Tất cả

iPhone X

Apple iPhone X 64Gb cũ 98%

Apple iPhone X 64Gb cũ 98%

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 15.199.000đ

So sánh với...
Apple iPhone X 64Gb cũ 99%

• Ưu đãi mua bộ Sạc, cáp chính hãng Apple iPhone X với giá 480.000đ 
• Ưu đãi mua bộ Sac, cáp, tai nghe chính hãng Apple iPhone X với giá 910.000đ
• Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đApple iPhone X 64Gb cũ 99%

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 15.699.000đ

So sánh với...
Apple iPhone X 256Gb 97%

Apple iPhone X 256Gb 97%

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 16.499.000đ

So sánh với...
Apple iPhone X 256Gb cũ 99%

• Ưu đãi mua bộ Sạccáp chính hãng Apple iPhone X với giá 480.000đ 
• Ưu đãi mua bộ Sac, cáp, tai nghe chính hãng Apple iPhone X với giá 910.000đ
* Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đApple iPhone X 256Gb cũ 99%

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 17.699.000đ

So sánh với...

iPhone 8 Plus

Apple iPhone 8 Plus 64Gb cũ 99%

• Ưu đãi mua bộ Sạccáp chính hãng Apple iPhone 8/8 Plus với giá 480.000đ 
* Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đApple iPhone 8 Plus 64Gb cũ 99%

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 12.499.000đ

So sánh với...
Apple iPhone 8 plus 64Gb Red cũ 99%

• Ưu đãi mua bộ Sạccáp chính hãng Apple iPhone 8/8 Plus với giá 480.000đ 
* Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đApple iPhone 8 plus 64Gb Red cũ 99%

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 13.199.000đ

So sánh với...
Apple iPhone 8 Plus 256Gb cũ 99%
Tạm hết hàng

• Ưu đãi mua bộ Sạccáp chính hãng Apple iPhone 8/8 Plus với giá 480.000đ 
* Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đApple iPhone 8 Plus 256Gb cũ 99%

ĐẶT HÀNG

CHI TIẾT

HNAM 14.799.000đ

So sánh với...
Apple iPhone 8 Plus 64Gb - New 100% chưa Active

• Ưu đãi mua bộ Sạccáp chính hãng Apple iPhone 8/8 Plus với giá 480.000đ 
* Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đApple iPhone 8 Plus 64Gb - New 100% chưa Active

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 15.599.000đ

So sánh với...
Apple iPhone 8 Plus 64Gb Red - New 100% Chưa Active

* Ưu đãi mua bộ Sạccáp chính hãng Apple iPhone 8/8 Plus với giá 480.000đ 
* Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đApple iPhone 8 Plus 64Gb Red - New 100% Chưa Active

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 15.799.000đ

So sánh với...

iPhone 8

Apple iPhone 8 64Gb 97%

Apple iPhone 8 64Gb 97%

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 9.799.000đ

So sánh với...
Apple iPhone 8 64Gb cũ 99%

• Ưu đãi mua bộ Sạccáp chính hãng Apple iPhone 8/8 Plus với giá 480.000đ 
* Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đApple iPhone 8 64Gb cũ 99%

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 10.599.000đ

So sánh với...
Apple iPhone 8 64Gb - New 100% chưa Active

• Ưu đãi mua bộ Sạccáp chính hãng Apple iPhone 8/8 Plus với giá 480.000đ 
* Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đApple iPhone 8 64Gb - New 100% chưa Active

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 12.499.000đ

So sánh với...

iPhone 7 Plus

Apple iPhone 7 Plus 32Gb cũ 99%

• Ưu đãi mua bộ Sạccáp chính hãng Apple iPhone 7 với giá 480.000đ 
* Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đApple iPhone 7 Plus 32Gb cũ 99%

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 8.899.000đ

So sánh với...
Apple iPhone 7 Plus 32Gb - New 100% chưa Active

• Ưu đãi mua bộ Sạccáp chính hãng Apple iPhone 7 với giá 480.000đ 
 Apple iPhone 7 Plus 32Gb - New 100% chưa Active

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 10.799.000đ

So sánh với...
Apple iPhone 7 Plus 128Gb Red cũ 99%

• Ưu đãi mua bộ Sạccáp chính hãng Apple iPhone 7 với giá 480.000đ 
* Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đApple iPhone 7 Plus 128Gb Red cũ 99%

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 10.799.000đ

So sánh với...
Apple iPhone 7 Plus 256Gb cũ 99%

• Ưu đãi mua bộ Sạccáp chính hãng Apple iPhone 7 với giá 480.000đ 
* Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đApple iPhone 7 Plus 256Gb cũ 99%

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 11.699.000đ

So sánh với...
Apple iPhone 7 Plus 128Gb RED - New 100% chưa Active

• Ưu đãi mua bộ Sạccáp chính hãng Apple iPhone 7 với giá 480.000đ 
* Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đApple iPhone 7 Plus 128Gb RED - New 100% chưa Active

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 12.999.000đ

So sánh với...
Apple iPhone 7 Plus 256Gb - New 100% chưa active

• Ưu đãi mua bộ Sạccáp chính hãng Apple iPhone 7 với giá 480.000đ  
* Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đApple iPhone 7 Plus 256Gb - New 100% chưa active

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 13.699.000đ

So sánh với...
Apple iPhone 7 Plus 128Gb cũ 99%

• Ưu đãi mua bộ Sạccáp chính hãng Apple iPhone 7 với giá 480.000đ 
* Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đApple iPhone 7 Plus 128Gb cũ 99%

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 9.899.000đ

So sánh với...
Apple iPhone 7 Plus 128Gb - New 100% chưa Active

• Ưu đãi mua bộ Sạccáp chính hãng Apple iPhone 7 với giá 480.000đ 
* Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đApple iPhone 7 Plus 128Gb - New 100% chưa Active

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 12.299.000đ

So sánh với...

iPhone 7

Apple iPhone 7 32Gb cũ 99%

• Ưu đãi mua bộ Sạccáp chính hãng Apple iPhone 7 với giá 480.000đ 
* Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đApple iPhone 7 32Gb cũ 99%

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 6.599.000đ

So sánh với...
Apple iPhone 7 32Gb - New 100% chưa active

• Ưu đãi mua bộ Sạccáp chính hãng Apple iPhone 7 với giá 480.000đ 
 Apple iPhone 7 32Gb - New 100% chưa active

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 9.499.000đ

So sánh với...
Apple iPhone 7 128Gb cũ 99%

• Ưu đãi mua bộ Sạccáp chính hãng Apple iPhone 7 với giá 480.000đ 
 Apple iPhone 7 128Gb cũ 99%

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 7.599.000đ

So sánh với...

iPhone 6s Plus

Apple iPhone 6S Plus 64Gb cũ 99%

* Ưu đãi mua Sạc, cáp Apple với giá 440.000đ Apple iPhone 6S Plus 64Gb cũ 99%

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 6.999.000đ

So sánh với...

iPhone 6s

Apple iPhone 6S 32Gb cũ 99%

* Ưu đãi mua Sạc, cáp Apple với giá 440.000đApple iPhone 6S 32Gb cũ 99%

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 4.799.000đ

So sánh với...
Apple iPhone 6S 64Gb cũ 99%

* Ưu đãi mua Sạc, cáp Apple với giá 440.000đ Apple iPhone 6S 64Gb cũ 99%

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 5.299.000đ

So sánh với...
Apple iPhone 6S 32Gb - Like New

* Ưu đãi mua Sạc, cáp Apple với giá 440.000đ Apple iPhone 6S 32Gb - Like New

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 5.799.000đ

So sánh với...

iPhone Xs Max / XS

iPhone X

Apple iPhone X 64Gb cũ 98%

Apple iPhone X 64Gb cũ 98%

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 15.199.000đ

So sánh với...
Apple iPhone X 64Gb cũ 99%

• Ưu đãi mua bộ Sạc, cáp chính hãng Apple iPhone X với giá 480.000đ 
• Ưu đãi mua bộ Sac, cáp, tai nghe chính hãng Apple iPhone X với giá 910.000đ
• Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đApple iPhone X 64Gb cũ 99%

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 15.699.000đ

So sánh với...
Apple iPhone X 256Gb 97%

Apple iPhone X 256Gb 97%

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 16.499.000đ

So sánh với...
Apple iPhone X 256Gb cũ 99%

• Ưu đãi mua bộ Sạccáp chính hãng Apple iPhone X với giá 480.000đ 
• Ưu đãi mua bộ Sac, cáp, tai nghe chính hãng Apple iPhone X với giá 910.000đ
* Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đApple iPhone X 256Gb cũ 99%

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 17.699.000đ

So sánh với...

iPhone 8 Plus

Apple iPhone 8 Plus 64Gb cũ 99%

• Ưu đãi mua bộ Sạccáp chính hãng Apple iPhone 8/8 Plus với giá 480.000đ 
* Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đApple iPhone 8 Plus 64Gb cũ 99%

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 12.499.000đ

So sánh với...
Apple iPhone 8 plus 64Gb Red cũ 99%

• Ưu đãi mua bộ Sạccáp chính hãng Apple iPhone 8/8 Plus với giá 480.000đ 
* Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đApple iPhone 8 plus 64Gb Red cũ 99%

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 13.199.000đ

So sánh với...
Apple iPhone 8 Plus 256Gb cũ 99%
Tạm hết hàng

• Ưu đãi mua bộ Sạccáp chính hãng Apple iPhone 8/8 Plus với giá 480.000đ 
* Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đApple iPhone 8 Plus 256Gb cũ 99%

ĐẶT HÀNG

CHI TIẾT

HNAM 14.799.000đ

So sánh với...
Apple iPhone 8 Plus 64Gb - New 100% chưa Active

• Ưu đãi mua bộ Sạccáp chính hãng Apple iPhone 8/8 Plus với giá 480.000đ 
* Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đApple iPhone 8 Plus 64Gb - New 100% chưa Active

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 15.599.000đ

So sánh với...
Apple iPhone 8 Plus 64Gb Red - New 100% Chưa Active

* Ưu đãi mua bộ Sạccáp chính hãng Apple iPhone 8/8 Plus với giá 480.000đ 
* Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đApple iPhone 8 Plus 64Gb Red - New 100% Chưa Active

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 15.799.000đ

So sánh với...

iPhone 8

Apple iPhone 8 64Gb 97%

Apple iPhone 8 64Gb 97%

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 9.799.000đ

So sánh với...
Apple iPhone 8 64Gb cũ 99%

• Ưu đãi mua bộ Sạccáp chính hãng Apple iPhone 8/8 Plus với giá 480.000đ 
* Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đApple iPhone 8 64Gb cũ 99%

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 10.599.000đ

So sánh với...
Apple iPhone 8 64Gb - New 100% chưa Active

• Ưu đãi mua bộ Sạccáp chính hãng Apple iPhone 8/8 Plus với giá 480.000đ 
* Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đApple iPhone 8 64Gb - New 100% chưa Active

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 12.499.000đ

So sánh với...

iPhone 7 Plus

Apple iPhone 7 Plus 32Gb cũ 99%

• Ưu đãi mua bộ Sạccáp chính hãng Apple iPhone 7 với giá 480.000đ 
* Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đApple iPhone 7 Plus 32Gb cũ 99%

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 8.899.000đ

So sánh với...
Apple iPhone 7 Plus 32Gb - New 100% chưa Active

• Ưu đãi mua bộ Sạccáp chính hãng Apple iPhone 7 với giá 480.000đ 
 Apple iPhone 7 Plus 32Gb - New 100% chưa Active

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 10.799.000đ

So sánh với...
Apple iPhone 7 Plus 128Gb Red cũ 99%

• Ưu đãi mua bộ Sạccáp chính hãng Apple iPhone 7 với giá 480.000đ 
* Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đApple iPhone 7 Plus 128Gb Red cũ 99%

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 10.799.000đ

So sánh với...
Apple iPhone 7 Plus 256Gb cũ 99%

• Ưu đãi mua bộ Sạccáp chính hãng Apple iPhone 7 với giá 480.000đ 
* Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đApple iPhone 7 Plus 256Gb cũ 99%

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 11.699.000đ

So sánh với...
Apple iPhone 7 Plus 128Gb RED - New 100% chưa Active

• Ưu đãi mua bộ Sạccáp chính hãng Apple iPhone 7 với giá 480.000đ 
* Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đApple iPhone 7 Plus 128Gb RED - New 100% chưa Active

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 12.999.000đ

So sánh với...
Apple iPhone 7 Plus 256Gb - New 100% chưa active

• Ưu đãi mua bộ Sạccáp chính hãng Apple iPhone 7 với giá 480.000đ  
* Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đApple iPhone 7 Plus 256Gb - New 100% chưa active

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 13.699.000đ

So sánh với...
Apple iPhone 7 Plus 128Gb cũ 99%

• Ưu đãi mua bộ Sạccáp chính hãng Apple iPhone 7 với giá 480.000đ 
* Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đApple iPhone 7 Plus 128Gb cũ 99%

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 9.899.000đ

So sánh với...
Apple iPhone 7 Plus 128Gb - New 100% chưa Active

• Ưu đãi mua bộ Sạccáp chính hãng Apple iPhone 7 với giá 480.000đ 
* Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đApple iPhone 7 Plus 128Gb - New 100% chưa Active

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 12.299.000đ

So sánh với...

iPhone 7

Apple iPhone 7 32Gb cũ 99%

• Ưu đãi mua bộ Sạccáp chính hãng Apple iPhone 7 với giá 480.000đ 
* Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đApple iPhone 7 32Gb cũ 99%

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 6.599.000đ

So sánh với...
Apple iPhone 7 32Gb - New 100% chưa active

• Ưu đãi mua bộ Sạccáp chính hãng Apple iPhone 7 với giá 480.000đ 
 Apple iPhone 7 32Gb - New 100% chưa active

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 9.499.000đ

So sánh với...
Apple iPhone 7 128Gb cũ 99%

• Ưu đãi mua bộ Sạccáp chính hãng Apple iPhone 7 với giá 480.000đ 
 Apple iPhone 7 128Gb cũ 99%

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 7.599.000đ

So sánh với...

iPhone 6s Plus

Apple iPhone 6S Plus 64Gb cũ 99%

* Ưu đãi mua Sạc, cáp Apple với giá 440.000đ Apple iPhone 6S Plus 64Gb cũ 99%

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 6.999.000đ

So sánh với...

iPhone 6s

Apple iPhone 6S 32Gb cũ 99%

* Ưu đãi mua Sạc, cáp Apple với giá 440.000đApple iPhone 6S 32Gb cũ 99%

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 4.799.000đ

So sánh với...
Apple iPhone 6S 64Gb cũ 99%

* Ưu đãi mua Sạc, cáp Apple với giá 440.000đ Apple iPhone 6S 64Gb cũ 99%

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 5.299.000đ

So sánh với...
Apple iPhone 6S 32Gb - Like New

* Ưu đãi mua Sạc, cáp Apple với giá 440.000đ Apple iPhone 6S 32Gb - Like New

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 5.799.000đ

So sánh với...

iPhone 6 Plus

iPhone 6

iPhone 5s, 5se

Bạn đang lo lắng không biết nơi thu mua điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá cao và tìm mua máy mới giá rẻ, chất lượng đảm bảo ở đâu tại TP.HCM?
Hnammobile cung cấp đầy đủ các dịch vụ trên cùng với kho máy cũ phong phú, chất lượng và có chế độ bảo hành nghiêm chỉnh, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của quý khách.

Điều kiện thu mua máy cũ, đổi máy mới tại Hnammobile như sau:

- Sản phẩm được thu lại phải có chức năng sử dụng bình thường, phụ kiện zin theo máy và ngoại hình được giữ nguyên hiện trạng ban đầu. Hnam Mobile sẽ cân nhắc việc thu lại các sản phẩm còn bảo hành nhưng bị lỗi sau khi được kiểm tra, khắc phục .
- Đối với các sản phẩm hết hạn bảo hành Hnam Mobile sẽ cân nhắc việc thu lại tùy vào model, ngoại hình và tình trạng của sản phẩm.

Lưu ý:

- Hnam Mobile không nhập linh phụ kiện điện thoại cũ đã qua sử dụng.
- Hnam Mobile có quyền từ chối thu lại các sản phẩm có ngoại hình quá xấu ( bể, móp, nứt),hết bảo hành bị mất nguồn, ẩm ướt, hư hỏng nặng, sửa chữa ngoài, model quá cũ, hàng clear kho, máy trang trí, sơn vẽ, gắn...
Xem thêm kho máy cũ : điện thoại Realme cũ- điện thoại Apple iPhone Xs Max cũ- điện thoại Apple iPhone XS cũ- điện thoại Apple iPhone XR cũ- điện thoại Apple iPhone X cũ- điện thoại Apple iPhone 8 cũ- điện thoại Apple iPhone 8 Plus cũ- điện thoại Apple iPhone 7 cũ- điện thoại Apple iPhone 7 Plus cũ- điện thoại Apple iPhone 6S cũ- điện thoại Apple iPhone 6S Plus cũ- điện thoại Apple iPhone 6 Plus cũ- điện thoại Apple iPhone 6 cũ- điện thoại Samsung cũ- điện thoại Sony cũ- điện thoại Oppo cũ- điện thoại VSmart cũ- điện thoại Huawei cũ- điện thoại Asus Zenfone cũ- điện thoại BlackBerry cũ- điện thoại Xiaomi cũ- điện thoại Philips cũ- điện thoại Honor cũ- điện thoại Wiko cũ- điện thoại Nokia - Microsoft cũ- điện thoại CoolPad cũ- điện thoại Symphony cũ