  * Combo Sạc , cáp với giá 499.000đ
  Combo phụ kiện Apple dành cho iPad (sạc,cáp,tai nghe) với giá 810.000đ  So sánh với...
  Apple iPad Pro 10.5 Wifi 256Gb 99% ( 294 BĐ )

  Apple iPad Pro 10.5 Wifi 256Gb 99% ( 294 BĐ )

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 12.499.000đ

  So sánh với...
  Apple iPad Pro 10.5 Cellular 64Gb cũ 99%

  Apple iPad Pro 10.5 Cellular 64Gb cũ 99%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 12.799.000đ

  * Ưu đãi mua Combo Sạc , cáp với giá 499.000đ
  * Ưu đãi mua Combo phụ kiện Apple dành cho iPad (sạc,cáp,tai nghe) với giá 810.000đ  So sánh với...
  Apple iPad Pro 12.9 Cellular 64Gb 2017 New 100% - Trôi bảo hành

  Apple iPad Pro 12.9 Cellular 64Gb 2017 New 100% - Trôi bảo hành

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 14.599.000đ

  So sánh với...
  Apple iPad Gen 6 (2018) Cellular 32Gb cũ 99%

  Apple iPad Gen 6 (2018) Cellular 32Gb cũ 99%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 7.599.000đ

  * Combo Sạc , cáp với giá 499.000đ
  * Combo phụ kiện Apple dành cho iPad (sạc,cáp,tai nghe) với giá 810.000đ
     So sánh với...
  Apple iPad Pro 12.9 Cellular 512Gb 2017 ( 654 LHP )

  Apple iPad Pro 12.9 Cellular 512Gb 2017 ( 654 LHP )

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 16.999.000đ

  So sánh với...

  Apple Watch

  Apple Watch Series 4 40mm GPS Black Sport Band MU662 Like New ( 370 LVS )

  Apple Watch Series 4 40mm GPS Black Sport Band MU662 Like New ( 370 LVS )

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 8.199.000đ

  So sánh với...

  Sản Phẩm Khác

  Samsung Galaxy Note 9 128Gb Trưng bày ( 99%)
  Tạm hết hàng

  Samsung Galaxy Note 9 128Gb Trưng bày ( 99%)

  ĐẶT HÀNG

  CHI TIẾT

  CTY 11.999.000đ

  So sánh với...
  Samsung Galaxy Note 9 N960 128Gb Hàn Quốc ( 99% )

  Samsung Galaxy Note 9 N960 128Gb Hàn Quốc ( 99% )

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 10.999.000đ

  So sánh với...
  Samsung Galaxy Note 9 N960 128Gb Mỹ ( 99% )

  Samsung Galaxy Note 9 N960 128Gb Mỹ ( 99% )

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 10.799.000đ

  So sánh với...
  Samsung Galaxy S9 Plus 64Gb G965 Hàn Quốc ( New 100% )

  Samsung Galaxy S9 Plus 64Gb G965 Hàn Quốc ( New 100% )

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 9.999.000đ

  So sánh với...
  Samsung Galaxy S9 Plus 64Gb G965 Mỹ ( New 100% )

  Samsung Galaxy S9 Plus 64Gb G965 Mỹ ( New 100% )

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 9.699.000đ

  * Ưu đãi mua Combo phụ kiện Samsung (sạc,cáp) 340.000đ
  * Ưu đãi mua Combo phụ kiện Samsung S8/S8 Plus (sạc,cáp,tai nghe) 510.000đ  So sánh với...
  Samsung Galaxy Note 8 256Gb N950 Hàn Quốc ( New 100% )
  Tạm hết hàng

  Samsung Galaxy Note 8 256Gb N950 Hàn Quốc ( New 100% )

  ĐẶT HÀNG

  CHI TIẾT

  HNAM 8.999.000đ

  So sánh với...
  Samsung Galaxy Note 8 64Gb N950 Quốc Tế ( New 100% )

  Samsung Galaxy Note 8 64Gb N950 Quốc Tế ( New 100% )

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 8.999.000đ

  * Ưu đãi mua Combo phụ kiện Samsung (sạc,cáp) 340.000đ
  * Ưu đãi mua Combo phụ kiện Samsung S8/S8 Plus (sạc,cáp,tai nghe) 510.000đ  So sánh với...
  Samsung Galaxy S9 Plus G965 64Gb 99% ( 67 TQK )

  Samsung Galaxy S9 Plus G965 64Gb 99% ( 67 TQK )

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  CTY 8.799.000đ

  So sánh với...
  Samsung Galaxy S9 Plus 64Gb G965 Hàn Quốc ( 99% )
  Tạm hết hàng

  Samsung Galaxy S9 Plus 64Gb G965 Hàn Quốc ( 99% )

  ĐẶT HÀNG

  CHI TIẾT

  HNAM 8.799.000đ

  So sánh với...
  OPPO R17 Pro 99% Hàng Trưng Bày

  OPPO R17 Pro 99% Hàng Trưng Bày

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  CTY 8.799.000đ

  So sánh với...
  Samsung galaxy Note 8 64G Hàn Quốc 99% ( 654 LHP )

  Samsung galaxy Note 8 64G Hàn Quốc 99% ( 654 LHP )

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 8.499.000đ

  So sánh với...
  Samsung Galaxy Note 8 64Gb N950 Mỹ ( New 100% )

  Samsung Galaxy Note 8 64Gb N950 Mỹ ( New 100% )

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 8.299.000đ

  * Ưu đãi mua Combo phụ kiện Samsung (sạc,cáp) 340.000đ
  * Ưu đãi mua Combo phụ kiện Samsung S8/S8 Plus (sạc,cáp,tai nghe) 510.000đ  So sánh với...
  Samsung Galaxy Note 8 64Gb N950 Mỹ ( 99% )

  Samsung Galaxy Note 8 64Gb N950 Mỹ ( 99% )

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 7.399.000đ

  So sánh với...
  Samsung Galaxy S8 Plus 128Gb Hàn Quốc ( 99% )

  Samsung Galaxy S8 Plus 128Gb Hàn Quốc ( 99% )

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 7.149.000đ

  * Ưu đãi mua Combo phụ kiện Samsung (sạc,cáp) 340.000đ
  * Ưu đãi mua  Combo phụ kiện Samsung S8/S8 Plus (sạc,cáp,tai nghe) 510.000đ  So sánh với...
  Samsung Galaxy S8 Plus 64Gb Hàn Quốc (99%)

  Samsung Galaxy S8 Plus 64Gb Hàn Quốc (99%)

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 6.899.000đ

  * Ưu đãi mua Combo phụ kiện Samsung (sạc,cáp) 340.000đ
  * Ưu đãi mua Combo phụ kiện Samsung S8/S8 Plus (sạc,cáp,tai nghe) 510.000đ  So sánh với...
  HTC U11 64Gb Ram 4Gb 2 Sim 99%

  HTC U11 64Gb Ram 4Gb 2 Sim 99%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 6.199.000đ

  So sánh với...
  Samsung Galaxy A8 Star G885 99%

  Samsung Galaxy A8 Star G885 99%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  CTY 5.999.000đ

  So sánh với...
  HTC U11 64Gb Ram 4Gb 99%

  HTC U11 64Gb Ram 4Gb 99%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 5.099.000đ

  So sánh với...
  Nokia 6.1 Plus 99% ( 492 NGT )

  Nokia 6.1 Plus 99% ( 492 NGT )

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  CTY 4.699.000đ

  So sánh với...
  Samsung Galaxy A7 2018 A750 64Gb 99% ( 492 NGT )

  Samsung Galaxy A7 2018 A750 64Gb 99% ( 492 NGT )

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  CTY 4.499.000đ

  So sánh với...
  Sony XA1 Ultra Black G3226 99%

  Sony XA1 Ultra Black G3226 99%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  CTY 3.999.000đ

  So sánh với...
  Zenfone Max Pro M1 64GB 97% ( 67 TQK)

  Zenfone Max Pro M1 64GB 97% ( 67 TQK)

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  CTY 3.899.000đ

  So sánh với...
  Nokia 6.1 Plus Trưng bày ( 99%)

  Nokia 6.1 Plus Trưng bày ( 99%)

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  CTY 3.399.000đ

  So sánh với...
  Philips S329 99% ( 89 TQK )

  Philips S329 99% ( 89 TQK )

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  CTY 2.199.000đ

  So sánh với...
  Samsung Galaxy Fit R370 Like new ( 67 TQK )

  Samsung Galaxy Fit R370 Like new ( 67 TQK )

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  CTY 2.099.000đ

  So sánh với...
  Wiko U Pulse 99% Trưng bày

  Wiko U Pulse 99% Trưng bày

  ĐẶT HÀNG

  CHI TIẾT

  CTY 1.099.000đ

  So sánh với...
  Bạn đang lo lắng không biết nơi thu mua điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá cao và tìm mua máy mới giá rẻ, chất lượng đảm bảo ở đâu tại TP.HCM?
  Hnammobile cung cấp đầy đủ các dịch vụ trên cùng với kho máy cũ phong phú, chất lượng và có chế độ bảo hành nghiêm chỉnh, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của quý khách.

  Điều kiện thu mua máy cũ, đổi máy mới tại Hnammobile như sau:

  - Sản phẩm được thu lại phải có chức năng sử dụng bình thường, phụ kiện zin theo máy và ngoại hình được giữ nguyên hiện trạng ban đầu. Hnam Mobile sẽ cân nhắc việc thu lại các sản phẩm còn bảo hành nhưng bị lỗi sau khi được kiểm tra, khắc phục .
  - Đối với các sản phẩm hết hạn bảo hành Hnam Mobile sẽ cân nhắc việc thu lại tùy vào model, ngoại hình và tình trạng của sản phẩm.

  Lưu ý:

  - Hnam Mobile không nhập linh phụ kiện điện thoại cũ đã qua sử dụng.
  - Hnam Mobile có quyền từ chối thu lại các sản phẩm có ngoại hình quá xấu ( bể, móp, nứt),hết bảo hành bị mất nguồn, ẩm ướt, hư hỏng nặng, sửa chữa ngoài, model quá cũ, hàng clear kho, máy trang trí, sơn vẽ, gắn...
  Xem thêm kho máy cũ : điện thoại Oppo cũ- điện thoại Sony cũ- điện thoại Apple iPhone Xs Max cũ- điện thoại Apple iPhone XS cũ- điện thoại Apple iPhone XR cũ- điện thoại Realme cũ- điện thoại Apple iPhone X cũ- điện thoại Apple iPhone 8 cũ- điện thoại Apple iPhone 8 Plus cũ- điện thoại Apple iPhone 7 cũ- điện thoại Apple iPhone 7 Plus cũ- điện thoại Apple iPhone 6S cũ- điện thoại Apple iPhone 6S Plus cũ- điện thoại Samsung cũ- điện thoại VSmart cũ- điện thoại Huawei cũ- điện thoại BlackBerry cũ- điện thoại Xiaomi cũ- điện thoại Philips cũ- điện thoại Nokia - Microsoft cũ- điện thoại CoolPad cũ- điện thoại Symphony cũ