iPhone 11

Hàng Hnam

2 Sim

Apple iPhone 11 2 Sim 64GB

Apple iPhone 11 2 Sim 64GB

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

So sánh với...

HNAM 16.599.000đ

(Giảm 1.5% còn 16,359,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 200,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)

Thu cũ đổi mới nhận quà lên đến 1.200.000VNĐ:

- Thanh toán qua VNpay giảm 5% tối đa 200k

- Tặng thêm đến 1,000,000VNĐ thu cũ đổi mới,bao gồm:

    +Thu cũ tặng Voucher lên đến 500,000VNĐ, xem chi tiết: https://bit.ly/30QqI2w

    + Đổi mới Giảm Ngay 500,000VNĐ (áp dụng cho điện thoại iPhone XS, XS Max)

- Trả Góp 0% Công ty tài chính: Qua FeCredit, Home Credit.  / Ngân hàng ( Tặng Ốp Lưng 160k).Apple iPhone 11 2 Sim 128GB

Apple iPhone 11 2 Sim 128GB

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

So sánh với...

HNAM 17.799.000đ

(Giảm 1.5% còn 17,539,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 200,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)

Thu cũ đổi mới nhận quà lên đến 1.200.000VNĐ:

- Thanh toán qua VNpay giảm 5% tối đa 200k

- Tặng thêm đến 1,000,000VNĐ thu cũ đổi mới,bao gồm:

    +Thu cũ tặng Voucher lên đến 500,000VNĐ, xem chi tiết: https://bit.ly/30QqI2w

    + Đổi mới Giảm Ngay 500,000VNĐ (áp dụng cho điện thoại iPhone XS, XS Max)

 Apple iPhone 11 2 Sim 256GB
Tạm hết hàng

Apple iPhone 11 2 Sim 256GB

ĐẶT LẠI THÔNG TIN

CHI TIẾT

So sánh với...

HNAM 22.999.000đ

(Giảm 1.5% còn 22,659,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 200,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)

Thu cũ đổi mới nhận quà lên đến 1.200.000VNĐ:

- Thanh toán qua VNpay giảm 5% tối đa 200k

- Tặng thêm đến 1,000,000VNĐ thu cũ đổi mới,bao gồm:

    +Thu cũ tặng Voucher lên đến 500,000VNĐ, xem chi tiết: https://bit.ly/30QqI2w

    + Đổi mới Giảm Ngay 500,000VNĐ (áp dụng cho điện thoại iPhone XS, XS Max)

- Trả Góp 0% Công ty tài chính: Qua FeCredit, Home Credit.  / Ngân hàng ( Tặng Ốp Lưng 160k).1 Sim

Apple iPhone 11 1 Sim 64GB

Apple iPhone 11 1 Sim 64GB

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

So sánh với...

HNAM 17.199.000đ

(Giảm 1.5% còn 16,949,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 200,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)

Thu cũ đổi mới nhận quà lên đến 1.200.000VNĐ:

- Thanh toán qua VNpay giảm 5% tối đa 200k

- Tặng thêm đến 1,000,000VNĐ thu cũ đổi mới,bao gồm:

    +Thu cũ tặng Voucher lên đến 500,000VNĐ, xem chi tiết: https://bit.ly/30QqI2w

    + Đổi mới Giảm Ngay 500,000VNĐ (áp dụng cho điện thoại iPhone XS, XS Max)

 Apple iPhone 11 1 Sim 128GB

Apple iPhone 11 1 Sim 128GB

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

So sánh với...

HNAM 18.399.000đ

(Giảm 1.5% còn 18,129,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 200,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)

Thu cũ đổi mới nhận quà lên đến 1.200.000VNĐ:

- Thanh toán qua VNpay giảm 5% tối đa 200k

- Tặng thêm đến 1,000,000VNĐ thu cũ đổi mới,bao gồm:

    +Thu cũ tặng Voucher lên đến 500,000VNĐ, xem chi tiết: https://bit.ly/30QqI2w

    + Đổi mới Giảm Ngay 500,000VNĐ (áp dụng cho điện thoại iPhone XS, XS Max)

 Apple iPhone 11 1 Sim 256GB

Apple iPhone 11 1 Sim 256GB

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

So sánh với...

HNAM 19.999.000đ

(Giảm 1.5% còn 19,699,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 200,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)

Thu cũ đổi mới nhận quà lên đến 1.200.000VNĐ:

- Thanh toán qua VNpay giảm 5% tối đa 200k

- Tặng thêm đến 1,000,000VNĐ thu cũ đổi mới,bao gồm:

    +Thu cũ tặng Voucher lên đến 500,000VNĐ, xem chi tiết: https://bit.ly/30QqI2w

    + Đổi mới Giảm Ngay 500,000VNĐ (áp dụng cho điện thoại iPhone XS, XS Max)

 Hàng Cty

1 Sim

Apple iPhone 11 1 Sim 64GB VN/A

Apple iPhone 11 1 Sim 64GB VN/A

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

So sánh với...

Công ty: 17.799.000đ (Đã có V.A.T)

(Giảm 1.5% còn 17,539,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 200,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Apple iPhone 11 1 Sim 128GB VN/A

Apple iPhone 11 1 Sim 128GB VN/A

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

So sánh với...

Công ty: 19.799.000đ (Đã có V.A.T)

(Giảm 1.5% còn 19,509,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 200,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Apple iPhone 11 Pro Max 1 Sim 512GB cũ 99%

Apple iPhone 11 Pro Max 1 Sim 512GB cũ 99%

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

So sánh với...

HNAM 25.999.000đ

(Giảm 1.5% còn 25,609,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Apple iPhone 11 Pro Max 1 Sim 256GB cũ 99%

Apple iPhone 11 Pro Max 1 Sim 256GB cũ 99%

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

So sánh với...

HNAM 23.999.000đ

(Giảm 1.5% còn 23,639,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Apple iPhone 11 Pro 1 Sim 512GB cũ 99%

Apple iPhone 11 Pro 1 Sim 512GB cũ 99%

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

So sánh với...

HNAM 23.999.000đ

(Giảm 1.5% còn 23,639,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Apple iPhone 11 Pro Max 1 Sim 256GB cũ ( 654 Lê Hồng Phong )

Apple iPhone 11 Pro Max 1 Sim 256GB cũ ( 654 Lê Hồng Phong )

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

So sánh với...

HNAM 23.499.000đ

(Giảm 1.5% còn 23,149,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Apple iPhone 11 Pro Max 1 Sim 64GB cũ 99%

Apple iPhone 11 Pro Max 1 Sim 64GB cũ 99%

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

So sánh với...

HNAM 21.599.000đ

(Giảm 1.5% còn 21,279,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Apple iPhone 11 Pro 1 Sim 256GB cũ 99%

Apple iPhone 11 Pro 1 Sim 256GB cũ 99%

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

So sánh với...

HNAM 20.199.000đ

(Giảm 1.5% còn 19,899,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Apple iPhone 11 Pro 1 Sim 256GB cũ ( 146 Quang Trung )

Apple iPhone 11 Pro 1 Sim 256GB cũ ( 146 Quang Trung )

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

So sánh với...

HNAM 19.799.000đ

(Giảm 1.5% còn 19,509,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Apple iPhone 11 pro 1 Sim 64GB cũ 99%

Apple iPhone 11 pro 1 Sim 64GB cũ 99%

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

So sánh với...

HNAM 18.399.000đ

(Giảm 1.5% còn 18,129,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Apple iPhone 11 1 Sim 128GB cũ 99% KH

Apple iPhone 11 1 Sim 128GB cũ 99% KH

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

So sánh với...

HNAM 15.299.000đ

(Giảm 1.5% còn 15,069,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Apple iPhone 11 1 sim 64GB cũ 99% KH

Apple iPhone 11 1 sim 64GB cũ 99% KH

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

So sánh với...

HNAM 14.299.000đ

(Giảm 1.5% còn 14,089,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Apple iPhone 11 1 Sim 64GB cũ ( 191 Khánh Hội )

Apple iPhone 11 1 Sim 64GB cũ ( 191 Khánh Hội )

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

So sánh với...

HNAM 13.999.000đ

(Giảm 1.5% còn 13,789,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Đúng như dự đoán iPhone 11 được xem là bản nâng cấp của iPhone XR được ra mắt năm ngoái. Với thiết kế được cải tiến cùng với thay đổi mạnh mẽ từ bên trong khiến iPhone 11 là một trong những smartphone đáng mua nhất hiện nay. iPhone 11 giá bao nhiêu? Cùng xem ngay bài review dưới đây nhé!

màu sắc của iPhone 11

iPhone 11 với 6 màu sắc

Điểm nổi bật iPhone 11

Thiết kế iPhone 11 trẻ trung

Được thừa hưởng thiết kế từ iPhone XR nhưng iPhone 11 được cái tiến hơn với mặt kính phía sau cho cảm giác cầm chắc tay và không bị bám dấu vân tay. Logo quả táo cúng được Apple thay đổi đặt vào ở giữa máy.

thiết kế của iPhone 11

Điểm khác biệt nhất có thể thấy iPhone này được trang bị 2 camera ra cùng kiểu thiết kế cụm camera hình vuông giống iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max.

Mặt trước của máy tuy vẫn có thiết kế giống iPhone XR nhưng cụm camera trước và cảm biến Face ID đã được cải tiến hơn. Điểm đáng chú ý trong thiết kế của iPhone 11iPhone XR đó là màu sắc, thừa hưởng từ iPhone XR, iPhone 11 sở hữu lên đến 6 màu sắc khác nhau. Vì vậy, iPhone 11 được xem dành cho các bạn trẻ thích thể hiện cá tính riêng của mình.

Bộ xử lý Apple A13 của iPhone 11 siêu mạnh mẽ

Dù được xem là chiếc điện thoại có mức giá thấp nhất trong bộ 3 iPhone 11 nhưng về cấu hình iPhone 11 vẫn gần như tương đương các những người anh của nó với con chip Apple A13 mới nhất của Apple.

chip của iPhone 11

Chip Apple A13 Bionic mạnh mẽ

Đây là con chip mới của Apple được sản xuất trên tiến trình 7nm mới giúp cho tăng thêm số lượng bán dẫn, việc này tất nhiên cũng giúp cho hiệu năng của con chip này được tăng lên và khả năng tiết kiệm năng lượng cũng được cải thiện đáng kể.

Kết hợp với hệ điều hành iOS 13 mới nhất, Apple cho biết tốc độ mở ứng dụng tăng 40%, tốc độ hiển thị bàn phím nhanh hơn 50%, và tốc độ truy cập camera cũng được cải thiện đến 70%.

iPhone 11 sở hữu camera kép với góc rộng

Camera iPhone 11

Camera kép trên iPhone 11

Nâng cấp đáng giá của iPhone 11 so với iPhone XR đó chính là cụm camera kép gồm một ống kính góc rộng và một camera góc siêu rộng, đều sở hữu độ phân giải 12MP. Các cảm biến khác bao gồm cảm biến ánh sáng, cảm biến tiệm cận, gia tốc kế. Máy còn sở hữu khả năng quay video 4K ở tốc độ 24 khung hình / giây, 30 khung hình / giây hoặc 60 khung hình / giây cùng quay video slow motion.

tính năng slow motion của iPhone 11

Tính năng Slowmotion trên camera trước iPhone 11

Ngoài ra, chúng ta có thể chụp xoá phông trên vật, vốn không được hỗ trợ trên iPhone XR từ trước

Apple có hỗ trợ thêm chế độ Night Mode để chúng ta chụp hình tốt hơn trong môi trường cực kỳ thiếu sáng. Nó có thêm cải tiến về chống rung OIS trên camera chính cho việc quay phim trong điều kiện phức tạp, chuyển động nhiều.

Camera trước cũng được cải tiến 12MP có hỗ trợ quay phim 4KSlow Motion (120fps) để cho ra những video ấn tượng. Điều này sẽ thích hợp với những bạn nữ hay chụp selfie hoặc vlogger, chúng ta không còn lo lắng việc camera trước có chất lượng kém nữa.

Những tính năng khác của iPhone 11

iPhone 11 chia sẻ file dễ dàng với chip U1

chip apple U1 của iPhone 11

Chip Apple U1 mới trên iPhone 11

Apple U1 là chip mới được Apple tích hợp để tăng khả năng truyền dữ liệu nhanh và dễ dàng hơn. Với con chip U1 mới bạn có thể chuyển dữ liệu bằng cách chỉ vào chiếc điện thoại gần đó. Ngoài ra, con chip này cũng giúp cho việc định vị GPS được chính xác hơn.

iPhone 11 chuẩn kháng nước IP68

iPhone 11 trang bị chuẩn kháng nước IP68

iPhone 11 được trang bị chuẩn kháng nước IP68 cho phép ở dưới nước 2m trong 30 phút.

Pin iPhone 11 sử dụng lâu hơn 1 giờ so với iPhone XR

iPhone 11 sở hữu viên pin 3110 mAh và cũng được hỗ trợ sạc nhanh 18W: 50% trong 30 phút, sạc không dây Qi, tuy nhiên phụ kiện kèm theo sẽ không có củ sạc nhanh 18W.

Ngày ra mắt iPhone 11

Tại thời điểm tháng 9/2019, Apple đã chính thức ra mắt iPhone 11 cùng với 2 phiên bản cao cấp hơn là iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max. Sau ngày ra mắt iPhone 11 Series, máy đã chính thức được lên kệ sau 1 tháng và hiện nay iPhone 11 vẫn được sản xuất. Tuy nhiên có nguốn tin cho rắng iPhone 11 có thể sẽ ngưng sản xuất khi iPhone 12 được ra mắt vào tháng 9/2020.

Giá iPhone 11 bao nhiêu?

Giá iPhone 11 luôn là vấn đề được khách hàng quan tâm đến. Tính đến thời điểm hiện tại, iPhone 11 series đã ra mắt được 1 năm và giá iPhone 11 cũng có giảm tương đối so với ban đầu. Ở Hnam Mobile có nhiều phiên bản iPhone 11 như: 2 sim, 1 sim và dung lượng máy như: 64GB, 128GB, 256GB, 512GB. Giá iPhone 11 sẽ tùy vào phiên bản, dung lượng, màu sắc,... mà bạn lựa chọn. Giá bán tại Hnam chỉ từ 17.300.00 đồng cho sản phẩm mới (tùy theo thời điểm).

Bên cạnh đó, nếu muốn tiết kiệm chi phí, bạn có thể mua cho mình chiếc iPhone 11 hàng like new nên bạn sẽ tiết kiệm khoảng 3 - 4 triệu đồng so với giá iPhone 11 mới.

Vì sao nên mua iPhone 11 tại Hnam Mobile?

Hnam Mobile là chuỗi cửa hàng bán lẻ công nghệ chính hãng hàng đầu tại TP HCM với hơn 12 chi nhánh cửa hàng và bảo hành - sửa chữa. Tất cả sản phẩm tại Hnam Mobile cam kết hàng chính hãng được phân phối từ hãng. Ngoài ra, còn có các sản phẩm cũ, like new được lựa chọn kỹ lưỡng, đạt chất lượng tốt nhất mang đến tay người tiêu dùng.

Về dịch vụ bảo hành và hậu mãi tại Hnam Mobile, khách hàng hoàn toàn yên tâm bởi nhân viên bán hàng tư vấn tận tình và hỗ trợ kỹ thuật MIỄN PHÍ trong suốt quá trình sử dụng.

iPhone 11 sẽ được bảo hành 1 ĐỔI 1 trong vòng 15 hoặc 30 ngày (tùy vào sản phẩm đươc áp dụng) nếu xảy ra lỗi của nhà sản xuất.

Mua iPhone 11 giá rẻ - chính hãng tại Hnam Mobile

iPhone 11 giá rẻ, chính hãng đã có mặt tại Hnam Mobile, khách hàng có thể đến các chi nhánh để được trải nghiệm và mua sản phẩm chính hãng với mức giá rẻ nhất thị trường.

Đặc biệt, khi mua tại Hnam Mobile bạn còn nhận được nhiều ưu đãi và khuyến mãi hấp dẫn. Bạn cũng có thể trả góp iPhone 11​ chính hãng với lãi suất 0% cùng nhiều phương thức thanh toán linh hoạt phù hợp với tất cả mọi người.

Chi nhánh cửa hàng Hnam Mobile

Bạn có thể đến để mua và trải nghiệm iPhone 11 chính hãng tại các chi nhánh của Hnam Mobile:

Nếu không có thể đến cửa hàng, khách hàng có thể truy cập: Hnammobile.com để có thể xem những thông tin, đánh giá iPhone 11 và mua online dễ dàng, bạn chỉ cần ngồi nhà, Hnam sẽ giao đến tận nơi.

Ngoài ra, nếu có bất kỳ thắc mắc hay hỗ trợ thông tin về iPhone 11​, vui lòng liên hệ:

Hnam Mobile

Xem thêm

Bạn chưa biết mua và có nên mua Apple iPhone 11, iPhone 12, Samsung Galaxy Note 20 ở đâu giá rẻ và uy tín tại Thành phố Hồ Chí Minh (tphcm)?

Hnam Mobile là đơn vị phân phối sản phẩm chính hãng với hơn 12 năm kinh nghiệm và uy tín sẽ mang lại mức giá bán tốt nhất cùng dịch vụ hậu mãi trọn vẹn giúp khách hàng yên tâm sử dụng. Bên cạnh đó, Hnam Mobile còn hỗ trợ mua trả góp 0% với nhiều phương thức thanh toán linh hoạt hỗ trợ tối đa cho khách hàng.