Chương Trình Mua Trả Góp Sản Phẩm Samsung Galaxy Trong Tháng 04.2024 (Thông qua nhà tài chính FE Credit)

21 ngày trước 869 views Phan Thị Ngọc Hân

HnamMobile xin trân trọng gửi đến quý khách hàng thông báo về chương trình "Mua hàng trả góp" thông qua nhà tài chính FE Credit như sau:

Sản phẩm áp dụng

No. Model
1 Galaxy A54 5G 256GB
2 Galaxy A54 5G 128GB
3 Galaxy A34 5G 256GB
4 Galaxy A34 5G 128GB
5 Galaxy A25 5G 8GB
6 Galaxy A25 5G 6GB
7 Galaxy A15 5G
8 Galaxy A15 256GB
9 Galaxy A15 128GB
10 Galaxy A05s 4GB
11 Galaxy A05s 6GB
12 Galaxy A05 6GB
13 Galaxy A05 6GB
14 Galaxy A05 64GB
15 Galaxy A55 5G 12GB
16 Galaxy A55 5G 128GB
17 Galaxy A55 5G 256GB
18 Galaxy A35 5G 128GB
19 Galaxy A35 5G 256GB
20 Tab A9 WIFI 64GB
21 Tab A9+ WIFI 64GB
22 Tab A9+ WIFI 128GB
23 Tab A9+ 5G 64GB
24 Tab S9 FE WIFI 128GB
25 Tab S9 FE+ WIFI 128GB
26 Tab S9 WIFI 128GB
27 Tab S9 WIFI 256GB
28 Tab S9 5G 128GB
29 Tab S9 5G 256GB
30 Tab S9+ WIFI 256GB
31 Tab S9+ WIFI 512GB
32 Tab S9+ 5G 256GB
33 Tab S9+ 5G 512GB
34 Tab S9 Ultra 5G 256GB
35 Tab S9 Ultra 5G 512GB
36 Tab S9 Ultra 5G 1TB
37 Galaxy Watch4 BT 40mm
38 Galaxy Busd2
39 Galaxy Watch5 40mm BT
40 Galaxy Watch5 Pro BT
41 Galaxy Watch5 Pro LTE
42 Galaxy Busd2 Pro
43 Galaxy Watch6 40mm BT
44 Galaxy Watch6 40mm LTE
45 Galaxy Watch6 44mm BT
46 Galaxy Watch6 44mm LTE
47 Galaxy Watch6 Classic 43mm BT
48 Galaxy Watch6 Classic 43mm LTE
49 Galaxy Watch6 Classic 47mm BT
50 Galaxy Watch6 Classic 47mm LTE
51 Galaxy S23 128GB
52 Galaxy S23 256GB
53 Galaxy S23+ 256GB
54 Galaxy S23+ 512GB
55 Galaxy S23 Ultra 256GB
56 Galaxy S23 Ultra 512GB
57 Galaxy S23 Ultra 1TB
58 Galaxy S23 FE 128GB
59 Galaxy S23 FE 512GB
60 Galaxy Z Flip4 128GB
61 Galaxy Z Flip4 256GB
62 Galaxy Z Flip4 256GB Bespoke
63 Galaxy Z Flip4 512GB
64 Galaxy Z Flip5 256GB
65 Galaxy Z Flip5 512GB
66 Galaxy Z Fold5 256GB
67 Galaxy Z Fold5 512GB
68 Galaxy Z Fold5 1TB
69 Galaxy S24 256GB
70 Galaxy S24 512GB
71 Galaxy S24+ 256GB
72 Galaxy S24+ 512GB
73 Galaxy S24 Ultra 256GB
74 Galaxy S24 Ultra 512GB
75 Galaxy S24 Ultra 1TB

Thời gian áp dụng

Từ ngày 01/04/2024 đến 30/04/2024

Phạm vi áp dụng

Các đại lý có kí hợp đồng với Công ty TNHH Một Thành Viên Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit) trong thời gian áp dụng chương trình

Nội dung chi tiết

Khách hàng có thể mua sản phẩm Samsung theo phương thức trả góp theo cơ chế sau:

Model Scheme
Galaxy A54 5G 256GB Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Galaxy A54 5G 128GB Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Galaxy A34 5G 256GB Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 4 tháng
Galaxy A34 5G 128GB Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 4 tháng
Galaxy A25 5G 8GB Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 4 tháng
Galaxy A25 5G 6GB Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 4 tháng
Galaxy A15 5G Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 4 tháng
Galaxy A15 256GB Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 4 tháng
Galaxy A15 128GB Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 4 tháng
Galaxy A05s 4GB Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 4 tháng
Galaxy A05s 6GB Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 4 tháng
Galaxy A05 6GB Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 4 tháng
Galaxy A05 4GB Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 4 tháng
Galaxy A05 64GB Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 4 tháng
Galaxy A55 5G 128GB Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Galaxy A55 5G 12GB Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Galaxy A55 5G 256GB Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Galaxy A35 5G 128GB Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Galaxy A35 5G 256GB Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Tab A9 WIFI 64GB Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Tab A9+ WIFI 64GB Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Tab A9+ WIFI 128GB Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Tab A9+ 5G 64GB Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Tab S9 FE WIFI 128GB Trả trước 30%, LS 0.5%, thời hạn 8 tháng
Tab S9 FE+ WIFI 128GB Trả trước 30%, LS 0.5%, thời hạn 8 tháng
Tab S9 WIFI 128GB Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 8 tháng
Tab S9 WIFI 256GB Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 8 tháng
Tab S9 5G 128GB Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 8 tháng
Tab S9 5G 256GB Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 8 tháng
Tab S9+ WIFI 256GB Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 8 tháng
Tab S9+ WIFI 512GB Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 8 tháng
Tab S9+ 5G 256GB Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 8 tháng
Tab S9+ 5G 512GB Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 8 tháng
Tab S9 Ultra 5G 256GB Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 8 tháng
Tab S9 Ultra 5G 512GB Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 8 tháng
Tab S9 Ultra 5G 1TB Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 8 tháng
Galaxy Watch4 BT 40mm Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 4 tháng
Galaxy Busd2 Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 4 tháng
Galaxy Watch5 40mm BT Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Galaxy Watch5 Pro BT Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Galaxy Watch5 Pro LTE Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Galaxy Busd2 Pro Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 4 tháng
Galaxy Watch6 40mm BT Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Galaxy Watch6 40mm LTE Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Galaxy Watch6 44mm BT Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Galaxy Watch6 44mm LTE Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Galaxy Watch6 Classic 43mm BT Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Galaxy Watch6 Classic 43mm LTE Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Galaxy Watch6 Classic 47mm BT Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Galaxy Watch6 Classic 47mm LTE Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Galaxy S23 128GB Trả trước 50%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Galaxy S23 256GB Trả trước 50%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Galaxy S23+ 256GB Trả trước 50%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Galaxy S23+ 512GB Trả trước 50%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Galaxy S23 Ultra 256GB Trả trước 50%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Galaxy S23 Ultra 512GB Trả trước 50%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Galaxy S23 Ultra 1TB Trả trước 50%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Galaxy S23 FE 128GB Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 9 tháng
Galaxy S23 FE 256GB Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 9 tháng
Galaxy Z Flip4 128GB Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Galaxy Z Flip4 256GB Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Galaxy Z Flip4 256GB Bespoke Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Galaxy Z Flip4 512GB Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Galaxy Z Flip5 256GB Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Galaxy Z Flip5 256GB Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 9 tháng
Galaxy Z Flip5 512GB Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Galaxy Z Flip5 512GB Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 9 tháng
Galaxy Z Fold5 256GB Trả trước 50%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Galaxy Z Fold5 256GB Trả trước 50%, LS 0%, thời hạn 9 tháng
Galaxy Z Fold5 512GB Trả trước 50%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Galaxy Z Fold5 512B Trả trước 50%, LS 0%, thời hạn 9 tháng
Galaxy Z Fold5 1TB Trả trước 50%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Galaxy Z Fold5 1TB Trả trước 50%, LS 0%, thời hạn 9 tháng
Galaxy S24 256GB Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Galaxy S24 512GB Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Galaxy S24+ 256GB Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Galaxy S24+ 512GB Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Galaxy S24 Ultra 256GB Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Galaxy S24 Ultra 512GB Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Galaxy S24 Ultra 1TB Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

Cách thức tham gia

  • Khách hàng có nhu cầu vay mua trả góp, liên hệ nhân viên tư vấn của FE Credit tại cửa hàng;
  • Nhân viên tư vấn tín dụng thu thập thông tin khách hàng, kiểm tra chứng từ yêu cầu;
  • Nhân viên FE Credit sẽ tiến hành thẩm định và trả kết quả trong vòng 15 - 20 phút;
  • Nếu hồ sơ được duyệt, khách hàng sẽ kí hợp đồng vay với FE Credit thanh toán khoản trả trước cho cửa hàng và khoản tiền trả góp cho FE Credit.

​Điều kiện để khách hàng tham gia chương trình

  • Công dân Việt Nam từ 20 - 60 tuổi, có nơi thường trú/ nơi ở tại các tỉnh thành trên cả nước;
  • Chứng từ yêu cầu: CCCD/ CMND, Bằng lái xe (hoặc Hộ khẩu);
  • Mỗi khách hàng chỉ được mua trả góp một sản phẩm Samsung được nêu trong mục 1.

HnamMobile

Bạn còn thắc mắc điều chi, hãy đặt câu hỏi và HnamMobile sẽ trả lời ngay. ĐẶT CÂU HỎI
Họ tên
Số điện thoại
Email
Nhập bình luận
Nhận tin tức mới nhất
Nhận tin tức mới nhất
THU GỌN ÁP DỤNG
hotline Mua hàng - Khiếu nại 19002012 Hotline Bảo hành / Phần mềm 19006979 Message Chat ngay với nhân viên Facebook Fanpage HnamMobile
Chat với chúng tôi