Chương Trình Mua Trả Góp Sản Phẩm Samsung Galaxy Trong Tháng 04.2024 (Thông qua nhà tài chính HomeCredit)

20 ngày trước 625 views Phan Thị Ngọc Hân

HnamMobile xin trân trọng gửi đến quý khách hàng thông báo về chương trình "Mua hàng trả góp" thông qua nhà tài chính HomeCredit như sau:

Sản phẩm áp dụng

No. Model
1 Galaxy M54 5G
2 Galaxy M34 5G
3 Galaxy A54 5G 256GB
4 Galaxy A54 5G 128GB
5 Galaxy A34 5G 256GB
6 Galaxy A34 5G 128GB
7 Galaxy A25 5G 6GB
8 Galaxy A25 5G 8GB
9 Galaxy A15 128GB
10 Galaxy A15 5G
11 Galaxy A15 256GB
12 Galaxy A05s 6GB
13 Galaxy A05s 4GB
14 Galaxy A05 6GB
15 Galaxy A05 4GB
16 Galaxy A05 64GB
17 Galaxy A55 5G 128GB
18 Galaxy A35 5G 128GB
20 Tab A9 WIFI 64GB
21 Tab A9+ WIFI 64GB
22 Tab A9+ WIFI 128GB
23 Tab S9 FE WIFI 128GB
24 Tab S9 FE+ WIFI 128GB
25 Tab S9 WIFI 128GB
26 Tab S9 WIFI 256GB
27 Tab S9 5G 128GB
28 Tab S9 5G 256GB
29 Tab S9+ WIFI 256GB
30 Tab S9+ WIFI 512GB
31 Tab S9+ 5G 256GB
32 Tab S9+ 5G 512GB
33 Tab S9 Ultra 5G 256GB
34 Tab S9 Ultra 5G 512GB
35 Tab S9 Ultra 5G 1TB
36 Galaxy Watch4 BT 40mm
37 Galaxy Busd2
38 Galaxy Watch5 40mm BT
39 Galaxy Watch5 Pro BT
40 Galaxy Busd2 Pro
41 Galaxy Watch6 40mm BT
42 Galaxy Watch6 44mm BT
43 Galaxy Watch6 Classic 43mm BT
44 Galaxy Watch6 Classic 47mm BT
45 Galaxy S23 FE 128GB
46 Galaxy S23 FE 256GB
47 Galaxy S23 128GB
48 Galaxy S23 256GB
49 Galaxy S23+ 256GB
50 Galaxy S23+ 512GB
51 Galaxy S23 Ultra 256GB
52 Galaxy S23 Ultra 512GB
53 Galaxy S23 Ultra 1TB
54 Galaxy Z Flip4 128GB
55 Galaxy Z Flip4 256GB
56 Galaxy Z Flip4 256GB Bespoke
57 Galaxy Z Flip5 256GB
58 Galaxy Z Flip5 512GB
59 Galaxy Z Fold5 256GB
60 Galaxy Z Fold5 512GB
61 Galaxy Z Fold5 1TB
62 Galaxy S24 256GB
63 Galaxy S24 512GB
64 Galaxy S24+ 256GB
65 Galaxy S24+ 512GB
66 Galaxy S24 Ultra 256GB
67 Galaxy S24 Ultra 512GB
68 Galaxy S24 Ultra 1TB

Thời gian áp dụng

Từ ngày 01/04/2024 đến 30/04/2024

Phạm vi áp dụng

Các đại lý có kí hợp đồng với Công ty TNHH Một Thành Viên Home Credit Việt Nam (HomeCredit) trong thời gian áp dụng chương trình

Nội dung chi tiết

Khách hàng có thể mua sản phẩm Samsung theo phương thức trả góp theo cơ chế sau:

Model Scheme
Galaxy M54 5G Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Galaxy M34 5G Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 4 tháng
Galaxy M34 5G Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Galaxy A54 5G 256GB Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Galaxy A54 5G 128GB Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Galaxy A34 5G 256GB Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 4 tháng
Galaxy A34 5G 256GB Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Galaxy A34 5G 128GB Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 4 tháng
Galaxy A34 5G 128GB Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Galaxy A25 5G 6GB Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 4 tháng
Galaxy A25 5G 6GB Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Galaxy A25 5G 8GB Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 4 tháng
Galaxy A25 5G 8GB Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Galaxy A15 5G Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 4 tháng
Galaxy A15 5G Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Galaxy A15 256GB Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 4 tháng
Galaxy A15 256GB Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Galaxy A15 128GB Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 4 tháng
Galaxy A15 128GB Trả trước 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Galaxy A05s 4GB Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 4 tháng
Galaxy A05s 4GB Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 4 tháng
Galaxy A05s 6GB Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 4 tháng
Galaxy A05s 6GB Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 4 tháng
Galaxy A05 6GB Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 4 tháng
Galaxy A05 6GB Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 4 tháng
Galaxy A05 4GB Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 4 tháng
Galaxy A05 4GB Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 4 tháng
Galaxy A05 64GB Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 4 tháng
Galaxy A05 64GB Trả trước 40%, LS 0%, thời hạn 4 tháng
Galaxy A55 5G 128GB Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Galaxy A35 5G 128GB Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Tab A9 WIFI 64GB Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Tab A9+ WIFI 64GB Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Tab A9+ WIFI 128GB Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Tab S9 FE WIFI 128GB Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Tab S9 FE+ WIFI 128GB Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 9 tháng
Tab S9 WIFI 128GB Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Tab S9 WIFI 128GB Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 9 tháng
Tab S9 WIFI 256GB Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Tab S9 WIFI 256GB Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 9 tháng
Tab S9 5G 128GB Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Tab S9 5G 128GB Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 9 tháng
Tab S9 5G 256GB Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Tab S9 5G 256GB Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 9 tháng
Tab S9+ WIFI 256GB Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Tab S9+ WIFI 256GB Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 9 tháng
Tab S9+ WIFI 512GB Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Tab S9+ WIFI 512GB Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 9 tháng
Tab S9+ 5G 256GB Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Tab S9+ 5G 256GB Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 9 tháng
Tab S9+ 5G 512GB Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Tab S9+ 5G 512GB Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 9 tháng
Tab S9 Ultra 5G 256GB Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Tab S9 Ultra 5G 256GB Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 9 tháng
Tab S9 Ultra 5G 512GB Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Tab S9 Ultra 5G 512GB Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 9 tháng
Tab S9 Ultra 5G 1TB Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Tab S9 Ultra 5G 1TB Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 9 tháng
Galaxy Watch4 BT 40mm Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Galaxy Busd2 Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Galaxy Watch5 40mm BT Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Galaxy Watch5 Pro BT Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Galaxy Busd2 Pro Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Galaxy Watch6 40mm BT Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Galaxy Watch6 44mm BT Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Galaxy Watch6 Classic 43mm BT Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Galaxy Watch6 Classic 47mm BT Trả trước 10%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Galaxy S23 FE 128GB Trả trước từ 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Galaxy S23 FE 256GB Trả trước từ 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Galaxy S23 128GB Trả trước từ 50%, LS 0.5%, thời hạn 6 tháng
Galaxy S23 256GB Trả trước từ 50%, LS 0.5%, thời hạn 6 tháng
Galaxy S23+ 256GB Trả trước từ 50%, LS 0.5%, thời hạn 6 tháng
Galaxy S23+ 512GB Trả trước từ 50%, LS 0.5%, thời hạn 6 tháng
Galaxy S23 Ultra 256GB Trả trước từ 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Galaxy S23 Ultra 512GB Trả trước từ 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Galaxy S23 Ultra 1TB Trả trước từ 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Galaxy Z Flip4 128GB Trả trước từ 50%, LS 0.5%, thời hạn 6 tháng
Galaxy Z Flip4 256GB Trả trước từ 50%, LS 0.5%, thời hạn 6 tháng
Galaxy Z Flip4 256GB Bespoke Trả trước từ 50%, LS 0.5%, thời hạn 6 tháng
Galaxy Z Flip4 512GB Trả trước từ 50%, LS 0.5%, thời hạn 6 tháng
Galaxy Z Flip5 256GB Trả trước từ 30%, LS 0.5%, thời hạn 9 tháng
Galaxy Z Flip5 256GB Trả trước từ 50%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Galaxy Z Flip5 512GB Trả trước từ 30%, LS 0.5%, thời hạn 9 tháng
Galaxy Z Flip5 512GB Trả trước từ 50%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Galaxy Z Fold5 256GB Trả trước từ 30%, LS 0.5%, thời hạn 9 tháng
Galaxy Z Fold5 256GB Trả trước từ 50%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Galaxy Z Fold5 512GB Trả trước từ 30%, LS 0.5%, thời hạn 9 tháng
Galaxy Z Fold5 512GB Trả trước từ 50%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Galaxy Z Fold5 1TB Trả trước từ 30%, LS 0.5%, thời hạn 9 tháng
Galaxy Z Fold5 1TB Trả trước từ 50%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Galaxy S24 256GB Trả trước từ 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Galaxy S24 512GB Trả trước từ 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Galaxy S24+ 256GB Trả trước từ 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Galaxy S24+ 512GB Trả trước từ 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Galaxy S24 Ultra 256GB Trả trước từ 30%, LS 0%, thời hạn 6 thángg
Galaxy S24 Ultra 512GB Trả trước từ 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng
Galaxy S24 Ultra 1TB Trả trước từ 30%, LS 0%, thời hạn 6 tháng

Cách thức tham gia

  • Khách hàng có nhu cầu vay mua trả góp, liên hệ nhân viên tư vấn của HomeCredit tại cửa hàng;
  • Nhân viên tư vấn tín dụng thu thập thông tin khách hàng, kiểm tra chứng từ yêu cầu;
  • Nhân viên HomeCredit sẽ tiến hành thẩm định và trả kết quả trong vòng 15 - 20 phút;
  • Nếu hồ sơ được duyệt, khách hàng sẽ kí hợp đồng vay với HomeCredit thanh toán khoản trả trước cho cửa hàng và khoản tiền trả góp hàng tháng cho HomeCredit.

​Điều kiện để khách hàng tham gia chương trình

  • Công dân Việt Nam từ 20 - 60 tuổi, có nơi thường trú/ nơi ở tại các tỉnh thành trên cả nước;
  • Chứng từ yêu cầu: CCCD/ CMND, Bằng lái xe (hoặc Hộ khẩu);
  • Mỗi khách hàng chỉ được mua trả góp một sản phẩm Samsung Galaxy được nêu trong mục 1.

HnamMobile

Bạn còn thắc mắc điều chi, hãy đặt câu hỏi và HnamMobile sẽ trả lời ngay. ĐẶT CÂU HỎI
Họ tên
Số điện thoại
Email
Nhập bình luận
Nhận tin tức mới nhất
Nhận tin tức mới nhất
THU GỌN ÁP DỤNG
hotline Mua hàng - Khiếu nại 19002012 Hotline Bảo hành / Phần mềm 19006979 Message Chat ngay với nhân viên Facebook Fanpage HnamMobile
Chat với chúng tôi