iPhone Xs Max

1 Sim

Apple iPhone XS Max 1 Sim 512Gb

Apple iPhone XS Max 1 Sim 512Gb

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 28.899.000đ

So sánh với...
Apple iPhone XS Max 1 Sim 256Gb ( Japan )

Apple iPhone XS Max 1 Sim 256Gb ( Japan )

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 27.899.000đ

So sánh với...
Apple iPhone XS Max 1 Sim 256Gb

Apple iPhone XS Max 1 Sim 256Gb

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 27.399.000đ

So sánh với...
Apple iPhone XS Max 1 Sim 64Gb ( Gold - Japan )

Apple iPhone XS Max 1 Sim 64Gb ( Gold - Japan )

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 24.499.000đ

So sánh với...
Apple iPhone XS Max 1 Sim 64Gb

Apple iPhone XS Max 1 Sim 64Gb

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 24.399.000đ

So sánh với...

2 Sim

Apple iPhone XS Max 2 Sim 256Gb
Tạm hết hàng

Apple iPhone XS Max 2 Sim 256Gb

ĐẶT LẠI THÔNG TIN

CHI TIẾT

HNAM 30.599.000đ

So sánh với...
Apple iPhone XS Max 2 Sim 64Gb

Apple iPhone XS Max 2 Sim 64Gb

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 27.499.000đ

So sánh với...

iPhone Xs

Apple iPhone XS 512Gb
Tạm hết hàng

Apple iPhone XS 512Gb

ĐẶT LẠI THÔNG TIN

CHI TIẾT

HNAM 27.299.000đ

So sánh với...
Apple iPhone XS 256Gb

Apple iPhone XS 256Gb

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 26.299.000đ

So sánh với...
Apple iPhone XS 64Gb

Apple iPhone XS 64Gb

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 22.499.000đ

So sánh với...

iPhone Xr

1 Sim

Apple iPhone XR 1 Sim 64Gb

Apple iPhone XR 1 Sim 64Gb

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 16.499.000đ

So sánh với...

iPhone X

Hàng Hnam

Apple iPhone X 256Gb

Apple iPhone X 256Gb

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 22.199.000đ

So sánh với...
Apple iPhone X 64Gb

Apple iPhone X 64Gb

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 19.499.000đ

So sánh với...
Apple iPhone X 64Gb CPO (Certified Pre-Owned)

Apple iPhone X 64Gb CPO (Certified Pre-Owned)

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 18.599.000đ

So sánh với...

Hàng Cty

Apple iPhone X 64Gb ( mã VN )

Apple iPhone X 64Gb ( mã VN )

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

CTY 20.299.000đ

21.990.000đ

(-7%)
So sánh với...
Apple iPhone X 64Gb

Apple iPhone X 64Gb

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

CTY 20.199.000đ

21.990.000đ

(-8%)
So sánh với...

iPhone 7 Plus

Apple iPhone 7 Plus 256Gb CPO (Certified Pre-Owned)

Apple iPhone 7 Plus 256Gb CPO (Certified Pre-Owned)

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 13.799.000đ

So sánh với...
Apple iPhone 7 Plus 128Gb CPO (Certified Pre-Owned)

Apple iPhone 7 Plus 128Gb CPO (Certified Pre-Owned)

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 13.199.000đ

So sánh với...
Apple iPhone 7 Plus 32Gb CPO (Certified Pre-Owned)

Apple iPhone 7 Plus 32Gb CPO (Certified Pre-Owned)

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 11.999.000đ

So sánh với...

iPhone 7

Apple iPhone 7 32Gb ( Japan )

Apple iPhone 7 32Gb ( Japan )

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 8.899.000đ

* TẶNG FREE Ốp Lưng In Theo Yêu Cầu ( Ốp in full lụa - Giá bán 160k ) .So sánh với...

iPhone 6s

Apple iPhone 6S 32Gb

Apple iPhone 6S 32Gb

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

CTY 7.199.000đ

So sánh với...
Apple iPhone XS Max 1 Sim 64Gb cũ 99%

Apple iPhone XS Max 1 Sim 64Gb cũ 99%

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 21.399.000đ

• Ưu đãi mua bộ Sạc, cáp chính hãng Apple iPhone X với giá 480.000đ 
• Ưu đãi mua bộ Sac, cáp, tai nghe chính hãng Apple iPhone X với giá 910.000đSo sánh với...
Apple iPhone X 256Gb New 100% - Trôi bảo hành

Apple iPhone X 256Gb New 100% - Trôi bảo hành

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 18.599.000đ

• Ưu đãi mua bộ Sạccáp chính hãng Apple iPhone X với giá 480.000đ 
• Ưu đãi mua bộ Sac, cáp, tai nghe chính hãng Apple iPhone X với giá 910.000đ
* Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đSo sánh với...
Apple iPhone X 64Gb New 100% - Trôi bảo hành

Apple iPhone X 64Gb New 100% - Trôi bảo hành

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

HNAM 17.199.000đ

• Ưu đãi mua bộ Sạccáp chính hãng Apple iPhone X với giá 480.000đ 
* Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đ

   

     So sánh với...
  Apple iPhone X 256Gb cũ 99%

  Apple iPhone X 256Gb cũ 99%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 16.599.000đ

  • Ưu đãi mua bộ Sạccáp chính hãng Apple iPhone X với giá 480.000đ 
  • Ưu đãi mua bộ Sac, cáp, tai nghe chính hãng Apple iPhone X với giá 910.000đ
  * Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đ  So sánh với...
  Apple iPhone X 256Gb cũ 97%

  Apple iPhone X 256Gb cũ 97%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 16.099.000đ

  * Ưu đãi mua bộ Sạc, cáp chính hãng Apple iPhone X với giá 480.000đ 
  * Ưu đãi mua bộ Sac, cáp, tai nghe chính hãng Apple iPhone X với giá 910.000đ  So sánh với...
  Apple iPhone X 64Gb cũ 99%

  Apple iPhone X 64Gb cũ 99%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 15.199.000đ

  • Ưu đãi mua bộ Sạc, cáp chính hãng Apple iPhone X với giá 480.000đ 
  • Ưu đãi mua bộ Sac, cáp, tai nghe chính hãng Apple iPhone X với giá 910.000đ
  • Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đ  So sánh với...
  Apple iPhone 8 Plus 256Gb New 100% - Trôi bảo hành

  Apple iPhone 8 Plus 256Gb New 100% - Trôi bảo hành

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 14.899.000đ

  • Ưu đãi mua bộ Sạccáp chính hãng Apple iPhone 8/8 Plus với giá 480.000đ 
  * Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đ  So sánh với...
  Apple iPhone X 64Gb cũ 97%

  Apple iPhone X 64Gb cũ 97%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 14.799.000đ

  • Ưu đãi mua bộ Sạc, cáp chính hãng Apple iPhone X với giá 480.000đ 
  • Ưu đãi mua bộ Sac, cáp, tai nghe chính hãng Apple iPhone X với giá 910.000đ
  • Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đ  So sánh với...
  Apple iPhone 8 plus 64Gb Red cũ 97%

  Apple iPhone 8 plus 64Gb Red cũ 97%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 11.699.000đ

  • Ưu đãi mua bộ Sạc, cáp chính hãng Apple iPhone 8/8 Plus với giá 480.000đ 
  • Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đ  So sánh với...
  Apple iPhone 8 Plus 64Gb cũ 99%

  Apple iPhone 8 Plus 64Gb cũ 99%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 11.599.000đ

  • Ưu đãi mua bộ Sạccáp chính hãng Apple iPhone 8/8 Plus với giá 480.000đ 
  * Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đ  So sánh với...
  Apple iPhone 7 Plus 128Gb New 100% - Trôi bảo hành

  Apple iPhone 7 Plus 128Gb New 100% - Trôi bảo hành

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 11.299.000đ

  • Ưu đãi mua bộ Sạccáp chính hãng Apple iPhone 7 với giá 480.000đ 
  * Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đ  So sánh với...
  Apple iPhone 8 Plus 64Gb cũ 97%

  Apple iPhone 8 Plus 64Gb cũ 97%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 11.199.000đ

  • Ưu đãi mua bộ Sạc, cáp chính hãng Apple iPhone 8/8 Plus với giá 480.000đ 
  • Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đ  So sánh với...
  Apple iPhone 7 Plus 256Gb cũ 99%

  Apple iPhone 7 Plus 256Gb cũ 99%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 10.899.000đ

  • Ưu đãi mua bộ Sạccáp chính hãng Apple iPhone 7 với giá 480.000đ 
  * Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đ  So sánh với...
  Apple iPhone 7 Plus 256Gb 97%

  Apple iPhone 7 Plus 256Gb 97%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 10.399.000đ

  * Ưu đãi mua bộ Sạc, cáp chính hãng Apple iPhone 7 với giá 480.000đ 
  * Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đ
     So sánh với...
  Apple iPhone 8 64Gb 97%

  Apple iPhone 8 64Gb 97%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 9.499.000đ

  • Ưu đãi mua bộ Sạc, cáp chính hãng Apple iPhone 8/8 Plus với giá 480.000đ 
  * Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đ  So sánh với...
  Apple iPhone 7 Plus 128Gb cũ 99%

  Apple iPhone 7 Plus 128Gb cũ 99%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 8.999.000đ

  • Ưu đãi mua bộ Sạccáp chính hãng Apple iPhone 7 với giá 480.000đ 
  * Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đ  So sánh với...
  Apple iPhone 7 Plus 128Gb cũ 97%

  Apple iPhone 7 Plus 128Gb cũ 97%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 8.599.000đ

  * Ưu đãi mua bộ Sạc, cáp chính hãng Apple iPhone 7 với giá 480.000đ 
  * Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đ
     So sánh với...
  Apple iPhone 7 Plus 32Gb cũ 99%

  Apple iPhone 7 Plus 32Gb cũ 99%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 7.899.000đ

  • Ưu đãi mua bộ Sạccáp chính hãng Apple iPhone 7 với giá 480.000đ 
  * Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đ  So sánh với...
  Apple iPhone 7 Plus 32Gb cũ 97%

  Apple iPhone 7 Plus 32Gb cũ 97%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 7.499.000đ

  So sánh với...
  Apple iPhone 6s Plus 128Gb cũ 99%

  Apple iPhone 6s Plus 128Gb cũ 99%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 6.999.000đ

  So sánh với...
  Apple iPhone 7 128Gb cũ 99%

  Apple iPhone 7 128Gb cũ 99%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 6.399.000đ

  • Ưu đãi mua bộ Sạccáp chính hãng Apple iPhone 7 với giá 480.000đ   So sánh với...
  Apple iPhone 7 128Gb cũ 97%

  Apple iPhone 7 128Gb cũ 97%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 5.999.000đ

  * Ưu đãi mua bộ Sạc, cáp chính hãng Apple iPhone 7 với giá 480.000đ 
  * Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đ  So sánh với...
  Apple iPhone 6S Plus 64Gb cũ 99%

  Apple iPhone 6S Plus 64Gb cũ 99%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 5.799.000đ

  * Ưu đãi mua Sạc, cáp Apple với giá 440.000đ   So sánh với...
  Apple iPhone 6S Plus 64Gb cũ 97%

  Apple iPhone 6S Plus 64Gb cũ 97%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 5.499.000đ

  * Ưu đãi mua Sạc, cáp Apple với giá 440.000đ  So sánh với...
  Apple iPhone 6S Plus 16Gb cũ 99%

  Apple iPhone 6S Plus 16Gb cũ 99%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 5.399.000đ

  * Ưu đãi mua Sạc, cáp Apple với giá 440.000đ   So sánh với...
  Apple iPhone 7 32Gb cũ 99%

  Apple iPhone 7 32Gb cũ 99%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 5.399.000đ

  • Ưu đãi mua bộ Sạccáp chính hãng Apple iPhone 7 với giá 480.000đ 
  * Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đ  So sánh với...
  Apple iPhone 6S 64Gb cũ 99%

  Apple iPhone 6S 64Gb cũ 99%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 5.299.000đ

  * Ưu đãi mua Sạc, cáp Apple với giá 440.000đ   So sánh với...
  Apple iPhone 7 32Gb cũ 97%

  Apple iPhone 7 32Gb cũ 97%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 5.099.000đ

  * Ưu đãi mua bộ Sạc, cáp chính hãng Apple iPhone 7 với giá 480.000đ 
  * Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đ
     So sánh với...
  Apple iPhone 6S 32Gb cũ 99%

  Apple iPhone 6S 32Gb cũ 99%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 3.999.000đ

  * Ưu đãi mua Sạc, cáp Apple với giá 440.000đ  So sánh với...
  Apple iPhone 6S 32Gb cũ 97%

  Apple iPhone 6S 32Gb cũ 97%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 3.749.000đ

  * Ưu đãi mua Sạc, cáp Apple với giá 440.000đ  So sánh với...
  Apple iPhone 5 SE 32Gb cũ 99%

  Apple iPhone 5 SE 32Gb cũ 99%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 3.199.000đ

  * Ưu đãi mua Sạc, cáp Apple với giá 440.000đ  So sánh với...
  Apple iPhone 5 SE 32 Gb cũ 97%

  Apple iPhone 5 SE 32 Gb cũ 97%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  HNAM 2.999.000đ

  * Ưu đãi mua Sạc, cáp Apple với giá 440.000đ  So sánh với...

  Apple - Sức hút không thể cưỡng lại từ trái táo khuyết

  Kể từ khi cố CEO Steve Jobs giới thiệu chiếc iPhone đầu tiên vào năm 2007, iPhone đã trở thành một chuẩn mực mới trong lĩnh vực điện thoại di động và theo đó đưa Apple trở thành một trong những công ty công nghệ hàng đầu và có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới cho đến tận hôm nay.

  Không phải bàn cãi nhiều khi nói đến sức hút của những chiếc iPhone mỗi khi ra mắt với hàng loạt tính năng, công nghệ độc đáo bên cạnh thiết kế, giao diện, phần mềm được chăm chút tỉ mỉ.. mang đến trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.

  Đến với Hnam Mobile để được trải nghiệm và chọn cho mình những chiếc iPhone, iPad hay Macbook sành điệu được phân phối chính hãng với giá cả cực kì ưu đãi kèm theo chế độ bảo hành nghiêm túc và chu đáo.

  Lý do bạn nên sở hữu một chiếc iPhone:

  • Thiết kế sang trọng, tinh tế và luôn khác biệt.
  • Hiệu năng mạnh mẽ, tốc độ xử lí nhanh nhạy.
  • Luôn được cập nhật hệ điều hành nhanh nhất.
  • Hệ sinh thái iOS bảo mật, phong phú và đa dạng.
  điện thoại Samsung

  iPhone 7, 7Plus

  • Giới thiệu chung:
   Được Apple cho ra mắt vào tháng 9/2016. Đây là dòng smartphone cao cấp hiện nay của Apple, sở hữu cấu mạnh mẽ và nhiều tính năng bá đạo như sở hữu camera kép, tính năng làm mờ hậu cảnh tạo ra hiệu ứng bokeh khi chụp ảnh chân dung, cận cảnh.
  • Thông số kỹ thuật:
   Nhìn tổng thể, iPhone 7Plus có những khác biệt so với iPhone 7 như: màn hình 5.5 inch lớn hơn so với 4.7 inch, dung lượng RAM 3GB cao hơn so với 2GB, sở hữu camera kép trong khi iPhone 7 vẫn là camera đơn, thời lượng pin 2900 mAh lớn hơn so với 1960 mAh. Điểm tương đồng giữa 2 máy là đều sở hữu chip A10 lõi tứ với tốc độ 2.34 GHz. Màn hình camrb ứng lực 3D Touch với khả năng chống bụi, chống nước. Tính năng cảm biến vân tay đều được tích hợp vào nút home.
  điện thoại Samsung

  iPhone 6S, 6S Plus

  • Giới thiệu chung:
   iPhone 6s và 6s Plus được ra mắt vào ngày 09/9/2015 với thiết kế không có gì khác biệt nhiều so với dòng iPhone 6/ 6Plus. Tuy nhiên dòng S này được bổ sung các tính năng mới và nâng cấp phần cứng. Nổi bật là tính năng 3D Touch, bổ sung màu sắc mới là màu Rose Gold.
  • Thông số kỹ thuật:
   Cả hai đều được trang bị chip lõi kép tốc độ 1.84 GHz, RAM 2GB. Bên cạnh đó iPhone 6S Plus có màn hình 5.5 inch lớn hơn so với 4.7 inch của iPhone 6S, đồng thời dung lượng pin của 6S Plus là 2750 mAh lớn hơn so với 1715 mAh của iPhone 6S.
  điện thoại Samsung

  iPhone 6, 6 Plus

  • Giới thiệu chung:
   Apple lần đầu tiên phá vỡ nguyên tắc chung của hãng, có từ thời cố CEO Steve Jobs khi giới thiệu 2 chiếc smartphone màn hình lớn là iPhone 6 và 6Plus vào ngày 09/9/2014. Bộ đôi này trở thành những chiếc iPhone đầu tiên có màn hình lớn mà Apple sản xuất.
  • Thông số kỹ thuật:
   Bộ đôi này đều sở hữu chip lõi kép tốc độ 1.4 GHz, RAM 1GB, camera 8MP, cảm biến vân tay được tích hợp vào nút home.iPhone 6 Plus có màn hình 5.5 inch full HD lớn hơn so với 4.7 inch HD của chiếc iPhone 6. Dung lượng pin của iPhone 6 Plus là 2915 mAh lớn hơn so với 1810 mAh của iPhone 6.
  điện thoại Samsung

  iPhone 5, 5C, 5S, SE

  • Giới thiệu chung:
   là những dòng sản phẩm được xem là tầm trung hiện nay của Apple. Có thể nói những chiếc iPhone này gợi nhớ một thời hoài cổ của hãng Apple khi chúng sở hữu màn hình nhỏ gọn chỉ 4 inch.
  • Thông số kỹ thuật:
   Hiện nay Apple đã ngừng sản xuất những dòng điện thoại này. Chúng được trang bị chip lõi kép với tốc độc 1.3 GHz, dung lượng RAM 1 GB. Riêng iPhone SE có cấu hình mạnh hơn, tương tự như iPhone 6S.

  Tin tức

  Xem nhiều tin

  Bạn chưa biết mua và có nên mua Apple iPhone XS ở đâu giá rẻ và uy tín tại Thành phố Hồ Chí Minh (tphcm)?

  Hnammobile là đơn vị cung cấp Apple iPhone XS chất lượng và có chế độ bảo hành nghiêm chỉnh, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của quý khách trong việc mua Apple iPhone XS. Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực bán lẻ điện thoại, máy tính bảng, hàng công nghệ chính hãng, sẽ mang đến cho quý khách hàng dịch vụ và giá tốt nhất.