Sản phẩm chính hãng
Sim giá rẻ
BlackBerry Priv

BlackBerry Priv

18.500.000đ(-40%)

CTY 10.999.000đ

Samsung Galaxy A9 Pro (2016)

Samsung Galaxy A9 Pro (2016)

11.990.000đ(-13%)

CTY 10.399.000đ

Oppo F1S 32GB

Oppo F1S 32GB

CTY 5.990.000đ

Oukitel K6000 Pro

Oukitel K6000 Pro

4.490.000đ(-10%)

CTY 3.999.000đ

HTC Desire 820G Plus Dual Sim

HTC Desire 820G Plus Dual Sim

3.790.000đ(-21%)

CTY 2.990.000đ

Obi S507 (Trôi bảo hành.)

Obi S507 (Trôi bảo hành.)

2.799.000đ(-35%)

CTY 1.799.000đ

iPhone 6s/6s Plus

Apple iPhone 6S 16Gb Gray cũ 99%
BH toàn diện

Khuyến mãi khi mua phụ kiện điện thoại Ưu đãi mua bộ Sạc, cáp chính hãng Apple với giá 349.000đ
Khuyến mãi khi mua phụ kiện điện thoại Ưu đãi mua tai nghe Apple EarPods with Remote and Mic với giá 290.000đ
Khuyến mãi khi mua điện thoại Ưu đãi lên đến 50% khi mua kèm Tai nghe Bluetooth Jabra BT2046 với giá chỉ 299.000đ

Apple iPhone 6S 16Gb Gray cũ 99%

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 7.799.000đ

So sánh với...
Apple iPhone 6S 16Gb Silver cũ 99%
BH toàn diện

Khuyến mãi khi mua phụ kiện điện thoại Ưu đãi mua bộ Sạc, cáp chính hãng Apple với giá 349.000đ
Khuyến mãi khi mua phụ kiện điện thoại Ưu đãi mua tai nghe Apple EarPods with Remote and Mic với giá 290.000đ
Khuyến mãi khi mua điện thoại Ưu đãi lên đến 50% khi mua kèm Tai nghe Bluetooth Jabra BT2046 với giá chỉ 299.000đ

Apple iPhone 6S 16Gb Silver cũ 99%

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 7.799.000đ

So sánh với...
Apple iPhone 6S 16Gb Rose Gold cũ 99%
BH toàn diện

Khuyến mãi khi mua phụ kiện điện thoại Ưu đãi mua bộ Sạc, cáp chính hãng Apple với giá 349.000đ
Khuyến mãi khi mua phụ kiện điện thoại Ưu đãi mua tai nghe Apple EarPods with Remote and Mic với giá 290.000đ
Khuyến mãi khi mua điện thoại Ưu đãi lên đến 50% khi mua kèm Tai nghe Bluetooth Jabra BT2046 với giá chỉ 299.000đ

Apple iPhone 6S 16Gb Rose Gold cũ 99%

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 7.999.000đ

So sánh với...
Apple iPhone 6S 16Gb Gold 99%

Apple iPhone 6S 16Gb Gold 99%

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 8.399.000đ

So sánh với...
Apple iPhone 6S 16Gb New 100% chưa Active

Khuyến mãi khi mua điện thoại Ưu đãi lên đến 50% khi mua kèm Tai nghe Bluetooth Jabra BT2046 với giá chỉ 299.000đ

Apple iPhone 6S 16Gb New 100% chưa Active

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 8.999.000đ

So sánh với...
Apple iPhone 6S 16Gb Rose Gold - New 100% chưa Active

Khuyến mãi khi mua điện thoại Ưu đãi lên đến 50% khi mua kèm Tai nghe Bluetooth Jabra BT2046 với giá chỉ 299.000đ

Apple iPhone 6S 16Gb Rose Gold - New 100% chưa Active

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 9.199.000đ

So sánh với...
Apple iPhone 6S 16Gb Gold cũ 99%
BH toàn diện

Khuyến mãi khi mua phụ kiện điện thoại Ưu đãi mua bộ Sạc, cáp chính hãng Apple với giá 349.000đ
Khuyến mãi khi mua phụ kiện điện thoại Ưu đãi mua tai nghe Apple EarPods with Remote and Mic với giá 290.000đ
Khuyến mãi khi mua điện thoại Ưu đãi lên đến 50% khi mua kèm Tai nghe Bluetooth Jabra BT2046 với giá chỉ 299.000đ

Apple iPhone 6S 16Gb Gold cũ 99%

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 7.999.000đ

So sánh với...
Apple iPhone 6S Plus 16Gb Gold cũ 99%
BH toàn diện

Khuyến mãi khi mua phụ kiện điện thoại Ưu đãi mua bộ Sạc, cáp chính hãng Apple với giá 349.000đ
Khuyến mãi khi mua phụ kiện điện thoại Ưu đãi mua tai nghe Apple EarPods with Remote and Mic với giá 290.000đ
Khuyến mãi khi mua điện thoại Ưu đãi lên đến 50% khi mua kèm Tai nghe Bluetooth Jabra BT2046 với giá chỉ 299.000đ

Apple iPhone 6S Plus 16Gb Gold cũ 99%

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 9.899.000đ

So sánh với...
Apple iPhone 6S Plus 16Gb Rose Gold cũ 99%
BH toàn diện

Khuyến mãi khi mua phụ kiện điện thoại Ưu đãi mua bộ Sạc, cáp chính hãng Apple với giá 349.000đ
Khuyến mãi khi mua phụ kiện điện thoại Ưu đãi mua tai nghe Apple EarPods with Remote and Mic với giá 290.000đ
Khuyến mãi khi mua điện thoại Ưu đãi lên đến 50% khi mua kèm Tai nghe Bluetooth Jabra BT2046 với giá chỉ 299.000đ

Apple iPhone 6S Plus 16Gb Rose Gold cũ 99%

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 9.899.000đ

So sánh với...
Apple iPhone 6S Plus 16Gb Rose Gold - New 100% chưa Active

Khuyến mãi khi mua điện thoại Ưu đãi lên đến 50% khi mua kèm Tai nghe Bluetooth Jabra BT2046 với giá chỉ 299.000đ

Apple iPhone 6S Plus 16Gb Rose Gold - New 100% chưa Active

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 10.799.000đ

So sánh với...
Apple iPhone 6S Plus 16Gb Gray cũ 99%
BH toàn diện

Khuyến mãi khi mua phụ kiện điện thoại Ưu đãi mua bộ Sạc, cáp chính hãng Apple với giá 349.000đ
Khuyến mãi khi mua phụ kiện điện thoại Ưu đãi mua tai nghe Apple EarPods with Remote and Mic với giá 290.000đ
Khuyến mãi khi mua điện thoại Ưu đãi lên đến 50% khi mua kèm Tai nghe Bluetooth Jabra BT2046 với giá chỉ 299.000đ

Apple iPhone 6S Plus 16Gb Gray cũ 99%

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 9.499.000đ

So sánh với...
Apple iPhone 6S Plus 16Gb Silver cũ 99%
BH toàn diện

Khuyến mãi khi mua phụ kiện điện thoại Ưu đãi mua bộ Sạc, cáp chính hãng Apple với giá 349.000đ
Khuyến mãi khi mua phụ kiện điện thoại Ưu đãi mua tai nghe Apple EarPods with Remote and Mic với giá 290.000đ
Khuyến mãi khi mua điện thoại Ưu đãi lên đến 50% khi mua kèm Tai nghe Bluetooth Jabra BT2046 với giá chỉ 299.000đ

Apple iPhone 6S Plus 16Gb Silver cũ 99%

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 9.499.000đ

So sánh với...
Apple iPhone 6S Plus 16Gb Gray - New 100% chưa Active

Khuyến mãi khi mua điện thoại Ưu đãi lên đến 50% khi mua kèm Tai nghe Bluetooth Jabra BT2046 với giá chỉ 299.000đ

Apple iPhone 6S Plus 16Gb Gray - New 100% chưa Active

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 10.499.000đ

So sánh với...
Apple iPhone 6S Plus 16Gb Silver - New 100% chưa Active

Khuyến mãi khi mua điện thoại Ưu đãi lên đến 50% khi mua kèm Tai nghe Bluetooth Jabra BT2046 với giá chỉ 299.000đ

Apple iPhone 6S Plus 16Gb Silver - New 100% chưa Active

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 10.499.000đ

So sánh với...

iPhone 6/6 Plus

Apple iPhone 6 16Gb Gray cũ 99%
BH toàn diện

Khuyến mãi khi mua phụ kiện điện thoại Ưu đãi mua bộ Sạc, cáp chính hãng Apple với giá 349.000đ
Khuyến mãi khi mua phụ kiện điện thoại Ưu đãi mua tai nghe Apple EarPods with Remote and Mic với giá 290.000đ
Khuyến mãi khi mua điện thoại Ưu đãi lên đến 50% khi mua kèm Tai nghe Bluetooth Jabra BT2046 với giá chỉ 299.000đ

Apple iPhone 6 16Gb Gray cũ 99%

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 5.999.000đ

So sánh với...
Apple iPhone 6 16Gb Silver cũ 99%
BH toàn diện

Khuyến mãi khi mua phụ kiện điện thoại Ưu đãi mua bộ Sạc, cáp chính hãng Apple với giá 349.000đ
Khuyến mãi khi mua phụ kiện điện thoại Ưu đãi mua tai nghe Apple EarPods with Remote and Mic với giá 290.000đ
Khuyến mãi khi mua điện thoại Ưu đãi lên đến 50% khi mua kèm Tai nghe Bluetooth Jabra BT2046 với giá chỉ 299.000đ

Apple iPhone 6 16Gb Silver cũ 99%

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 5.999.000đ

So sánh với...
Apple iPhone 6 16Gb Gold cũ 99%
BH toàn diện

Khuyến mãi khi mua phụ kiện điện thoại Ưu đãi mua bộ Sạc, cáp chính hãng Apple với giá 349.000đ
Khuyến mãi khi mua phụ kiện điện thoại Ưu đãi mua tai nghe Apple EarPods with Remote and Mic với giá 290.000đ
Khuyến mãi khi mua điện thoại Ưu đãi lên đến 50% khi mua kèm Tai nghe Bluetooth Jabra BT2046 với giá chỉ 299.000đ

Apple iPhone 6 16Gb Gold cũ 99%

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 6.199.000đ

So sánh với...

iPhone 5/5s

Apple iPhone 5 16Gb Black cũ 99%
BH toàn diện

Khuyến mãi khi mua phụ kiện điện thoại Ưu đãi mua bộ Sạc, cáp chính hãng Apple với giá 349.000đ
Khuyến mãi khi mua phụ kiện điện thoại Ưu đãi mua tai nghe Apple EarPods with Remote and Mic với giá 290.000đ

Apple iPhone 5 16Gb Black cũ 99%

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 2.999.000đ

So sánh với...
APPLE iPhone 5 16Gb White cũ 99%
BH toàn diện

APPLE iPhone 5 16Gb White cũ 99%

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 2.999.000đ

So sánh với...
APPLE iPhone 5S 16Gb Silver cũ 99%
BH toàn diện

Khuyến mãi khi mua phụ kiện điện thoại Ưu đãi mua bộ Sạc, cáp chính hãng Apple với giá 349.000đ
Khuyến mãi khi mua phụ kiện điện thoại Ưu đãi mua tai nghe Apple EarPods with Remote and Mic với giá 290.000đ

APPLE iPhone 5S 16Gb Silver cũ 99%

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 3.799.000đ

So sánh với...
APPLE iPhone 5S 16Gb Gray cũ 99%
BH toàn diện

Khuyến mãi khi mua phụ kiện điện thoại Ưu đãi mua bộ Sạc, cáp chính hãng Apple với giá 349.000đ
Khuyến mãi khi mua phụ kiện điện thoại Ưu đãi mua tai nghe Apple EarPods with Remote and Mic với giá 290.000đ

APPLE iPhone 5S 16Gb Gray cũ 99%

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 3.799.000đ

So sánh với...
Apple iPhone 5S 16Gb Gold cũ 99%
BH toàn diện

Khuyến mãi khi mua phụ kiện điện thoại Ưu đãi mua bộ Sạc, cáp chính hãng Apple với giá 349.000đ
Khuyến mãi khi mua phụ kiện điện thoại Ưu đãi mua tai nghe Apple EarPods with Remote and Mic với giá 290.000đ

Apple iPhone 5S 16Gb Gold cũ 99%

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 3.899.000đ

So sánh với...
Apple iPhone 5S 32Gb Gold cũ 99%
BH toàn diện

Khuyến mãi khi mua phụ kiện điện thoại Ưu đãi mua bộ Sạc, cáp chính hãng Apple với giá 349.000đ
Khuyến mãi khi mua phụ kiện điện thoại Ưu đãi mua tai nghe Apple EarPods with Remote and Mic với giá 290.000đ

Apple iPhone 5S 32Gb Gold cũ 99%

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 4.199.000đ

So sánh với...

iPad

Apple iPad Air Cellular 16Gb Gray cũ 99%

Khuyến mãi khi mua phụ kiện điện thoại Ưu đãi mua bộ Sạc, cáp chính hãng Apple với giá 449.000đ
Khuyến mãi khi mua phụ kiện điện thoại Ưu đãi mua tai nghe Apple EarPods with Remote and Mic với giá 290.000đ

Apple iPad Air Cellular 16Gb Gray cũ 99%

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 5.699.000đ

So sánh với...

Sản Phẩm Khác

Philips S307 cũ 99%
2 SIM

Philips S307 cũ 99%

MUA NGAY

CHI TIẾT

CTY 999.000đ

So sánh với...
Huawei Y320 cũ

Huawei Y320 cũ

MUA NGAY

CHI TIẾT

CTY 999.000đ

So sánh với...
Asus zenfone Go 4.5 ZB452KG (Ram 1G) cũ
2 SIM

Asus zenfone Go 4.5 ZB452KG (Ram 1G) cũ

MUA NGAY

CHI TIẾT

CTY 999.000đ

So sánh với...
Asus Zenpad C 7.0 Z170 cũ 99%
2 SIM

Asus Zenpad C 7.0 Z170 cũ 99%

MUA NGAY

CHI TIẾT

CTY 1.300.000đ

So sánh với...
Obi S507 99%
2 SIM

Obi S507 99%

MUA NGAY

CHI TIẾT

CTY 1.499.000đ

So sánh với...
Vivo Y31 99%
2 SIM

Vivo Y31 99%

MUA NGAY

CHI TIẾT

CTY 1.610.000đ

So sánh với...
Lenovo Vibe K5 (A6020) Gold cũ 99%
2 SIM

Lenovo Vibe K5 (A6020) Gold cũ 99%

MUA NGAY

CHI TIẾT

CTY 1.700.000đ

So sánh với...
Obi S507 (Trôi bảo hành.)
Siêu Giảm Giá
2 SIM

Obi S507 (Trôi bảo hành.)

MUA NGAY

CHI TIẾT

CTY 1.799.000đ

2.799.000đ

-35%
So sánh với...
Philips Xenium I908 cũ 99%
2 SIM

Philips Xenium I908 cũ 99%

MUA NGAY

CHI TIẾT

CTY 1.900.000đ

So sánh với...
HTC J Butterfly Au HTL21 cũ 98%

HTC J Butterfly Au HTL21 cũ 98%

MUA NGAY

CHI TIẾT

HNAM 1.990.000đ

So sánh với...
ALCATEL One Touch Scribe HD (OT8008D) cũ

- Tặng thẻ nhớ Touch pen, Flip Cover trị giá 1.090.000 VND

ALCATEL One Touch Scribe HD (OT8008D) cũ

MUA NGAY

CHI TIẾT

HNAM 1.999.000đ

So sánh với...
Asus Zenpad C 7.0 Z370CG cũ 99%

Asus Zenpad C 7.0 Z370CG cũ 99%

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

CTY 2.000.000đ

So sánh với...
Asus Zenpad C 7.0 Z370CG cũ

Asus Zenpad C 7.0 Z370CG cũ

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

CTY 2.010.000đ

So sánh với...
Lenovo A7010 - 3GB Ram cũ 99%
2 SIM

Lenovo A7010 - 3GB Ram cũ 99%

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

CTY 2.200.000đ

So sánh với...
Samsung Galaxy J5 J500H cũ 99%
2 SIM

Samsung Galaxy J5 J500H cũ 99%

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

CTY 2.200.000đ

So sánh với...
ASUS Memo Pad 7 ME572CL 16Gb cũ 99%

ASUS Memo Pad 7 ME572CL 16Gb cũ 99%

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

CTY 2.500.000đ

So sánh với...
Asus Zenpad C 8.0 Z380KL cũ 99%

Asus Zenpad C 8.0 Z380KL cũ 99%

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

CTY 2.699.000đ

So sánh với...
Vivo V1 Max 99%
2 SIM

Vivo V1 Max 99%

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

CTY 2.699.000đ

So sánh với...
Vivo V3 cũ 99%
2 SIM

Vivo V3 cũ 99%

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

CTY 2.900.000đ

So sánh với...
W Mobile S1 99%
2 SIM

W Mobile S1 99%

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

CTY 2.910.000đ

So sánh với...
Freetel Musashi 99%
2 SIM

Freetel Musashi 99%

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

CTY 2.910.000đ

So sánh với...
Asus Zenfone Selfie ZD551KL 99%
2 SIM

Asus Zenfone Selfie ZD551KL 99%

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

CTY 2.999.000đ

So sánh với...
Sony Xperia C4 Dual E5333 cũ 99%
2 SIM

Sony Xperia C4 Dual E5333 cũ 99%

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

CTY 3.000.000đ

So sánh với...
Asus Zenfone 3 Max ZC520TL (CPU 1.45Ghz) 99%
2 SIM

Asus Zenfone 3 Max ZC520TL (CPU 1.45Ghz) 99%

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

CTY 3.210.000đ

So sánh với...
Samsung Galaxy J7 J710 (2016) cũ 99%
2 SIM

Samsung Galaxy J7 J710 (2016) cũ 99%

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

CTY 3.400.000đ

So sánh với...
Sony Xperia M4 Aqua E2353 ( 1 sim ) cũ 99%

Sony Xperia M4 Aqua E2353 ( 1 sim ) cũ 99%

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

CTY 3.800.000đ

So sánh với...
Sony Xperia M5 Dual E5663 cũ 98%
2 SIM

Sony Xperia M5 Dual E5663 cũ 98%

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

CTY 3.800.000đ

So sánh với...
Samsung Galaxy A5 A510 (2016) cũ 99%
2 SIM

Samsung Galaxy A5 A510 (2016) cũ 99%

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

CTY 4.300.000đ

So sánh với...
Oppo F1S 99%
2 SIM

Oppo F1S 99%

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

CTY 4.410.000đ

So sánh với...
Samsung Galaxy Tab A 10.1 T585 (2016) - Hàng trưng bày

Samsung Galaxy Tab A 10.1 T585 (2016) - Hàng trưng bày

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

CTY 4.500.000đ

So sánh với...
Samsung Galaxy A5 A510 (2016) cũ
2 SIM

Samsung Galaxy A5 A510 (2016) cũ

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

CTY 4.510.000đ

So sánh với...
Vivo V3 Max 99%
2 SIM

Vivo V3 Max 99%

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

CTY 4.710.000đ

So sánh với...
Sony Xperia Z5 Premium Dual E6883 cũ
2 SIM

Sony Xperia Z5 Premium Dual E6883 cũ

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

CTY 7.310.000đ

So sánh với...
Samsung Galaxy A9 Pro (2016) cũ 99%
2 SIM

Samsung Galaxy A9 Pro (2016) cũ 99%

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

CTY 7.500.000đ

So sánh với...
Samsung Galaxy S7 Edge 32Gb G935F 99%
2 SIM

Samsung Galaxy S7 Edge 32Gb G935F 99%

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

CTY 10.510.000đ

So sánh với...

Apple (Trôi bảo hành)

Apple iPhone 6S 16Gb Rose Gold - New 100% chưa Active
Hết hàng

Khuyến mãi khi mua điện thoại Ưu đãi lên đến 50% khi mua kèm Tai nghe Bluetooth Jabra BT2046 với giá chỉ 299.000đ

Apple iPhone 6S 16Gb Rose Gold - New 100% chưa Active

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 9.399.000đ

So sánh với...

Review, đập hộp, xem nhanh tin tức liên quan Kho máy cũ

Bạn đang lo lắng không biết nơi thu mua điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá cao và tìm mua máy mới giá rẻ, chất lượng đảm bảo ở đâu tại TP.HCM?
Hnammobile cung cấp đầy đủ các dịch vụ trên cùng với kho máy cũ phong phú, chất lượng và có chế độ bảo hành nghiêm chỉnh, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của quý khách.

Điều kiện thu mua máy cũ, đổi máy mới tại Hnammobile như sau:

1/ Chỉ thu mua lại điện thoại cũ, máy tính bảng cũ do Hnammobile phân phối hoặc do đơn vị khác phân phối nhưng phải là hàng chính hãng.
2/ Sản phẩm thu mua lại không được quá cũ (vòng đời không quá 1 năm),không rơi vỡ cong vênh, vào nước; chưa qua sửa chữa , chưa thay thế vỏ, bàn phím. Phụ kiện phải zin theo máy điện thoại.
3/ Không nhập các loại máy nhái, máy dựng, máy không rõ nguồn gốc, máy trang trí sơn, vẽ, gắn .v.v. bằng chất liệu không tẩy xóa được.
4/ Không nhập linh phụ kiện điện thoại cũ đã qua sử dụng.
5/ Chúng tôi hỗ trợ giá (mua cao hơn) cho những khách hàng bán máy cũ đồng thời mua máy khác tại Hnam Mobile ngay tại thời điểm đó.