Samsung Galaxy S8 Plus

Samsung Galaxy S8 Plus

CTY 20.490.000đ

Oppo F3 Plus

Oppo F3 Plus

CTY 9.990.000đ

Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8

CTY 18.490.000đ

Samsung Galaxy C9 Pro

Samsung Galaxy C9 Pro

CTY 8.190.000đ

Kho máy cũ

Tất cả

iPhone 7 Plus

Apple iPhone 7 Plus 32Gb cũ 99%

• Ưu đãi mua Sạc, cáp Apple với giá 400.000đ
• Ưu đãi mua tai nghe Apple EarPods với giá 470.000đ

Apple iPhone 7 Plus 32Gb cũ 99%

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 13.399.000đ

So sánh với...
Apple iPhone 7 Plus 128Gb - New 100% chưa active

Apple iPhone 7 Plus 128Gb - New 100% chưa active

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 15.899.000đ

So sánh với...
Apple iPhone 7 Plus 256Gb - New 100% chưa active

Apple iPhone 7 Plus 256Gb - New 100% chưa active

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 16.499.000đ

So sánh với...
Apple iPhone 7 Plus 32Gb - New 100% chưa Active

Apple iPhone 7 Plus 32Gb - New 100% chưa Active

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 14.299.000đ

So sánh với...
Apple iPhone 7 Plus 128Gb cũ 99%

Apple iPhone 7 Plus 128Gb cũ 99%

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 14.299.000đ

So sánh với...

iPhone 7

Apple iPhone 7 32Gb - New 100% chưa active

Apple iPhone 7 32Gb - New 100% chưa active

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 11.299.000đ

So sánh với...
Apple iPhone 7 128Gb RED cũ

Apple iPhone 7 128Gb RED cũ

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 12.199.000đ

So sánh với...
Apple iPhone 7 128Gb - New 100% chưa Active

Apple iPhone 7 128Gb - New 100% chưa Active

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 12.899.000đ

So sánh với...
Apple iPhone 7 256Gb - New 100% chưa Active

Apple iPhone 7 256Gb - New 100% chưa Active

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 13.399.000đ

So sánh với...

iPhone 6s Plus

Apple iPhone 6S Plus 16Gb cũ 99%

• Ưu đãi mua Sạc, cáp Apple với giá 349.000đ
• Ưu đãi mua tai nghe Apple EarPods với giá 290.000đ

Apple iPhone 6S Plus 16Gb cũ 99%

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 7.999.000đ

So sánh với...
Apple iPhone 6S Plus 16Gb Gold 99%

Apple iPhone 6S Plus 16Gb Gold 99%

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 8.599.000đ

So sánh với...
Apple iPhone 6S Plus 64Gb cũ 99%

• Ưu đãi mua Sạc, cáp Apple với giá 349.000đ
• Ưu đãi mua tai nghe Apple EarPods với giá 290.000đ

Apple iPhone 6S Plus 64Gb cũ 99%

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 9.599.000đ

So sánh với...
Apple iPhone 6S Plus 32Gb 99%

Apple iPhone 6S Plus 32Gb 99%

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 8.999.000đ

So sánh với...
Apple iPhone 6S Plus 32Gb - New 100% chưa Active

• Ưu đãi mua Sạc, cáp Apple với giá 349.000đ
• Ưu đãi mua tai nghe Apple EarPods với giá 290.000đ

Apple iPhone 6S Plus 32Gb - New 100% chưa Active

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 10.599.000đ

So sánh với...

iPhone 6s

Apple iPhone 6S 32Gb cũ 99%

Apple iPhone 6S 32Gb cũ 99%

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 7.199.000đ

So sánh với...
Apple iPhone 6S 64Gb cũ 99%

• Ưu đãi mua Sạc, cáp Apple với giá 349.000đ
• Ưu đãi mua tai nghe Apple EarPods với giá 290.000đ

Apple iPhone 6S 64Gb cũ 99%

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 7.899.000đ

So sánh với...
Apple iPhone 6S 32Gb - New 100% chưa Active

• Ưu đãi mua Sạc, cáp Apple với giá 349.000đ
• Ưu đãi mua tai nghe Apple EarPods với giá 290.000đ

Apple iPhone 6S 32Gb - New 100% chưa Active

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 8.699.000đ

So sánh với...
Apple iPhone 6S 64Gb - New 100% chưa Active

• Ưu đãi mua Sạc, cáp Apple với giá 349.000đ
• Ưu đãi mua tai nghe Apple EarPods với giá 290.000đ

Apple iPhone 6S 64Gb - New 100% chưa Active

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 8.999.000đ

So sánh với...
Apple iPhone 6S 16Gb cũ 99%

• Ưu đãi mua Sạc, cáp Apple với giá 349.000đ
• Ưu đãi mua tai nghe Apple EarPods với giá 290.000đ

Apple iPhone 6S 16Gb cũ 99%

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 6.199.000đ

So sánh với...
Apple iPhone 6S 128Gb cũ 99%

• Ưu đãi mua Sạc, cáp Apple với giá 349.000đ
• Ưu đãi mua tai nghe Apple EarPods với giá 290.000đ

Apple iPhone 6S 128Gb cũ 99%

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 9.199.000đ

So sánh với...

iPhone 6

Apple iPhone 6 16Gb cũ 99%

• Ưu đãi mua Sạc, cáp Apple với giá 349.000đ
• Ưu đãi mua tai nghe Apple EarPods với giá 290.000đ

Apple iPhone 6 16Gb cũ 99%

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 4.899.000đ

So sánh với...

iPhone 5s

Apple iPhone 5S 16Gb cũ 99%

• Ưu đãi mua Sạc, cáp Apple với giá 349.000đ
• Ưu đãi mua tai nghe Apple EarPods với giá 290.000đ

Apple iPhone 5S 16Gb cũ 99%

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 3.099.000đ

So sánh với...

iPhone 7 Plus

Apple iPhone 7 Plus 32Gb cũ 99%

• Ưu đãi mua Sạc, cáp Apple với giá 400.000đ
• Ưu đãi mua tai nghe Apple EarPods với giá 470.000đ

Apple iPhone 7 Plus 32Gb cũ 99%

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 13.399.000đ

So sánh với...
Apple iPhone 7 Plus 128Gb - New 100% chưa active

Apple iPhone 7 Plus 128Gb - New 100% chưa active

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 15.899.000đ

So sánh với...
Apple iPhone 7 Plus 256Gb - New 100% chưa active

Apple iPhone 7 Plus 256Gb - New 100% chưa active

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 16.499.000đ

So sánh với...
Apple iPhone 7 Plus 32Gb - New 100% chưa Active

Apple iPhone 7 Plus 32Gb - New 100% chưa Active

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 14.299.000đ

So sánh với...
Apple iPhone 7 Plus 128Gb cũ 99%

Apple iPhone 7 Plus 128Gb cũ 99%

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 14.299.000đ

So sánh với...

iPhone 7

Apple iPhone 7 32Gb - New 100% chưa active

Apple iPhone 7 32Gb - New 100% chưa active

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 11.299.000đ

So sánh với...
Apple iPhone 7 128Gb RED cũ

Apple iPhone 7 128Gb RED cũ

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 12.199.000đ

So sánh với...
Apple iPhone 7 128Gb - New 100% chưa Active

Apple iPhone 7 128Gb - New 100% chưa Active

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 12.899.000đ

So sánh với...
Apple iPhone 7 256Gb - New 100% chưa Active

Apple iPhone 7 256Gb - New 100% chưa Active

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 13.399.000đ

So sánh với...

iPhone 6s Plus

Apple iPhone 6S Plus 16Gb cũ 99%

• Ưu đãi mua Sạc, cáp Apple với giá 349.000đ
• Ưu đãi mua tai nghe Apple EarPods với giá 290.000đ

Apple iPhone 6S Plus 16Gb cũ 99%

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 7.999.000đ

So sánh với...
Apple iPhone 6S Plus 16Gb Gold 99%

Apple iPhone 6S Plus 16Gb Gold 99%

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 8.599.000đ

So sánh với...
Apple iPhone 6S Plus 64Gb cũ 99%

• Ưu đãi mua Sạc, cáp Apple với giá 349.000đ
• Ưu đãi mua tai nghe Apple EarPods với giá 290.000đ

Apple iPhone 6S Plus 64Gb cũ 99%

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 9.599.000đ

So sánh với...
Apple iPhone 6S Plus 32Gb 99%

Apple iPhone 6S Plus 32Gb 99%

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 8.999.000đ

So sánh với...
Apple iPhone 6S Plus 32Gb - New 100% chưa Active

• Ưu đãi mua Sạc, cáp Apple với giá 349.000đ
• Ưu đãi mua tai nghe Apple EarPods với giá 290.000đ

Apple iPhone 6S Plus 32Gb - New 100% chưa Active

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 10.599.000đ

So sánh với...

iPhone 6s

Apple iPhone 6S 32Gb cũ 99%

Apple iPhone 6S 32Gb cũ 99%

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 7.199.000đ

So sánh với...
Apple iPhone 6S 64Gb cũ 99%

• Ưu đãi mua Sạc, cáp Apple với giá 349.000đ
• Ưu đãi mua tai nghe Apple EarPods với giá 290.000đ

Apple iPhone 6S 64Gb cũ 99%

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 7.899.000đ

So sánh với...
Apple iPhone 6S 32Gb - New 100% chưa Active

• Ưu đãi mua Sạc, cáp Apple với giá 349.000đ
• Ưu đãi mua tai nghe Apple EarPods với giá 290.000đ

Apple iPhone 6S 32Gb - New 100% chưa Active

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 8.699.000đ

So sánh với...
Apple iPhone 6S 64Gb - New 100% chưa Active

• Ưu đãi mua Sạc, cáp Apple với giá 349.000đ
• Ưu đãi mua tai nghe Apple EarPods với giá 290.000đ

Apple iPhone 6S 64Gb - New 100% chưa Active

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 8.999.000đ

So sánh với...
Apple iPhone 6S 16Gb cũ 99%

• Ưu đãi mua Sạc, cáp Apple với giá 349.000đ
• Ưu đãi mua tai nghe Apple EarPods với giá 290.000đ

Apple iPhone 6S 16Gb cũ 99%

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 6.199.000đ

So sánh với...
Apple iPhone 6S 128Gb cũ 99%

• Ưu đãi mua Sạc, cáp Apple với giá 349.000đ
• Ưu đãi mua tai nghe Apple EarPods với giá 290.000đ

Apple iPhone 6S 128Gb cũ 99%

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 9.199.000đ

So sánh với...

iPhone 6

Apple iPhone 6 16Gb cũ 99%

• Ưu đãi mua Sạc, cáp Apple với giá 349.000đ
• Ưu đãi mua tai nghe Apple EarPods với giá 290.000đ

Apple iPhone 6 16Gb cũ 99%

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 4.899.000đ

So sánh với...

iPhone 5s

Apple iPhone 5S 16Gb cũ 99%

• Ưu đãi mua Sạc, cáp Apple với giá 349.000đ
• Ưu đãi mua tai nghe Apple EarPods với giá 290.000đ

Apple iPhone 5S 16Gb cũ 99%

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 3.099.000đ

So sánh với...
Bạn đang lo lắng không biết nơi thu mua điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá cao và tìm mua máy mới giá rẻ, chất lượng đảm bảo ở đâu tại TP.HCM?
Hnammobile cung cấp đầy đủ các dịch vụ trên cùng với kho máy cũ phong phú, chất lượng và có chế độ bảo hành nghiêm chỉnh, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của quý khách.

Điều kiện thu mua máy cũ, đổi máy mới tại Hnammobile như sau:

- Sản phẩm được thu lại phải có chức năng sử dụng bình thường, phụ kiện zin theo máy và ngoại hình được giữ nguyên hiện trạng ban đầu. Hnam Mobile sẽ cân nhắc việc thu lại các sản phẩm còn bảo hành nhưng bị lỗi sau khi được kiểm tra, khắc phục .
- Đối với các sản phẩm hết hạn bảo hành Hnam Mobile sẽ cân nhắc việc thu lại tùy vào model, ngoại hình và tình trạng của sản phẩm.

Lưu ý:

- Hnam Mobile không nhập linh phụ kiện điện thoại cũ đã qua sử dụng.
- Hnam Mobile có quyền từ chối thu lại các sản phẩm có ngoại hình quá xấu ( bể, móp, nứt),hết bảo hành bị mất nguồn, ẩm ướt, hư hỏng nặng, sửa chữa ngoài, model quá cũ, hàng clear kho, máy trang trí, sơn vẽ, gắn...
Xem thêm kho máy cũ : điện thoại Apple iPhone X cũ- điện thoại Apple iPhone 8 cũ- điện thoại Apple iPhone 7 Plus cũ- điện thoại Apple iPhone 7 cũ- điện thoại Apple iPhone 6S Plus cũ- điện thoại Apple iPhone 6S cũ- điện thoại Apple iPhone 6 Plus cũ- điện thoại Apple iPhone 6 cũ- điện thoại Samsung cũ- điện thoại Sony cũ- điện thoại Oppo cũ- điện thoại HTC cũ- điện thoại Asus Zenfone cũ- điện thoại LG cũ- điện thoại BlackBerry cũ- điện thoại Xiaomi cũ- điện thoại Philips cũ- điện thoại Sharp cũ- điện thoại Wiko cũ- điện thoại Huawei cũ- điện thoại Nokia - Microsoft cũ