Danh sách khách đã đặt

112 Khách đặt hàng
# Khách hàng Đặt mua Ngày đặt
112

ea rw4e

xxxxxxxx672

Samsung Galaxy Z Flip6 5G F741 256GB Ram 12GB Chính Hãng

15/07/2024

111

Phan Ky

xxxxxxxx567

Tai nghe Samsung Galaxy Buds3 Pro (R630) Chính Hãng

13/07/2024

110

Hoàng Thịnh

xxxxxxxx984

Tai nghe Samsung Galaxy Buds3 (R530) Chính Hãng

12/07/2024

109

Hoàng Thịnh

xxxxxxxx984

Samsung Galaxy Z Fold6 5G F956 256GB Ram 12GB Chính Hãng

12/07/2024

108

Dư Hưng

xxxxxxxx633

Samsung Galaxy Z Flip6 5G F741 256GB Ram 12GB Chính Hãng

11/07/2024

107

Dư Hưng

xxxxxxxx522

Samsung Galaxy Z Flip6 5G F741 256GB Ram 12GB Chính Hãng

11/07/2024

106

xxx xxx Diễm Hào

xxxxxxxx645

Samsung Galaxy Z Flip6 5G F741 512GB Ram 12GB Chính Hãng

11/07/2024

105

xxx xxx Hồng Nhung

xxxxxxxx500

Samsung Galaxy Watch7 Bluetooth 40mm L300

11/07/2024

104

xxx xxx Thu Duy

xxxxxxxx745

Samsung Galaxy Watch7 Bluetooth 44mm L310

11/07/2024

103

xxx xxx Tuyết Diễm

xxxxxxxx583

Tai nghe Samsung Galaxy Buds3 (R530) Chính Hãng

11/07/2024

102

xxx xxx Diễm Thư

xxxxxxxx984

Samsung Galaxy Z Fold6 5G F956 512GB Ram 12GB Chính Hãng

11/07/2024

101

xxx xxx Phương cao

xxxxxxxx468

Samsung Galaxy Z Fold6 5G F956 256GB Ram 12GB Chính Hãng

11/07/2024

100

xxx xxx Hoàng Trang

xxxxxxxx454

Samsung Galaxy Z Flip6 5G F741 512GB Ram 12GB Chính Hãng

11/07/2024

99

xxx xxx Hoàng Minh

xxxxxxxx590

Samsung Galaxy Watch Ultra LTE 47mm L705

11/07/2024

98

xxx xxx Phương Đạt

xxxxxxxx794

Tai nghe Samsung Galaxy Buds3 (R530) Chính Hãng

11/07/2024

97

xxx xxx Thiên Sơn

xxxxxxxx587

Samsung Galaxy Z Fold6 5G F956 1T Ram 12GB Chính Hãng

11/07/2024

96

xxx xxx Diễm Trang

xxxxxxxx254

Samsung Galaxy Watch Ultra LTE 47mm L705

11/07/2024

95

xxx xxx Thu Chi

xxxxxxxx513

Samsung Galaxy Watch7 Bluetooth 40mm L300

11/07/2024

94

xxx xxx Tường Hoàn

xxxxxxxx202

Samsung Galaxy Watch7 Bluetooth 40mm L300

11/07/2024

93

xxx xxx Tuyết Duy

xxxxxxxx528

Samsung Galaxy Z Flip6 5G F741 512GB Ram 12GB Chính Hãng

11/07/2024

92

xxx xxx Hồng My

xxxxxxxx110

Samsung Galaxy Z Fold6 5G F956 1T Ram 12GB Chính Hãng

11/07/2024

91

xxx xxx Nhật Sơn

xxxxxxxx258

Samsung Galaxy Z Fold6 5G F956 512GB Ram 12GB Chính Hãng

11/07/2024

90

xxx xxx Trúc Anh

xxxxxxxx412

Samsung Galaxy Z Fold6 5G F956 512GB Ram 12GB Chính Hãng

11/07/2024

89

xxx xxx Yến Đạt

xxxxxxxx590

Samsung Galaxy Z Fold6 5G F956 512GB Ram 12GB Chính Hãng

11/07/2024

88

xxx xxx Thúy My

xxxxxxxx468

Samsung Galaxy Watch Ultra LTE 47mm L705

11/07/2024

87

xxx xxx Anh Nhung

xxxxxxxx389

Samsung Galaxy Z Fold6 5G F956 1T Ram 12GB Chính Hãng

11/07/2024

86

xxx xxx Liên Hoàn

xxxxxxxx770

Samsung Galaxy Z Fold6 5G F956 256GB Ram 12GB Chính Hãng

11/07/2024

85

xxx xxx Hồng Hân

xxxxxxxx998

Samsung Galaxy Z Flip6 5G F741 512GB Ram 12GB Chính Hãng

11/07/2024

84

xxx xxx Hoàng Thanh

xxxxxxxx072

Tai nghe Samsung Galaxy Buds3 Pro (R630) Chính Hãng

11/07/2024

83

xxx xxx Kim Tuấn

xxxxxxxx730

Samsung Galaxy Watch Ultra LTE 47mm L705

11/07/2024

82

xxx xxx Thanh Trà

xxxxxxxx177

Samsung Galaxy Z Flip6 5G F741 512GB Ram 12GB Chính Hãng

11/07/2024

81

xxx xxx Thúy Nhung

xxxxxxxx813

Samsung Galaxy Z Fold6 5G F956 512GB Ram 12GB Chính Hãng

11/07/2024

80

xxx xxx Ngọc Thu

xxxxxxxx351

Samsung Galaxy Watch7 Bluetooth 44mm L310

11/07/2024

79

xxx xxx Hồng TÂM

xxxxxxxx878

Samsung Galaxy Watch7 Bluetooth 44mm L310

11/07/2024

78

xxx xxx Bích Hoàn

xxxxxxxx645

Tai nghe Samsung Galaxy Buds3 (R530) Chính Hãng

11/07/2024

77

xxx xxx Đông Duy

xxxxxxxx092

Samsung Galaxy Z Flip6 5G F741 256GB Ram 12GB Chính Hãng

11/07/2024

76

xxx xxx Vũ Trinh

xxxxxxxx670

Samsung Galaxy Z Fold6 5G F956 256GB Ram 12GB Chính Hãng

11/07/2024

75

xxx xxx Khánh Hân

xxxxxxxx587

Tai nghe Samsung Galaxy Buds3 (R530) Chính Hãng

11/07/2024

74

xxx xxx Kim Thùy

xxxxxxxx389

Samsung Galaxy Z Flip6 5G F741 256GB Ram 12GB Chính Hãng

11/07/2024

73

xxx xxx Trung Sơn

xxxxxxxx177

Samsung Galaxy Z Flip6 5G F741 512GB Ram 12GB Chính Hãng

11/07/2024

72

xxx xxx Thu Nhung

xxxxxxxx389

Tai nghe Samsung Galaxy Buds3 (R530) Chính Hãng

11/07/2024

71

xxx xxx Mỹ Vân

xxxxxxxx482

Samsung Galaxy Watch7 Bluetooth 40mm L300

11/07/2024

70

xxx xxx Hoài Hân

xxxxxxxx998

Samsung Galaxy Z Fold6 5G F956 256GB Ram 12GB Chính Hãng

11/07/2024

69

xxx xxx Như Trang

xxxxxxxx080

Samsung Galaxy Z Fold6 5G F956 512GB Ram 12GB Chính Hãng

11/07/2024

68

xxx xxx THANH Trang

xxxxxxxx817

Samsung Galaxy Watch7 Bluetooth 44mm L310

11/07/2024

67

xxx xxx Thanh Đào

xxxxxxxx468

Samsung Galaxy Z Fold6 5G F956 1T Ram 12GB Chính Hãng

11/07/2024

66

xxx xxx Hoài Hà

xxxxxxxx087

Samsung Galaxy Z Fold6 5G F956 512GB Ram 12GB Chính Hãng

11/07/2024

65

xxx xxx Thế Thanh

xxxxxxxx482

Samsung Galaxy Z Fold6 5G F956 1T Ram 12GB Chính Hãng

11/07/2024

64

xxx xxx Thùy Đạt

xxxxxxxx625

Tai nghe Samsung Galaxy Buds3 (R530) Chính Hãng

11/07/2024

63

xxx xxx Phương Trinh

xxxxxxxx583

Tai nghe Samsung Galaxy Buds3 Pro (R630) Chính Hãng

11/07/2024

62

xxx xxx Quỳnh Ánh

xxxxxxxx402

Samsung Galaxy Z Fold6 5G F956 1T Ram 12GB Chính Hãng

11/07/2024

61

xxx xxx Vũ Anh

xxxxxxxx938

Samsung Galaxy Watch7 Bluetooth 44mm L310

11/07/2024

60

xxx xxx Thanh Tuyền

xxxxxxxx109

Samsung Galaxy Watch7 Bluetooth 44mm L310

11/07/2024

59

xxx xxx Hải Thy

xxxxxxxx808

Tai nghe Samsung Galaxy Buds3 Pro (R630) Chính Hãng

11/07/2024

58

xxx xxx Đông Khôi

xxxxxxxx910

Samsung Galaxy Z Flip6 5G F741 256GB Ram 12GB Chính Hãng

11/07/2024

57

xxx xxx Thanh NGÂN

xxxxxxxx606

Samsung Galaxy Z Fold6 5G F956 256GB Ram 12GB Chính Hãng

11/07/2024

56

xxx xxx Thế Nhung

xxxxxxxx086

Samsung Galaxy Watch7 Bluetooth 44mm L310

11/07/2024

55

xxx xxx Thiện Hân

xxxxxxxx551

Samsung Galaxy Z Flip6 5G F741 512GB Ram 12GB Chính Hãng

11/07/2024

54

xxx xxx Thúy Hưng

xxxxxxxx817

Samsung Galaxy Z Fold6 5G F956 512GB Ram 12GB Chính Hãng

11/07/2024

53

xxx xxx Thanh Thương

xxxxxxxx468

Samsung Galaxy Watch Ultra LTE 47mm L705

11/07/2024

52

xxx xxx Thuý Nhung

xxxxxxxx110

Samsung Galaxy Z Fold6 5G F956 1T Ram 12GB Chính Hãng

11/07/2024

51

xxx xxx Minh Diễm

xxxxxxxx590

Samsung Galaxy Watch7 Bluetooth 40mm L300

11/07/2024

50

xxx xxx Nhật Trúc

xxxxxxxx745

Samsung Galaxy Z Flip6 5G F741 256GB Ram 12GB Chính Hãng

11/07/2024

49

xxx xxx Thế Trinh

xxxxxxxx086

Samsung Galaxy Watch7 Bluetooth 40mm L300

11/07/2024

48

xxx xxx Thùy Hưng

xxxxxxxx408

Samsung Galaxy Watch7 Bluetooth 44mm L310

11/07/2024

47

xxx xxx Đông Diễm

xxxxxxxx700

Samsung Galaxy Watch Ultra LTE 47mm L705

11/07/2024

46

xxx xxx Tuyết Đạt

xxxxxxxx940

Samsung Galaxy Z Fold6 5G F956 1T Ram 12GB Chính Hãng

11/07/2024

45

xxx xxx Ngọc Nhi

xxxxxxxx472

Samsung Galaxy Z Flip6 5G F741 512GB Ram 12GB Chính Hãng

11/07/2024

44

xxx xxx Bích Thanh

xxxxxxxx114

Samsung Galaxy Watch Ultra LTE 47mm L705

11/07/2024

43

xxx xxx Thùy Tuyền

xxxxxxxx946

Tai nghe Samsung Galaxy Buds3 Pro (R630) Chính Hãng

11/07/2024

42

xxx xxx Kim Trà

xxxxxxxx566

Samsung Galaxy Z Flip6 5G F741 512GB Ram 12GB Chính Hãng

11/07/2024

41

xxx xxx Thúy Ngân

xxxxxxxx472

Samsung Galaxy Watch Ultra LTE 47mm L705

11/07/2024

40

xxx xxx Hoài Thư

xxxxxxxx454

Samsung Galaxy Watch Ultra LTE 47mm L705

11/07/2024

39

xxx xxx Trung cao

xxxxxxxx587

Tai nghe Samsung Galaxy Buds3 Pro (R630) Chính Hãng

11/07/2024

38

xxx xxx Hoàng Thảo

xxxxxxxx482

Tai nghe Samsung Galaxy Buds3 Pro (R630) Chính Hãng

11/07/2024

37

xxx xxx Đông Hào

xxxxxxxx195

Tai nghe Samsung Galaxy Buds3 (R530) Chính Hãng

11/07/2024

36

xxx xxx quản Sơn

xxxxxxxx677

Samsung Galaxy Z Fold6 5G F956 1T Ram 12GB Chính Hãng

11/07/2024

35

xxx xxx Diễm Trà

xxxxxxxx984

Tai nghe Samsung Galaxy Buds3 Pro (R630) Chính Hãng

11/07/2024

34

xxx xxx Minh Thanh

xxxxxxxx222

Samsung Galaxy Z Flip6 5G F741 256GB Ram 12GB Chính Hãng

11/07/2024

33

xxx xxx Anh Ngọc

xxxxxxxx351

Samsung Galaxy Z Fold6 5G F956 256GB Ram 12GB Chính Hãng

11/07/2024

32

xxx xxx Kim Phương

xxxxxxxx625

Tai nghe Samsung Galaxy Buds3 (R530) Chính Hãng

11/07/2024

31

xxx xxx Thùy Nhi

xxxxxxxx438

Samsung Galaxy Z Fold6 5G F956 256GB Ram 12GB Chính Hãng

11/07/2024

30

xxx xxx quản Thy

xxxxxxxx551

Samsung Galaxy Watch7 Bluetooth 40mm L300

11/07/2024

29

xxx xxx Minh Nhung

xxxxxxxx313

Samsung Galaxy Z Flip6 5G F741 512GB Ram 12GB Chính Hãng

11/07/2024

28

xxx xxx Thuý Hoa

xxxxxxxx351

Samsung Galaxy Z Fold6 5G F956 256GB Ram 12GB Chính Hãng

11/07/2024

27

xxx xxx Thu Hằng

xxxxxxxx940

Samsung Galaxy Z Fold6 5G F956 256GB Ram 12GB Chính Hãng

11/07/2024

26

xxx xxx Thúy Nhi

xxxxxxxx438

Samsung Galaxy Z Flip6 5G F741 256GB Ram 12GB Chính Hãng

11/07/2024

25

xxx xxx Thanh Khang

xxxxxxxx003

Samsung Galaxy Z Fold6 5G F956 1T Ram 12GB Chính Hãng

11/07/2024

24

xxx xxx Thuý Duy

xxxxxxxx618

Tai nghe Samsung Galaxy Buds3 Pro (R630) Chính Hãng

11/07/2024

23

xxx xxx Thu Loan

xxxxxxxx442

Samsung Galaxy Watch7 Bluetooth 44mm L310

11/07/2024

22

xxx xxx Phương Phượng

xxxxxxxx643

Samsung Galaxy Z Fold6 5G F956 256GB Ram 12GB Chính Hãng

11/07/2024

21

xxx xxx Hồng Thùy

xxxxxxxx645

Samsung Galaxy Z Flip6 5G F741 256GB Ram 12GB Chính Hãng

11/07/2024

20

xxx xxx cấp VÀNG

xxxxxxxx566

Samsung Galaxy Z Flip6 5G F741 256GB Ram 12GB Chính Hãng

11/07/2024

19

xxx xxx quản Trà

xxxxxxxx997

Samsung Galaxy Z Flip6 5G F741 256GB Ram 12GB Chính Hãng

11/07/2024

18

xxx xxx Thanh Tuấn

xxxxxxxx997

Samsung Galaxy Watch Ultra LTE 47mm L705

11/07/2024

17

xxx xxx Tú TÂM

xxxxxxxx491

Samsung Galaxy Z Fold6 5G F956 256GB Ram 12GB Chính Hãng

11/07/2024

16

xxx xxx Quốc Thanh

xxxxxxxx110

Samsung Galaxy Watch7 Bluetooth 40mm L300

11/07/2024

15

xxx xxx Yến Hằng

xxxxxxxx351

Samsung Galaxy Z Fold6 5G F956 512GB Ram 12GB Chính Hãng

11/07/2024

14

xxx xxx Minh Hiệp

xxxxxxxx946

Tai nghe Samsung Galaxy Buds3 Pro (R630) Chính Hãng

11/07/2024

13

xxx xxx Thanh Quí

xxxxxxxx813

Samsung Galaxy Z Fold6 5G F956 256GB Ram 12GB Chính Hãng

11/07/2024

12

xxx xxx Bích Trúc

xxxxxxxx587

Samsung Galaxy Z Fold6 5G F956 512GB Ram 12GB Chính Hãng

11/07/2024

11

xxx xxx Nhật Diễm

xxxxxxxx813

Tai nghe Samsung Galaxy Buds3 (R530) Chính Hãng

11/07/2024

10

xxx xxx Ngọc VÀNG

xxxxxxxx618

Samsung Galaxy Z Flip6 5G F741 256GB Ram 12GB Chính Hãng

11/07/2024

9

xxx xxx Kiều Hằng

xxxxxxxx786

Samsung Galaxy Z Fold6 5G F956 256GB Ram 12GB Chính Hãng

11/07/2024

8

xxx xxx Anh NGÂN

xxxxxxxx240

Tai nghe Samsung Galaxy Buds3 Pro (R630) Chính Hãng

11/07/2024

7

xxx xxx Thanh Nhung

xxxxxxxx185

Samsung Galaxy Watch7 Bluetooth 44mm L310

11/07/2024

6

xxx xxx Phương Minh

xxxxxxxx513

Samsung Galaxy Watch7 Bluetooth 40mm L300

11/07/2024

5

xxx xxx Thái Trúc

xxxxxxxx080

Samsung Galaxy Z Fold6 5G F956 256GB Ram 12GB Chính Hãng

11/07/2024

4

xxx xxx Kim Sơn

xxxxxxxx677

Samsung Galaxy Watch7 Bluetooth 40mm L300

11/07/2024

3

xxx xxx Bảo Trang

xxxxxxxx796

Samsung Galaxy Z Fold6 5G F956 256GB Ram 12GB Chính Hãng

11/07/2024

2

xxx xxx Bích Tuấn

xxxxxxxx817

Tai nghe Samsung Galaxy Buds3 (R530) Chính Hãng

11/07/2024

1

xxx xxx Thanh Tuấn

xxxxxxxx625

Samsung Galaxy Z Fold6 5G F956 256GB Ram 12GB Chính Hãng

11/07/2024

slider 1
slider 1
slider 1
slider 1
slider 1
slider 1
slider 1
slider 1

Chọn sản phẩm

Các sản phẩm đã chọn

Chưa có sản phẩm nào.


Thông tin khách hàng
Họ
Tên
Số điện thoại
Thành Phố
Quận huyện
Phường xã
Địa chỉ
Địa điểm lấy hàng

Phương thức thanh toán

Ngân Hàng Quân Đội (MB Bank - TPHCM)
Tên tài khoản: Lê Hoàng Đông Quân
Số tài khoản: 018006878
Nội dung: [Họ Tên] [Số ĐT] [Tên Sản Phẩm]
---------
Vui lòng chọn chuyển khoản nhanh 24/7.
Hotline hỗ trợ: 19002012 (miễn phí).

Có 2 thảo luận về Sản phẩm Samsung Galaxy Z Flip6 5G F741 Series

Bạn còn thắc mắc điều chi, hãy đặt câu hỏi và HnamMobile sẽ trả lời ngay. ĐẶT CÂU HỎI
Họ tên
Số điện thoại
Email
Nhập bình luận
Anh Ngọc
5 ngày trước
Fold6 bản lề có mỏng hơn ko ad
Họ tên
Số điện thoại
Email
Nhập bình luận
XEM 1 TRẢ LỜI
Nguyễn Chí Toại Quản trị viên
5 ngày trước
Dạ bản lề mỏng hơn ạ
Dư Gia Hưng
5 ngày trước
Fold6 có màu Hồng đẹp vậy!
Họ tên
Số điện thoại
Email
Nhập bình luận
XEM 1 TRẢ LỜI
Nguyễn Chí Toại Quản trị viên
5 ngày trước
Dạ vâng ạ, bên em đang có chương trình đặt cọc để được ưu đãi lên đến 10tr đó ạ.

THU GỌN

ÁP DỤNG

hotline Mua hàng - Khiếu nại 19002012 Hotline Bảo hành / Phần mềm 19006979 Message Chat ngay với nhân viên Facebook Fanpage HnamMobile
Chat với chúng tôi