iPhone 11 Pro Max

1 Sim

Apple iPhone 11 Pro Max 1 Sim 512GB

ĐẶT HÀNG NGAY

CHI TIẾT

So sánh với...

HNAM 41.499.000đ

(Giảm 1.5% còn 40,879,000đ...Click xem)

Quà Lên Đến 4 Triệu bao gồm:

 • Giảm Ngay 500,000VNĐ. 

 • Giảm Ngay 30% dịch vụ bao bể màn hình, cài đặt ios, dịch vụ in ốp lưng (áp dụng ngay thời điểm đặt cọc).

 • Giảm Ngay 5% tối đa 500.000VNĐ qua VNPay.

 • Giảm Ngay 1,5% khi thanh toán 100% tiền mặt.

 • Tặng gói bảo hành mở rộng 24 tháng (1,399,000VNĐ). 

 • Tặng Voucher 200.000VNĐ áp dụng cho đơn hàng tiếp theo > 2.000.000 VNĐ (Voucher không kèm các khuyến mãi khác).

 • Tặng thêm đến 1,000,000VNĐ thu cũ đổi mới,bao gồm:

+Thu cũ tặng Voucher lên đến 500,000VNĐ, xem chi tiết: https://bit.ly/30QqI2w 

+ Đổi mới Giảm Ngay 500,000VNĐ (áp dụng cho điện thoại iPhone XS, XS Max)

 

Trả góp:

 

Lưu ý: 

 • Thời gian đặt cọc: 11/09 - 21/09/2019.

 • Thời gian trả hàng dự kiến: 21/9 - 30/09/2019.

 • Miễn phí cà thẻ.

 • Voucher 200.000VNĐ sẽ gửi đến khách đã mua hàng sau 24h qua số điện thoại ( Voucher chỉ sử dụng  1 lần duy nhất - mỗi số điện thoại sẽ có duy nhất 1 voucher).Apple iPhone 11 Pro Max 1 Sim 256GB

ĐẶT HÀNG NGAY

CHI TIẾT

So sánh với...

HNAM 35.999.000đ

(Giảm 1.5% còn 35,459,000đ...Click xem)

Quà Lên Đến 4 Triệu bao gồm:

 • Giảm Ngay 500,000VNĐ. 

 • Giảm Ngay 30% dịch vụ bao bể màn hình, cài đặt ios, dịch vụ in ốp lưng (áp dụng ngay thời điểm đặt cọc).

 • Giảm Ngay 5% tối đa 500.000VNĐ qua VNPay.

 • Giảm Ngay 1,5% khi thanh toán 100% tiền mặt.

 • Tặng gói bảo hành mở rộng 24 tháng (1,399,000VNĐ). 

 • Tặng Voucher 200.000VNĐ áp dụng cho đơn hàng tiếp theo > 2.000.000 VNĐ (Voucher không kèm các khuyến mãi khác).

 • Tặng thêm đến 1,000,000VNĐ thu cũ đổi mới,bao gồm:

+Thu cũ tặng Voucher lên đến 500,000VNĐ, xem chi tiết: https://bit.ly/30QqI2w 

+ Đổi mới Giảm Ngay 500,000VNĐ (áp dụng cho điện thoại iPhone XS, XS Max)

 

Trả góp:

 

Lưu ý: 

 • Thời gian đặt cọc: 11/09 - 21/09/2019.

 • Thời gian trả hàng dự kiến: 21/9 - 30/09/2019.

 • Miễn phí cà thẻ.

 • Voucher 200.000VNĐ sẽ gửi đến khách đã mua hàng sau 24h qua số điện thoại ( Voucher chỉ sử dụng  1 lần duy nhất - mỗi số điện thoại sẽ có duy nhất 1 voucher).Apple iPhone 11 Pro Max 1 Sim 64GB

ĐẶT HÀNG NGAY

CHI TIẾT

So sánh với...

HNAM 32.499.000đ

(Giảm 1.5% còn 32,019,000đ...Click xem)

Quà Lên Đến 4 Triệu bao gồm:

 • Giảm Ngay 500,000VNĐ. 

 • Giảm Ngay 30% dịch vụ bao bể màn hình, cài đặt ios, dịch vụ in ốp lưng (áp dụng ngay thời điểm đặt cọc).

 • Giảm Ngay 5% tối đa 500.000VNĐ qua VNPay.

 • Giảm Ngay 1,5% khi thanh toán 100% tiền mặt.

 • Tặng gói bảo hành mở rộng 24 tháng (1,399,000VNĐ). 

 • Tặng Voucher 200.000VNĐ áp dụng cho đơn hàng tiếp theo > 2.000.000 VNĐ (Voucher không kèm các khuyến mãi khác).

 • Tặng thêm đến 1,000,000VNĐ thu cũ đổi mới,bao gồm:

+Thu cũ tặng Voucher lên đến 500,000VNĐ, xem chi tiết: https://bit.ly/30QqI2w 

+ Đổi mới Giảm Ngay 500,000VNĐ (áp dụng cho điện thoại iPhone XS, XS Max)

 

Trả góp:

 

Lưu ý: 

 • Thời gian đặt cọc: 11/09 - 21/09/2019.

 • Thời gian trả hàng dự kiến: 21/9 - 30/09/2019.

 • Miễn phí cà thẻ.

 • Voucher 200.000VNĐ sẽ gửi đến khách đã mua hàng sau 24h qua số điện thoại ( Voucher chỉ sử dụng  1 lần duy nhất - mỗi số điện thoại sẽ có duy nhất 1 voucher).2 Sim

Apple iPhone 11 Pro Max 2 Sim 512GB

ĐẶT HÀNG NGAY

CHI TIẾT

So sánh với...

HNAM 41.499.000đ

(Giảm 1.5% còn 40,879,000đ...Click xem)

Quà Lên Đến 4 Triệu bao gồm:

 • Giảm Ngay 500,000VNĐ. 

 • Giảm Ngay 30% dịch vụ bao bể màn hình, cài đặt ios, dịch vụ in ốp lưng (áp dụng ngay thời điểm đặt cọc).

 • Giảm Ngay 5% tối đa 500.000VNĐ qua VNPay.

 • Giảm Ngay 1,5% khi thanh toán 100% tiền mặt.

 • Tặng gói bảo hành mở rộng 24 tháng (1,399,000VNĐ). 

 • Tặng Voucher 200.000VNĐ áp dụng cho đơn hàng tiếp theo > 2.000.000 VNĐ (Voucher không kèm các khuyến mãi khác).

 • Tặng thêm đến 1,000,000VNĐ thu cũ đổi mới,bao gồm:

+Thu cũ tặng Voucher lên đến 500,000VNĐ, xem chi tiết: https://bit.ly/30QqI2w 

+ Đổi mới Giảm Ngay 500,000VNĐ (áp dụng cho điện thoại iPhone XS, XS Max)

 

Trả góp:

 

Lưu ý: 

 • Thời gian đặt cọc: 11/09 - 21/09/2019.

 • Thời gian trả hàng dự kiến: 21/9 - 30/09/2019.

 • Miễn phí cà thẻ.

 • Voucher 200.000VNĐ sẽ gửi đến khách đã mua hàng sau 24h qua số điện thoại ( Voucher chỉ sử dụng  1 lần duy nhất - mỗi số điện thoại sẽ có duy nhất 1 voucher).Apple iPhone 11 Pro Max 2 Sim 256GB

ĐẶT HÀNG NGAY

CHI TIẾT

So sánh với...

HNAM 35.999.000đ

(Giảm 1.5% còn 35,459,000đ...Click xem)

Quà Lên Đến 4 Triệu bao gồm:

 • Giảm Ngay 500,000VNĐ. 

 • Giảm Ngay 30% dịch vụ bao bể màn hình, cài đặt ios, dịch vụ in ốp lưng (áp dụng ngay thời điểm đặt cọc).

 • Giảm Ngay 5% tối đa 500.000VNĐ qua VNPay.

 • Giảm Ngay 1,5% khi thanh toán 100% tiền mặt.

 • Tặng gói bảo hành mở rộng 24 tháng (1,399,000VNĐ). 

 • Tặng Voucher 200.000VNĐ áp dụng cho đơn hàng tiếp theo > 2.000.000 VNĐ (Voucher không kèm các khuyến mãi khác).

 • Tặng thêm đến 1,000,000VNĐ thu cũ đổi mới,bao gồm:

+Thu cũ tặng Voucher lên đến 500,000VNĐ, xem chi tiết: https://bit.ly/30QqI2w 

+ Đổi mới Giảm Ngay 500,000VNĐ (áp dụng cho điện thoại iPhone XS, XS Max)

 

Trả góp:

 

Lưu ý: 

 • Thời gian đặt cọc: 11/09 - 21/09/2019.

 • Thời gian trả hàng dự kiến: 21/9 - 30/09/2019.

 • Miễn phí cà thẻ.

 • Voucher 200.000VNĐ sẽ gửi đến khách đã mua hàng sau 24h qua số điện thoại ( Voucher chỉ sử dụng  1 lần duy nhất - mỗi số điện thoại sẽ có duy nhất 1 voucher).Apple iPhone 11 Pro Max 2 Sim 64GB

ĐẶT HÀNG NGAY

CHI TIẾT

So sánh với...

HNAM 32.499.000đ

(Giảm 1.5% còn 32,019,000đ...Click xem)

Quà Lên Đến 4 Triệu bao gồm:

 • Giảm Ngay 500,000VNĐ. 

 • Giảm Ngay 30% dịch vụ bao bể màn hình, cài đặt ios, dịch vụ in ốp lưng (áp dụng ngay thời điểm đặt cọc).

 • Giảm Ngay 5% tối đa 500.000VNĐ qua VNPay.

 • Giảm Ngay 1,5% khi thanh toán 100% tiền mặt.

 • Tặng gói bảo hành mở rộng 24 tháng (1,399,000VNĐ). 

 • Tặng Voucher 200.000VNĐ áp dụng cho đơn hàng tiếp theo > 2.000.000 VNĐ (Voucher không kèm các khuyến mãi khác).

 • Tặng thêm đến 1,000,000VNĐ thu cũ đổi mới,bao gồm:

+Thu cũ tặng Voucher lên đến 500,000VNĐ, xem chi tiết: https://bit.ly/30QqI2w 

+ Đổi mới Giảm Ngay 500,000VNĐ (áp dụng cho điện thoại iPhone XS, XS Max)

 

Trả góp:

 

Lưu ý: 

 • Thời gian đặt cọc: 11/09 - 21/09/2019.

 • Thời gian trả hàng dự kiến: 21/9 - 30/09/2019.

 • Miễn phí cà thẻ.

 • Voucher 200.000VNĐ sẽ gửi đến khách đã mua hàng sau 24h qua số điện thoại ( Voucher chỉ sử dụng  1 lần duy nhất - mỗi số điện thoại sẽ có duy nhất 1 voucher).iPhone 11 Pro

1 Sim

Apple iPhone 11 Pro 1 Sim 512GB

ĐẶT HÀNG NGAY

CHI TIẾT

So sánh với...

HNAM 38.499.000đ

(Giảm 1.5% còn 37,929,000đ...Click xem)

Quà Lên Đến 4 Triệu bao gồm:

 • Giảm Ngay 500,000VNĐ. 

 • Giảm Ngay 30% dịch vụ bao bể màn hình, cài đặt ios, dịch vụ in ốp lưng (áp dụng ngay thời điểm đặt cọc).

 • Giảm Ngay 5% tối đa 500.000VNĐ qua VNPay.

 • Giảm Ngay 1,5% khi thanh toán 100% tiền mặt.

 • Tặng gói bảo hành mở rộng 24 tháng (1,399,000VNĐ). 

 • Tặng Voucher 200.000VNĐ áp dụng cho đơn hàng tiếp theo > 2.000.000 VNĐ (Voucher không kèm các khuyến mãi khác).

 • Tặng thêm đến 1,000,000VNĐ thu cũ đổi mới,bao gồm:

+Thu cũ tặng Voucher lên đến 500,000VNĐ, xem chi tiết: https://bit.ly/30QqI2w 

+ Đổi mới Giảm Ngay 500,000VNĐ (áp dụng cho điện thoại iPhone XS, XS Max)

 

Trả góp:

 

Lưu ý: 

 • Thời gian đặt cọc: 11/09 - 21/09/2019.

 • Thời gian trả hàng dự kiến: 21/9 - 30/09/2019.

 • Miễn phí cà thẻ.

 • Voucher 200.000VNĐ sẽ gửi đến khách đã mua hàng sau 24h qua số điện thoại ( Voucher chỉ sử dụng  1 lần duy nhất - mỗi số điện thoại sẽ có duy nhất 1 voucher).Apple iPhone 11 Pro 1 Sim 256GB

ĐẶT HÀNG NGAY

CHI TIẾT

So sánh với...

HNAM 32.999.000đ

(Giảm 1.5% còn 32,509,000đ...Click xem)

Quà Lên Đến 4 Triệu bao gồm:

 • Giảm Ngay 500,000VNĐ. 

 • Giảm Ngay 30% dịch vụ bao bể màn hình, cài đặt ios, dịch vụ in ốp lưng (áp dụng ngay thời điểm đặt cọc).

 • Giảm Ngay 5% tối đa 500.000VNĐ qua VNPay.

 • Giảm Ngay 1,5% khi thanh toán 100% tiền mặt.

 • Tặng gói bảo hành mở rộng 24 tháng (1,399,000VNĐ). 

 • Tặng Voucher 200.000VNĐ áp dụng cho đơn hàng tiếp theo > 2.000.000 VNĐ (Voucher không kèm các khuyến mãi khác).

 • Tặng thêm đến 1,000,000VNĐ thu cũ đổi mới,bao gồm:

+Thu cũ tặng Voucher lên đến 500,000VNĐ, xem chi tiết: https://bit.ly/30QqI2w 

+ Đổi mới Giảm Ngay 500,000VNĐ (áp dụng cho điện thoại iPhone XS, XS Max)

 

Trả góp:

 

Lưu ý: 

 • Thời gian đặt cọc: 11/09 - 21/09/2019.

 • Thời gian trả hàng dự kiến: 21/9 - 30/09/2019.

 • Miễn phí cà thẻ.

 • Voucher 200.000VNĐ sẽ gửi đến khách đã mua hàng sau 24h qua số điện thoại ( Voucher chỉ sử dụng  1 lần duy nhất - mỗi số điện thoại sẽ có duy nhất 1 voucher).Apple iPhone 11 Pro 1 Sim 64Gb

ĐẶT HÀNG NGAY

CHI TIẾT

So sánh với...

HNAM 29.999.000đ

(Giảm 1.5% còn 29,549,000đ...Click xem)

Quà Lên Đến 4 Triệu bao gồm:

 • Giảm Ngay 500,000VNĐ. 

 • Giảm Ngay 30% dịch vụ bao bể màn hình, cài đặt ios, dịch vụ in ốp lưng (áp dụng ngay thời điểm đặt cọc).

 • Giảm Ngay 5% tối đa 500.000VNĐ qua VNPay.

 • Giảm Ngay 1,5% khi thanh toán 100% tiền mặt.

 • Tặng gói bảo hành mở rộng 24 tháng (1,399,000VNĐ). 

 • Tặng Voucher 200.000VNĐ áp dụng cho đơn hàng tiếp theo > 2.000.000 VNĐ (Voucher không kèm các khuyến mãi khác).

 • Tặng thêm đến 1,000,000VNĐ thu cũ đổi mới,bao gồm:

+Thu cũ tặng Voucher lên đến 500,000VNĐ, xem chi tiết: https://bit.ly/30QqI2w 

+ Đổi mới Giảm Ngay 500,000VNĐ (áp dụng cho điện thoại iPhone XS, XS Max)

 

Trả góp:

 

Lưu ý: 

 • Thời gian đặt cọc: 11/09 - 21/09/2019.

 • Thời gian trả hàng dự kiến: 21/9 - 30/09/2019.

 • Miễn phí cà thẻ.

 • Voucher 200.000VNĐ sẽ gửi đến khách đã mua hàng sau 24h qua số điện thoại ( Voucher chỉ sử dụng  1 lần duy nhất - mỗi số điện thoại sẽ có duy nhất 1 voucher).2 Sim

Apple iPhone 11 Pro 2 Sim 512GB

ĐẶT HÀNG NGAY

CHI TIẾT

So sánh với...

HNAM 38.499.000đ

(Giảm 1.5% còn 37,929,000đ...Click xem)

Quà Lên Đến 4 Triệu bao gồm:

 • Giảm Ngay 500,000VNĐ. 

 • Giảm Ngay 30% dịch vụ bao bể màn hình, cài đặt ios, dịch vụ in ốp lưng (áp dụng ngay thời điểm đặt cọc).

 • Giảm Ngay 5% tối đa 500.000VNĐ qua VNPay.

 • Giảm Ngay 1,5% khi thanh toán 100% tiền mặt.

 • Tặng gói bảo hành mở rộng 24 tháng (1,399,000VNĐ). 

 • Tặng Voucher 200.000VNĐ áp dụng cho đơn hàng tiếp theo > 2.000.000 VNĐ (Voucher không kèm các khuyến mãi khác).

 • Tặng thêm đến 1,000,000VNĐ thu cũ đổi mới,bao gồm:

+Thu cũ tặng Voucher lên đến 500,000VNĐ, xem chi tiết: https://bit.ly/30QqI2w 

+ Đổi mới Giảm Ngay 500,000VNĐ (áp dụng cho điện thoại iPhone XS, XS Max)

 

Trả góp:

 

Lưu ý: 

 • Thời gian đặt cọc: 11/09 - 21/09/2019.

 • Thời gian trả hàng dự kiến: 21/9 - 30/09/2019.

 • Miễn phí cà thẻ.

 • Voucher 200.000VNĐ sẽ gửi đến khách đã mua hàng sau 24h qua số điện thoại ( Voucher chỉ sử dụng  1 lần duy nhất - mỗi số điện thoại sẽ có duy nhất 1 voucher).Apple iPhone 11 Pro 2 Sim 256GB

ĐẶT HÀNG NGAY

CHI TIẾT

So sánh với...

HNAM 32.999.000đ

(Giảm 1.5% còn 32,509,000đ...Click xem)

Quà Lên Đến 4 Triệu bao gồm:

 • Giảm Ngay 500,000VNĐ. 

 • Giảm Ngay 30% dịch vụ bao bể màn hình, cài đặt ios, dịch vụ in ốp lưng (áp dụng ngay thời điểm đặt cọc).

 • Giảm Ngay 5% tối đa 500.000VNĐ qua VNPay.

 • Giảm Ngay 1,5% khi thanh toán 100% tiền mặt.

 • Tặng gói bảo hành mở rộng 24 tháng (1,399,000VNĐ). 

 • Tặng Voucher 200.000VNĐ áp dụng cho đơn hàng tiếp theo > 2.000.000 VNĐ (Voucher không kèm các khuyến mãi khác).

 • Tặng thêm đến 1,000,000VNĐ thu cũ đổi mới,bao gồm:

+Thu cũ tặng Voucher lên đến 500,000VNĐ, xem chi tiết: https://bit.ly/30QqI2w 

+ Đổi mới Giảm Ngay 500,000VNĐ (áp dụng cho điện thoại iPhone XS, XS Max)

 

Trả góp:

 

Lưu ý: 

 • Thời gian đặt cọc: 11/09 - 21/09/2019.

 • Thời gian trả hàng dự kiến: 21/9 - 30/09/2019.

 • Miễn phí cà thẻ.

 • Voucher 200.000VNĐ sẽ gửi đến khách đã mua hàng sau 24h qua số điện thoại ( Voucher chỉ sử dụng  1 lần duy nhất - mỗi số điện thoại sẽ có duy nhất 1 voucher).Apple iPhone 11 Pro 2 Sim 64Gb

ĐẶT HÀNG NGAY

CHI TIẾT

So sánh với...

HNAM 29.999.000đ

(Giảm 1.5% còn 29,549,000đ...Click xem)

Quà Lên Đến 4 Triệu bao gồm:

 • Giảm Ngay 500,000VNĐ. 

 • Giảm Ngay 30% dịch vụ bao bể màn hình, cài đặt ios, dịch vụ in ốp lưng (áp dụng ngay thời điểm đặt cọc).

 • Giảm Ngay 5% tối đa 500.000VNĐ qua VNPay.

 • Giảm Ngay 1,5% khi thanh toán 100% tiền mặt.

 • Tặng gói bảo hành mở rộng 24 tháng (1,399,000VNĐ). 

 • Tặng Voucher 200.000VNĐ áp dụng cho đơn hàng tiếp theo > 2.000.000 VNĐ (Voucher không kèm các khuyến mãi khác).

 • Tặng thêm đến 1,000,000VNĐ thu cũ đổi mới,bao gồm:

+Thu cũ tặng Voucher lên đến 500,000VNĐ, xem chi tiết: https://bit.ly/30QqI2w 

+ Đổi mới Giảm Ngay 500,000VNĐ (áp dụng cho điện thoại iPhone XS, XS Max)

 

Trả góp:

 

Lưu ý: 

 • Thời gian đặt cọc: 11/09 - 21/09/2019.

 • Thời gian trả hàng dự kiến: 21/9 - 30/09/2019.

 • Miễn phí cà thẻ.

 • Voucher 200.000VNĐ sẽ gửi đến khách đã mua hàng sau 24h qua số điện thoại ( Voucher chỉ sử dụng  1 lần duy nhất - mỗi số điện thoại sẽ có duy nhất 1 voucher).iPhone 11

1 Sim

Apple iPhone 11 1 Sim 256GB

ĐẶT HÀNG NGAY

CHI TIẾT

So sánh với...

HNAM 24.999.000đ

(Giảm 1.5% còn 24,629,000đ...Click xem)

Quà Lên Đến 4 Triệu bao gồm:

 • Giảm Ngay 500,000VNĐ. 

 • Giảm Ngay 30% dịch vụ bao bể màn hình, cài đặt ios, dịch vụ in ốp lưng (áp dụng ngay thời điểm đặt cọc).

 • Giảm Ngay 5% tối đa 500.000VNĐ qua VNPay.

 • Giảm Ngay 1,5% khi thanh toán 100% tiền mặt.

 • Tặng gói bảo hành mở rộng 24 tháng (1,399,000VNĐ). 

 • Tặng Voucher 200.000VNĐ áp dụng cho đơn hàng tiếp theo > 2.000.000 VNĐ (Voucher không kèm các khuyến mãi khác).

 • Tặng thêm đến 1,000,000VNĐ thu cũ đổi mới,bao gồm:

+Thu cũ tặng Voucher lên đến 500,000VNĐ, xem chi tiết: https://bit.ly/30QqI2w 

+ Đổi mới Giảm Ngay 500,000VNĐ (áp dụng cho điện thoại iPhone XS, XS Max)

 

Trả góp:

 

Lưu ý: 

 • Thời gian đặt cọc: 11/09 - 21/09/2019.

 • Thời gian trả hàng dự kiến: 21/9 - 30/09/2019.

 • Miễn phí cà thẻ.

 • Voucher 200.000VNĐ sẽ gửi đến khách đã mua hàng sau 24h qua số điện thoại ( Voucher chỉ sử dụng  1 lần duy nhất - mỗi số điện thoại sẽ có duy nhất 1 voucher).Apple iPhone 11 1 Sim 128GB

ĐẶT HÀNG NGAY

CHI TIẾT

So sánh với...

HNAM 22.499.000đ

(Giảm 1.5% còn 22,169,000đ...Click xem)

Quà Lên Đến 4 Triệu bao gồm:

 • Giảm Ngay 500,000VNĐ. 

 • Giảm Ngay 30% dịch vụ bao bể màn hình, cài đặt ios, dịch vụ in ốp lưng (áp dụng ngay thời điểm đặt cọc).

 • Giảm Ngay 5% tối đa 500.000VNĐ qua VNPay.

 • Giảm Ngay 1,5% khi thanh toán 100% tiền mặt.

 • Tặng gói bảo hành mở rộng 24 tháng (1,399,000VNĐ). 

 • Tặng Voucher 200.000VNĐ áp dụng cho đơn hàng tiếp theo > 2.000.000 VNĐ (Voucher không kèm các khuyến mãi khác).

 • Tặng thêm đến 1,000,000VNĐ thu cũ đổi mới,bao gồm:

+Thu cũ tặng Voucher lên đến 500,000VNĐ, xem chi tiết: https://bit.ly/30QqI2w 

+ Đổi mới Giảm Ngay 500,000VNĐ (áp dụng cho điện thoại iPhone XS, XS Max)

 

Trả góp:

 

Lưu ý: 

 • Thời gian đặt cọc: 11/09 - 21/09/2019.

 • Thời gian trả hàng dự kiến: 21/9 - 30/09/2019.

 • Miễn phí cà thẻ.

 • Voucher 200.000VNĐ sẽ gửi đến khách đã mua hàng sau 24h qua số điện thoại ( Voucher chỉ sử dụng  1 lần duy nhất - mỗi số điện thoại sẽ có duy nhất 1 voucher).Apple iPhone 11 1 Sim 64GB

ĐẶT HÀNG NGAY

CHI TIẾT

So sánh với...

HNAM 21.499.000đ

(Giảm 1.5% còn 21,179,000đ...Click xem)

Quà Lên Đến 4 Triệu bao gồm:

 • Giảm Ngay 500,000VNĐ. 

 • Giảm Ngay 30% dịch vụ bao bể màn hình, cài đặt ios, dịch vụ in ốp lưng (áp dụng ngay thời điểm đặt cọc).

 • Giảm Ngay 5% tối đa 500.000VNĐ qua VNPay.

 • Giảm Ngay 1,5% khi thanh toán 100% tiền mặt.

 • Tặng gói bảo hành mở rộng 24 tháng (1,399,000VNĐ). 

 • Tặng Voucher 200.000VNĐ áp dụng cho đơn hàng tiếp theo > 2.000.000 VNĐ (Voucher không kèm các khuyến mãi khác).

 • Tặng thêm đến 1,000,000VNĐ thu cũ đổi mới,bao gồm:

+Thu cũ tặng Voucher lên đến 500,000VNĐ, xem chi tiết: https://bit.ly/30QqI2w 

+ Đổi mới Giảm Ngay 500,000VNĐ (áp dụng cho điện thoại iPhone XS, XS Max)

 

Trả góp:

 

Lưu ý: 

 • Thời gian đặt cọc: 11/09 - 21/09/2019.

 • Thời gian trả hàng dự kiến: 21/9 - 30/09/2019.

 • Miễn phí cà thẻ.

 • Voucher 200.000VNĐ sẽ gửi đến khách đã mua hàng sau 24h qua số điện thoại ( Voucher chỉ sử dụng  1 lần duy nhất - mỗi số điện thoại sẽ có duy nhất 1 voucher).2 Sim

Apple iPhone 11 2 Sim 256GB

ĐẶT HÀNG NGAY

CHI TIẾT

So sánh với...

HNAM 24.999.000đ

(Giảm 1.5% còn 24,629,000đ...Click xem)

Quà Lên Đến 4 Triệu bao gồm:

 • Giảm Ngay 500,000VNĐ. 

 • Giảm Ngay 30% dịch vụ bao bể màn hình, cài đặt ios, dịch vụ in ốp lưng (áp dụng ngay thời điểm đặt cọc).

 • Giảm Ngay 5% tối đa 500.000VNĐ qua VNPay.

 • Giảm Ngay 1,5% khi thanh toán 100% tiền mặt.

 • Tặng gói bảo hành mở rộng 24 tháng (1,399,000VNĐ). 

 • Tặng Voucher 200.000VNĐ áp dụng cho đơn hàng tiếp theo > 2.000.000 VNĐ (Voucher không kèm các khuyến mãi khác).

 • Tặng thêm đến 1,000,000VNĐ thu cũ đổi mới,bao gồm:

+Thu cũ tặng Voucher lên đến 500,000VNĐ, xem chi tiết: https://bit.ly/30QqI2w 

+ Đổi mới Giảm Ngay 500,000VNĐ (áp dụng cho điện thoại iPhone XS, XS Max)

 

Trả góp:

 

Lưu ý: 

 • Thời gian đặt cọc: 11/09 - 21/09/2019.

 • Thời gian trả hàng dự kiến: 21/9 - 30/09/2019.

 • Miễn phí cà thẻ.

 • Voucher 200.000VNĐ sẽ gửi đến khách đã mua hàng sau 24h qua số điện thoại ( Voucher chỉ sử dụng  1 lần duy nhất - mỗi số điện thoại sẽ có duy nhất 1 voucher).Apple iPhone 11 2 Sim 128GB

ĐẶT HÀNG NGAY

CHI TIẾT

So sánh với...

HNAM 22.499.000đ

(Giảm 1.5% còn 22,169,000đ...Click xem)

Quà Lên Đến 4 Triệu bao gồm:

 • Giảm Ngay 500,000VNĐ. 

 • Giảm Ngay 30% dịch vụ bao bể màn hình, cài đặt ios, dịch vụ in ốp lưng (áp dụng ngay thời điểm đặt cọc).

 • Giảm Ngay 5% tối đa 500.000VNĐ qua VNPay.

 • Giảm Ngay 1,5% khi thanh toán 100% tiền mặt.

 • Tặng gói bảo hành mở rộng 24 tháng (1,399,000VNĐ). 

 • Tặng Voucher 200.000VNĐ áp dụng cho đơn hàng tiếp theo > 2.000.000 VNĐ (Voucher không kèm các khuyến mãi khác).

 • Tặng thêm đến 1,000,000VNĐ thu cũ đổi mới,bao gồm:

+Thu cũ tặng Voucher lên đến 500,000VNĐ, xem chi tiết: https://bit.ly/30QqI2w 

+ Đổi mới Giảm Ngay 500,000VNĐ (áp dụng cho điện thoại iPhone XS, XS Max)

 

Trả góp:

 

Lưu ý: 

 • Thời gian đặt cọc: 11/09 - 21/09/2019.

 • Thời gian trả hàng dự kiến: 21/9 - 30/09/2019.

 • Miễn phí cà thẻ.

 • Voucher 200.000VNĐ sẽ gửi đến khách đã mua hàng sau 24h qua số điện thoại ( Voucher chỉ sử dụng  1 lần duy nhất - mỗi số điện thoại sẽ có duy nhất 1 voucher).Apple iPhone 11 2 Sim 64GB

ĐẶT HÀNG NGAY

CHI TIẾT

So sánh với...

HNAM 21.499.000đ

(Giảm 1.5% còn 21,179,000đ...Click xem)

Quà Lên Đến 4 Triệu bao gồm:

 • Giảm Ngay 500,000VNĐ. 

 • Giảm Ngay 30% dịch vụ bao bể màn hình, cài đặt ios, dịch vụ in ốp lưng (áp dụng ngay thời điểm đặt cọc).

 • Giảm Ngay 5% tối đa 500.000VNĐ qua VNPay.

 • Giảm Ngay 1,5% khi thanh toán 100% tiền mặt.

 • Tặng gói bảo hành mở rộng 24 tháng (1,399,000VNĐ). 

 • Tặng Voucher 200.000VNĐ áp dụng cho đơn hàng tiếp theo > 2.000.000 VNĐ (Voucher không kèm các khuyến mãi khác).

 • Tặng thêm đến 1,000,000VNĐ thu cũ đổi mới,bao gồm:

+Thu cũ tặng Voucher lên đến 500,000VNĐ, xem chi tiết: https://bit.ly/30QqI2w 

+ Đổi mới Giảm Ngay 500,000VNĐ (áp dụng cho điện thoại iPhone XS, XS Max)

 

Trả góp:

 

Lưu ý: 

 • Thời gian đặt cọc: 11/09 - 21/09/2019.

 • Thời gian trả hàng dự kiến: 21/9 - 30/09/2019.

 • Miễn phí cà thẻ.

 • Voucher 200.000VNĐ sẽ gửi đến khách đã mua hàng sau 24h qua số điện thoại ( Voucher chỉ sử dụng  1 lần duy nhất - mỗi số điện thoại sẽ có duy nhất 1 voucher).iPhone Xs Max

Hàng Hnam

1 Sim

Apple iPhone XS Max 1 Sim 512Gb

Apple iPhone XS Max 1 Sim 512Gb

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

So sánh với...

HNAM 28.199.000đ

Apple iPhone XS Max 1 Sim 256Gb

Apple iPhone XS Max 1 Sim 256Gb

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

So sánh với...

HNAM 25.899.000đ

Apple iPhone XS Max 1 Sim 64Gb

Apple iPhone XS Max 1 Sim 64Gb

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

So sánh với...

HNAM 23.499.000đ

2 Sim

Apple iPhone XS Max 2 Sim 64Gb

Apple iPhone XS Max 2 Sim 64Gb

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

So sánh với...

HNAM 23.799.000đ

Hàng Cty

2 Sim

Apple iPhone XS Max 2 Sim 256Gb
Tạm hết hàng

Apple iPhone XS Max 2 Sim 256Gb

ĐẶT LẠI THÔNG TIN

CHI TIẾT

So sánh với...

iPhone Xs

Apple iPhone XS 256Gb

Apple iPhone XS 256Gb

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

So sánh với...

HNAM 24.999.000đ

Apple iPhone XS 256Gb New 100% - Trôi bảo hành

Apple iPhone XS 256Gb New 100% - Trôi bảo hành

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

So sánh với...

HNAM 23.499.000đ

Apple iPhone XS 64Gb

Apple iPhone XS 64Gb

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

So sánh với...

HNAM 21.999.000đ

iPhone Xr

1 Sim

Apple iPhone XR 1 Sim 128Gb

Apple iPhone XR 1 Sim 128Gb

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

So sánh với...

HNAM 18.199.000đ

Apple iPhone XR 1 Sim 64Gb

Apple iPhone XR 1 Sim 64Gb

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

So sánh với...

HNAM 16.199.000đ

iPhone X

Hàng Hnam

Apple iPhone X 256Gb

Apple iPhone X 256Gb

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

So sánh với...

HNAM 22.149.000đ

Apple iPhone X 64Gb CPO (Certified Pre-Owned)

Apple iPhone X 64Gb CPO (Certified Pre-Owned)

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

So sánh với...

HNAM 18.699.000đ

Hàng Cty

Apple iPhone X 64Gb ( mã VN )

Apple iPhone X 64Gb ( mã VN )

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

So sánh với...

CTY 19.999.000đ

21.990.000đ

(-9%)
Apple iPhone X 64Gb

Apple iPhone X 64Gb

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

So sánh với...

CTY 19.799.000đ

21.990.000đ

(-9%)

iPhone 7 Plus

Apple iPhone 7 Plus 128Gb CPO (Certified Pre-Owned)

Apple iPhone 7 Plus 128Gb CPO (Certified Pre-Owned)

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

So sánh với...

HNAM 13.399.000đ

Apple iPhone 7 Plus 128Gb

Apple iPhone 7 Plus 128Gb

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

So sánh với...

HNAM 13.399.000đ

Apple iPhone 7 Plus 32Gb

Apple iPhone 7 Plus 32Gb

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

So sánh với...

HNAM 11.799.000đ

iPhone 7

Apple iPhone 7 32Gb ( Japan )

Apple iPhone 7 32Gb ( Japan )

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

So sánh với...

HNAM 9.039.000đ

iPhone 6s Plus

Apple iPhone 6S Plus 32Gb
Tạm hết hàng

Apple iPhone 6S Plus 32Gb

ĐẶT LẠI THÔNG TIN

CHI TIẾT

So sánh với...

HNAM 8.399.000đ

(Giảm 5% còn 8,099,000đ...Click xem)

* Trả góp Online 0% lãi suất qua Paylater tặng ngay ốp in hình full lụa 160K xem tại đây.Apple iPhone XS Max 1 Sim 64Gb New 100% - Trôi bảo hành

Apple iPhone XS Max 1 Sim 64Gb New 100% - Trôi bảo hành

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

So sánh với...

HNAM 22.799.000đ

Apple iPhone XS Max 1 Sim 64Gb cũ 99%

Apple iPhone XS Max 1 Sim 64Gb cũ 99%

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

So sánh với...

HNAM 21.719.000đ

(Giảm 1.5% còn 21,399,000đ...Click xem)

• Ưu đãi mua bộ Sạc, cáp chính hãng Apple iPhone X với giá 480.000đ 
• Ưu đãi mua bộ Sac, cáp, tai nghe chính hãng Apple iPhone X với giá 910.000đ
 Apple iPhone XS Max 1 Sim 64Gb 99% ( 654 LHP )

Apple iPhone XS Max 1 Sim 64Gb 99% ( 654 LHP )

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

So sánh với...

HNAM 20.999.000đ

Apple iPhone XS 256Gb 99% ( 67 TQK )

Apple iPhone XS 256Gb 99% ( 67 TQK )

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

So sánh với...

HNAM 20.299.000đ

Apple iPhone X 256Gb New 100% - Trôi bảo hành

Apple iPhone X 256Gb New 100% - Trôi bảo hành

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

So sánh với...

HNAM 18.699.000đ

(Giảm 5% còn 18,399,000đ...Click xem)

• Ưu đãi mua bộ Sạccáp chính hãng Apple iPhone X với giá 480.000đ 
• Ưu đãi mua bộ Sac, cáp, tai nghe chính hãng Apple iPhone X với giá 910.000đ
* Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đ
 Apple iPhone X 64Gb New 100% - Trôi bảo hành

Apple iPhone X 64Gb New 100% - Trôi bảo hành

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

So sánh với...

HNAM 17.199.000đ

(Giảm 5% còn 16,899,000đ...Click xem)

• Ưu đãi mua bộ Sạccáp chính hãng Apple iPhone X với giá 480.000đ 
* Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đ
 

   

     Apple iPhone X 256Gb cũ 99%

  Apple iPhone X 256Gb cũ 99%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  So sánh với...

  HNAM 16.299.000đ

  (Giảm 5% còn 15,999,000đ...Click xem)

  • Ưu đãi mua bộ Sạccáp chính hãng Apple iPhone X với giá 480.000đ 
  • Ưu đãi mua bộ Sac, cáp, tai nghe chính hãng Apple iPhone X với giá 910.000đ
  * Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đ
     Apple iPhone X 256Gb cũ 97%

  Apple iPhone X 256Gb cũ 97%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  So sánh với...

  HNAM 15.799.000đ

  (Giảm 5% còn 15,499,000đ...Click xem)

  * Ưu đãi mua bộ Sạc, cáp chính hãng Apple iPhone X với giá 480.000đ 
  * Ưu đãi mua bộ Sac, cáp, tai nghe chính hãng Apple iPhone X với giá 910.000đ
     Apple iPhone X 64Gb cũ 99%

  Apple iPhone X 64Gb cũ 99%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  So sánh với...

  HNAM 14.899.000đ

  (Giảm 5% còn 14,599,000đ...Click xem)

  • Ưu đãi mua bộ Sạc, cáp chính hãng Apple iPhone X với giá 480.000đ 
  • Ưu đãi mua bộ Sac, cáp, tai nghe chính hãng Apple iPhone X với giá 910.000đ
  • Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đ
  * Trả góp Online 0% lãi suất qua Paylater tặng ngay ốp in hình full lụa 160K xem tại đây.  Apple iPhone X 64Gb cũ 97%

  Apple iPhone X 64Gb cũ 97%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  So sánh với...

  HNAM 14.399.000đ

  (Giảm 5% còn 14,099,000đ...Click xem)

  • Ưu đãi mua bộ Sạc, cáp chính hãng Apple iPhone X với giá 480.000đ 
  • Ưu đãi mua bộ Sac, cáp, tai nghe chính hãng Apple iPhone X với giá 910.000đ
  • Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đ
  * Trả góp Online 0% lãi suất qua Paylater tặng ngay ốp in hình full lụa 160K xem tại đây.  Apple iPhone 8 plus 64Gb Red cũ 97%

  Apple iPhone 8 plus 64Gb Red cũ 97%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  So sánh với...

  HNAM 11.779.000đ

  (Giảm 5% còn 11,479,000đ...Click xem)

  • Ưu đãi mua bộ Sạc, cáp chính hãng Apple iPhone 8/8 Plus với giá 480.000đ 
  • Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đ
  * Trả góp Online 0% lãi suất qua Paylater tặng ngay ốp in hình full lụa 160K xem tại đây.  Apple iPhone 8 Plus 64Gb cũ 99%

  Apple iPhone 8 Plus 64Gb cũ 99%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  So sánh với...

  HNAM 11.569.000đ

  (Giảm 5% còn 11,269,000đ...Click xem)

  • Ưu đãi mua bộ Sạccáp chính hãng Apple iPhone 8/8 Plus với giá 480.000đ 
  * Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đ
  * Trả góp Online 0% lãi suất qua Paylater tặng ngay ốp in hình full lụa 160K xem tại đây.  Apple iPhone 7 Plus 128Gb New 100% - Trôi bảo hành

  Apple iPhone 7 Plus 128Gb New 100% - Trôi bảo hành

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  So sánh với...

  HNAM 11.469.000đ

  (Giảm 5% còn 11,169,000đ...Click xem)

  • Ưu đãi mua bộ Sạccáp chính hãng Apple iPhone 7 với giá 480.000đ 
  * Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đ
     Apple iPhone 8 Plus 64Gb cũ 97%

  Apple iPhone 8 Plus 64Gb cũ 97%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  So sánh với...

  HNAM 11.169.000đ

  (Giảm 5% còn 10,869,000đ...Click xem)

  • Ưu đãi mua bộ Sạc, cáp chính hãng Apple iPhone 8/8 Plus với giá 480.000đ 
  • Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đ
  * Trả góp Online 0% lãi suất qua Paylater tặng ngay ốp in hình full lụa 160K xem tại đây.  Apple iPhone 7 Plus 256Gb cũ 99%

  Apple iPhone 7 Plus 256Gb cũ 99%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  So sánh với...

  HNAM 10.899.000đ

  (Giảm 5% còn 10,599,000đ...Click xem)

  • Ưu đãi mua bộ Sạccáp chính hãng Apple iPhone 7 với giá 480.000đ 
  * Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đ
     Apple iPhone 7 Plus 256Gb 97%

  Apple iPhone 7 Plus 256Gb 97%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  So sánh với...

  HNAM 10.559.000đ

  (Giảm 5% còn 10,259,000đ...Click xem)

  * Ưu đãi mua bộ Sạc, cáp chính hãng Apple iPhone 7 với giá 480.000đ 
  * Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đ
     Apple iPhone 7 Plus 128Gb cũ 99%

  Apple iPhone 7 Plus 128Gb cũ 99%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  So sánh với...

  HNAM 8.999.000đ

  (Giảm 5% còn 8,699,000đ...Click xem)

  • Ưu đãi mua bộ Sạccáp chính hãng Apple iPhone 7 với giá 480.000đ 
  * Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đ
     Apple iPhone 8 64Gb 99% ( 148 NCT )

  Apple iPhone 8 64Gb 99% ( 148 NCT )

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  So sánh với...

  HNAM 8.999.000đ

  Apple iPhone 8 64Gb 97% ( 191 KH )

  Apple iPhone 8 64Gb 97% ( 191 KH )

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  So sánh với...

  HNAM 8.799.000đ

  (Giảm 5% còn 8,499,000đ...Click xem)

  • Ưu đãi mua bộ Sạc, cáp chính hãng Apple iPhone 8/8 Plus với giá 480.000đ 
  * Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đ
  * Trả góp Online 0% lãi suất qua Paylater tặng ngay ốp in hình full lụa 160K xem tại đây.  Apple iPhone 7 Plus 128Gb cũ 97%

  Apple iPhone 7 Plus 128Gb cũ 97%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  So sánh với...

  HNAM 8.699.000đ

  (Giảm 5% còn 8,399,000đ...Click xem)

  * Ưu đãi mua bộ Sạc, cáp chính hãng Apple iPhone 7 với giá 480.000đ 
  * Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đ
     Apple iPhone 7 Plus 32Gb cũ 97%

  Apple iPhone 7 Plus 32Gb cũ 97%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  So sánh với...

  HNAM 7.619.000đ

  Apple iPhone 6s Plus 128Gb cũ 99%

  Apple iPhone 6s Plus 128Gb cũ 99%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  So sánh với...

  HNAM 7.119.000đ

  (Giảm 5% còn 6,819,000đ...Click xem)

  * Trả góp Online 0% lãi suất qua Paylater tặng ngay ốp in hình full lụa 160K xem tại đây.  Apple iPhone 7 128Gb cũ 99%

  Apple iPhone 7 128Gb cũ 99%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  So sánh với...

  HNAM 6.399.000đ

  (Giảm 5% còn 6,099,000đ...Click xem)

  • Ưu đãi mua bộ Sạccáp chính hãng Apple iPhone 7 với giá 480.000đ 
     Apple iPhone 7 128Gb cũ 97%

  Apple iPhone 7 128Gb cũ 97%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  So sánh với...

  HNAM 6.099.000đ

  (Giảm 5% còn 5,799,000đ...Click xem)

  * Ưu đãi mua bộ Sạc, cáp chính hãng Apple iPhone 7 với giá 480.000đ 
  * Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đ
  * Trả góp Online 0% lãi suất qua Paylater tặng ngay ốp in hình full lụa 160K xem tại đây.  Apple iPhone 6S Plus 64Gb cũ 99%

  Apple iPhone 6S Plus 64Gb cũ 99%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  So sánh với...

  HNAM 5.849.000đ

  (Giảm 5% còn 5,559,000đ...Click xem)

  * Ưu đãi mua Sạc, cáp Apple với giá 440.000đ 
  * Trả góp Online 0% lãi suất qua Paylater tặng ngay ốp in hình full lụa 160K xem tại đây.  Apple iPhone 6S Plus 64Gb cũ 97%

  Apple iPhone 6S Plus 64Gb cũ 97%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  So sánh với...

  HNAM 5.549.000đ

  (Giảm 5% còn 5,279,000đ...Click xem)

  * Ưu đãi mua Sạc, cáp Apple với giá 440.000đ
  * Trả góp Online 0% lãi suất qua Paylater tặng ngay ốp in hình full lụa 160K xem tại đây.  Apple iPhone 6S 64Gb cũ 99%

  Apple iPhone 6S 64Gb cũ 99%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  So sánh với...

  HNAM 5.379.000đ

  (Giảm 5% còn 5,119,000đ...Click xem)

  * Ưu đãi mua Sạc, cáp Apple với giá 440.000đ 
     Apple iPhone 7 32Gb cũ 99%

  Apple iPhone 7 32Gb cũ 99%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  So sánh với...

  HNAM 5.199.000đ

  (Giảm 5% còn 4,939,000đ...Click xem)

  • Ưu đãi mua bộ Sạccáp chính hãng Apple iPhone 7 với giá 480.000đ 
  * Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đ  Apple iPhone 7 32Gb cũ 97%

  Apple iPhone 7 32Gb cũ 97%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  So sánh với...

  HNAM 4.899.000đ

  (Giảm 5% còn 4,659,000đ...Click xem)

  * Ưu đãi mua bộ Sạc, cáp chính hãng Apple iPhone 7 với giá 480.000đ 
  * Ưu đãi mua Bộ phụ kiện Apple (zin theo hộp) với giá 1.319.000đ
     Apple iPhone 6S 32Gb cũ 99%

  Apple iPhone 6S 32Gb cũ 99%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  So sánh với...

  HNAM 3.959.000đ

  (Giảm 5% còn 3,769,000đ...Click xem)

  * Ưu đãi mua Sạc, cáp Apple với giá 440.000đ
     Apple iPhone 6S 32Gb cũ 97%

  Apple iPhone 6S 32Gb cũ 97%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  So sánh với...

  HNAM 3.759.000đ

  (Giảm 5% còn 3,579,000đ...Click xem)

  * Ưu đãi mua Sạc, cáp Apple với giá 440.000đ
     Apple iPhone 5 SE 32Gb cũ 99%

  Apple iPhone 5 SE 32Gb cũ 99%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  So sánh với...

  HNAM 3.249.000đ

  (Giảm 5% còn 3,089,000đ...Click xem)

  * Ưu đãi mua Sạc, cáp Apple với giá 440.000đ
     Apple iPhone 5 SE 32 Gb cũ 97%

  Apple iPhone 5 SE 32 Gb cũ 97%

  ĐẶT HÀNG

  MUA GÓP 0%

  So sánh với...

  HNAM 3.049.000đ

  (Giảm 5% còn 2,899,000đ...Click xem)

  * Ưu đãi mua Sạc, cáp Apple với giá 440.000đ
     Apple iPhone là thương hiệu đắt giá nhất hiện nay trong lĩnh vực nội dung số di động.

  Trong suốt thời gian qua, Apple vẫn là thương hiệu dẫn đầu toàn cầu trên bảng xếp hạng Top 100 thương hiệu của hãng tư vấn Interbrand. Có mặt trên thị trường từ dòng điện thoại nổi bật nhất là iPhone được mọi lứa tuổi khách hàng tin dùng với thiết kế đẹp và những nâng cấp về công nghệ. Chính vì thế , tới thời điểm hiện tại Apple iPhone là thương hiệu đắt giá nhất trong lĩnh vực thiết bị di động.

  Hành trình trở thành thương hiệu đắt giá nhất hành tinh của Apple iPhone .

  Logo thương hiệu Apple

  Apple dùng chính thương hiệu của mình để cạnh tranh trên một số thị trường có tính ganh đua khốc liệt với hạng mục sản phẩm cao cấp. Thương hiệu Apple ngày càng phát triển mở rộng phạm vi của sản phẩm và dịch vụ. Từ cuối những năm 70 với sự ra đời của máy tính để bàn và sau đó là máy tính xách tay xuất hiện vào những năm 1990,  tuy nhiên vẫn chưa có sản phẩm nào thực sự nổi bật. Phải mất 20 năm thì Apple mới định vị được sản phẩm trọng mới mở rộng sang lĩnh vực sản phẩm trọng tâm của mình, với việc ra mắt iPod vào năm 2001, tiếp đó là sự ra đời của iPhone trong năm 2007, iPad năm 2010, tiếp theo là Apple Pay và Apple Watch vào năm 2014 hay Macbook. Và những năm sau này, hàng năm Apple luôn cho ra mắt các thế hệ  thì các dòng sản phẩm của Apple đã thực sự có chỗ đứng , hơn nữa lại là vị trí “đế vương” trong làng công nghệ

  Apple  luôn luôn sáng tạo và đi tìm sự khác biệt. Các sản phẩm luôn hướng đến sự hoàn mỹ và đồng bộ, chỉ tập trung vào phân khúc đã được định vị, nên đối tượng khách hàng của Apple cũng rất nhiều. Apple còn nổi tiếng với những trận đối đầu trực tiếp với các đối thủ lớn thông qua các cuộc chiến pháp lý và truyền thông, do đó tạo ra một cộng đồng đông đảo những người hâm mộ các sản phẩm của Apple. Năng lực cạnh tranh cốt lõi của Apple vẫn mang lại trải nghiệm xuất sắc cho khách hàng thông qua những giao diện người dùng tuyệt vời. Chiến lược sản phẩm của công ty xoay xung quanh đặc điểm này, với iPhone (màn hình cảm ứng "cử chỉ" được của iPohne được sử dụng lại trên iPad),Mac, iCloud, iTunes và Apps Store đều đóng vai trò quan trọng. Tính năng đặc biệt của Apple Pay và Apple Watch vẫn mang lại trải nghiệm khách hàng về một giao diện người dùng tao nhã và dễ dàng sử dụng.

  Trụ sở Apple

  Ngoài ra, Apple còn quá thành công trong việc tổ chức tốt hệ thống phân phối thông qua các đối tác độc quyền có tiềm lực tài chính mạnh như các công ty viễn thông tại các quốc gia. Đồng thời các sản phẩm sẽ được giới thiệu trên website của Apple cũng như các clip “ nhá hình” quảng cáo trước các sự kiện ra mắt dòng sản phẩm mới, tạo nên hiệu ứng “cơn sốt” cho các sản phẩm. Apple còn giỏi trong việc tạo hiệu ứng truyền miệng thông qua kênh truyền thông là các diễn đàn về công nghệ và game. Apple đã tạo nên 4 cuộc cách mạng trong làng công nghệ suốt hơn 20 năm qua, với sự ra mắt của iPhone, iPad, iPod và iTunes….

  Steve Jobs, đồng sáng lập của Apple, đã mô tả Apple là một "công ty thiết bị di động" - một trong những công ty lớn nhất trên thế giới. dịch chuyển dần thương hiệu và chiến lược sản phẩm của mình trở nên gắt kết với nhau hơn, để đạt được vị thế ngày nay. Apple muốn chứng tỏ mình không phải một công ty máy tính đơn thuần.

  Ngoài các thiết bị di động, Apple hiện nay đang dần khẳng định công ty đã pha trộn các dịch vụ nội dung số (như Apple Music, iTunes, iBooks và App Store) là một phần quan trọng của tuyên bố giá trị đối với các chủ sở hữu thiết bị Apple và (với iCloud và Siri trong phần nền) Apple đang tạo ra nhiều dịch vụ và chức năng mà người tiêu dùng có thể truy cập vào bất cứ thiết bị (Apple) nào họ sử dụng vào bất cứ thời điểm.

  Theo bảng xếp hạng Top 100 của hãng tư vấn danh tiếng Interbrand, Apple hiện vẫn nắm giữ vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng thương hiệu tốt nhất thế giới. Trong đó, giá trị thương hiệu của hãng hiện đạt 214,4 tỷ USD. Đây đã là năm thứ 6 liên tiếp, Apple có mặt ở vị trí dẫn đầu.

  Các dòng iPhone của Apple

  iPhone là gì?

  iPhone là dòng điện thoại thông minh của thương hiệu Apple, là một trong những thiết bị di động được sử dụng phổ biến hiện nay nó được đánh giá cao về giá trị sử dụng cũng như thiết kế tinh tế, đơn giản nhưng sang trọng. 

  Các phiên bản iPhone của Apple theo thời gian.

  iPhone 2G

  iPhone 2G

  Phiên bản chiếc iPhone đầu tiên năm 2007. Bên cạnh tính năng của một máy điện thoại thông thường iPhone còn được trang bị màn hình cảm ứng, máy chụp hình, khả năng chơi nhạc và chiếu phim (tương tự iPod),trình duyệt web,... 

  iPhone 3G

  iPhone 3G

  Phiên bản thứ hai là iPhone 3G ra mắt năm 2008, được trang bị thêm hệ thống định vị toàn cầu (GPS),mạng 3G tốc độ cao (HSDPA).

  iPhone 3GS

  iPhone 3GS

  iPhone 3GS, phiên bản thứ ba, được công bố năm 2009. Với phiên bản điện thoại mới này là Apple đã nâng cao hiệu năng của máy (S trong 3GS là Speed - Tốc độ). iPhone 3GS được trang bị bộ vi xử lý tốc độ 600 MHz (gấp gần 1,5 lần so với iPhone 3G),bộ nhớ trong lên đến 32 GB, máy ảnh số 3.15 Mp, tích hợp la bàn số v.v...

  iPhone 4

  iPhone 4

  iPhone 4 ra đời năm 2010. Phiên bản iPhone 4 đã được thiết kế lại, vuông vắn và có khía cạnh hơn. Có chức năng quay phim HD, màn hình Retina trong và nhuyễn hơn gấp 4 so với các màn hình đời trước và chức năng FaceTime (gọi và thấy người gọi qua Wi-Fi).

  iPhone 4S

  iPhone 4S

  iPhone 4S được ra mắt năm 2011 là sản phẩm kế thừa sự thành công của iPhone 4. Chữ S trong iPhone 4S có nghĩa là Siri - trợ lý ảo đầu tiên được áp dụng trên smartphone.

  iPhone 5, 5S, 5C

  iPhone 5

  iPhone 5C

  iPhone 5s

  iPhone 5 ra mắt 2012 sử dụng hệ điều hành iOS 6 với nhiều cải tiến mạnh mẽ. iPhone 5S cùng với iPhone 5C ra mắt 2013 là phiên bản cao cấp nhất hiện nay với hệ điều hành iOS 7 và cảm biến vân tay mới lần đầu xuất hiện.

  iPhone 6 và iPhone 6 Plus

  iPhone 6 và iPhone 6 Plus

  Năm 2014 Apple  ra mắt với smartphone màn hình lớn là iPhone 6 và iPhone 6 Plus, sở hữu màn hình lần lượt là 4,7 inch và 5,5 inch, bộ đôi iPhone 6 và 6 Plus.

  iPhone 6S và iPhone 6S Plus

  iPhone 6S và iPhone 6S Plus xuất hiện năm 2015 bổ sung các tính năng mới và nâng cấp phần cứng. Nổi bật nhất phải kể đến tính năng 3D Touch - cảm ứng theo lực nhấn để mở nhanh các menu ứng dụng.

  iPhone SE

  iPhone SE

  iPhone SE được Apple giới thiệu năm 2016 được xem là phiên bản nâng cấp của iPhone 5S bởi thiết kế không đổi. iPhone SE cũng được trang bị thêm màu Rose Gold (vàng hồng) thời thượng, đây cũng là đặc điểm dễ nhận dạng nhất của iPhone SE khi so sánh với iPhone 5S.

  iPhone 7 và iPhone 7 Plus

  iPhone 7  và iPhone 7 Plus

  iPhone 7 / 7 Plus được Apple giới thiệu năm 2016 với dung lượng cao 128GB và 256GB. iPhone 7 mang đến cho người dùng iPhone trải nghiệm chụp hình gần với máy ảnh chuyên nghiệp DSLR. Camera kép lần đầu được Apple sử dụng, nhưng chỉ có trên phiên bản Plus, đem lại tính năng Zoom như ống kính quang học trên máy ảnh, cho phép phóng 2x đến 10x. Camera trước trên bộ đôi iPhone 7 có bước tiến lớn về độ phân giải khi đều được nâng lên 7 megapixel, từ 5 megapixel như ở 6S năm ngoái.

  iPhone 8, iPhone 8 Plus và iPhone X

  iPhone X

  iPhone 8

  iPhone 8 plus

  Năm 2017, Apple đã tung ra bộ ba mẫu iPhone mới là iPhone 8, iPhone 8 Plus và iPhone X. Về bộ đôi iPhone 8 & 8 Plus, Apple chỉ phát hành ba màu là Rose Gold, Silver và Space Gray. Apple cũng đưa ra phiên bản dung lượng thấp nhất là 64GB, và cao nhất là 256GB cho hai bộ đôi này. Về phần iPhone X, thế hệ mới này được trang bị màn hình OLED không viền, cùng với cụm camera xếp dọc ở sau.

  iPhone Xs, iPhone Xs Max ,iPhone Xr

  Tiếp đến, năm 2018 CEO Apple, Tim Cook là người đầu tiên bước ra sân khấu và dẫn dắt sự kiện cho ra mắt dòng Iphone Xs, iPhone Xs Max ,iPhone Xr. 

  iPhone Xs có màn hình Super Retina 5.8 inch. Màn hình này có khả năng chiếu video và hình ảnh HDR. Khả năng chống nước theo chuẩn iP68. Và iPhone Xs Max sẽ có màn hình 6.5 inch. Cả 2 đều có màn hình OLED, loa stereo và nhận diện khuôn mặt bằng công nghệ FaceID, sử dụng chip A12 Bionic. iPhone Xs sẽ khởi động app nhanh hơn 30% so với iPhone X.. Trợ lý ảo Siri trên iPhone mới cũng được cải tiến, nâng cấp về tính năng ghép khuôn mặt Animoji

  iPhone Xr có màn hình tai thỏ, tuy nhiên chỉ có duy nhất 1 camera sau. Sử dụng màn hình LCD 6.1. Máy có độ phân giải Liquid Retina (1.792x828 pixels),tính năng tap to wake - người dùng chỉ cần gõ vào màn hình để đánh thức thức chiếc điện thoại. Camera sau của iPhone Xr có độ phân giải 12 Mpx, khẩu độ f/1.8, có tích hợp công nghệ ổn định hình ảnh quang học OIS. iPhone Xr có khả năng dùng phần mềm để xoá phông cho ảnh chụp.

  iPhone Xs và iPhone Xs Max

  iPhone Xr

  Mua iPhone Apple tại Hnam Mobile nhận nhiều ưu đãi

  Vì sao nên mua iPhone Apple tại Hnam Mobile 

  Sản phẩm được Hnam Mobile bán ra đều có chất lượng luôn được đảm bảo ổn định. Sản phẩm được báo chính xác về tình trạng máy.

  - Giá thành sản phẩm  luôn tốt nhất thị trường

  - Các mặt hàng tại Hnam Mobile đều có sẵn, rất phong phú, đa dạng cho tất cả các dối tượng người dùng : lập trình viên, sinh viên, nhân viên văn phòng, cho Game thủ ...

  - Khách hàng đến mua hàng chỉ việc chọn lựa mẫu mã, cấu hình phù hợp, giá thành. Còn các vấn đề về kỹ thuật, chất lượng, hỗ trợ sau bán hàng Hnam Mobile sẽ đảm nhiệm.

  - Khi mua hàng tại Hnam Mobile các bạn sẽ được nhân viên bán hàng tư vấn chính xác, đảm bảo về việc máy tính phù hợp với nhu cầu công việc và sử dụng bền ổn định lâu dài.

  - Hnam Mobile cung cấp iPhone hàng chính hãng Apple. Tất cả các sản phẩm đều có xuất xứ rõ ràng và hóa đơn đầy đủ

  - Bảo hành chính hãng 12 tháng tại Việt Nam theo chính sách của Apple

  - Đội ngũ nhân viên tư vấn offline và chăm sóc khách hàng online luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc, đáp ứng tối đa nhu cầu của người dùng.

  Mua iPhone chính hãng trả góp 0% với giá siêu rẻ 

  Nếu bạn đang tìm địa chỉ mua điện thoại iPhone Xs và Xs Max chính hãng, có hỗ trợ trả góp 0%, có chương trình thu cũ đổi mới thì hãy đến Hnam Mobile. Tại đây, bạn có thể mua trả góp điện thoại Apple chính hãng theo với cách thức thanh toán vô cùng linh hoạt và thuận tiện.

  Giá bán rẻ nhất thị trường. Nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Nhiều dịch vụ tiện ích: trả góp 0% qua thẻ tín dụng với hơn 20 ngân hàng. Thanh toán online, thanh toán bằng thẻ, giao hàng và thu tiền tại nhà miễn phí trên toàn quốc.

  iPhone trả góp nhanh, bảo hành tốt, mua giá ưu đãi, phân phối bởi Hnam Mobile với nhiều khuyến mãi hấp dẫn.

  Mời các bạn liên hệ trực tiếp để được tư vấn cụ thể.

  Khi mua iPhone chính hãng, giá rẻ nhất chỉ tại Hnam Mobile các bạn sẽ được hưởng rất nhiều ưu đãi:

  • Sản phẩm chính hãng

  • Giá cả hợp lý

  • Giá cực tốt

  • Chế độ bảo hành chuyên nghiệp

  • Nhân viên phục vụ tận tâm

  Để được trải nghiệm và nhận các chương trình khuyến mãi lớn nhất, các bạn hãy đến trực tiếp các hệ thống của Hnam Mobile nhé.

  Hnam Mobile   

  Xem thêm

  Bạn chưa biết mua và có nên mua Apple iPhone 11 Pro Max ở đâu giá rẻ và uy tín tại Thành phố Hồ Chí Minh (tphcm)?

  Hnammobile là đơn vị cung cấp Apple iPhone 11 Pro Max chất lượng và có chế độ bảo hành nghiêm chỉnh, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của quý khách trong việc mua Apple iPhone 11 Pro Max. Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực bán lẻ điện thoại, máy tính bảng, hàng công nghệ chính hãng, sẽ mang đến cho quý khách hàng dịch vụ và giá tốt nhất.