Mua sắm online - Giảm ngay 300k
Hotdeal tháng 5

Apple Watch SE

40mm

Apple Watch SE 40mm GPS Silver MYDM2

Apple Watch SE 40mm GPS Silver MYDM2

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 7.699.000đ

(Giảm 1.5% còn 7,589,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Apple Watch SE 40mm GPS Gold MYDN2

Apple Watch SE 40mm GPS Gold MYDN2

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 7.699.000đ

(Giảm 1.5% còn 7,589,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Apple Watch SE 40mm GPS Gray MYDP2

Apple Watch SE 40mm GPS Gray MYDP2

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 7.699.000đ

(Giảm 1.5% còn 7,589,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Apple Watch SE 40mm GPS Gold MYDY2
Tạm hết hàng

Apple Watch SE 40mm GPS Gold MYDY2

ĐẶT LẠI THÔNG TIN

CHI TIẾT

HNAM 7.699.000đ

(Giảm 1.5% còn 7,589,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Apple Watch SE 40mm GPS Gray MYE02

Apple Watch SE 40mm GPS Gray MYE02

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 7.699.000đ

(Giảm 1.5% còn 7,589,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Apple Watch SE 40mm GPS Gray MYYF2

Apple Watch SE 40mm GPS Gray MYYF2

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 7.699.000đ

(Giảm 1.5% còn 7,589,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Apple Watch SE 40mm GPS Silver MYYL2
Tạm hết hàng

Apple Watch SE 40mm GPS Silver MYYL2

ĐẶT LẠI THÔNG TIN

CHI TIẾT

HNAM 7.699.000đ

(Giảm 1.5% còn 7,589,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Apple Watch SE 40mm LTE Gray MYF72
Tạm hết hàng

Apple Watch SE 40mm LTE Gray MYF72

ĐẶT LẠI THÔNG TIN

CHI TIẾT

HNAM 8.499.000đ

(Giảm 1.5% còn 8,379,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Apple Watch SE 40mm LTE Silver MYYW2
Tạm hết hàng

Apple Watch SE 40mm LTE Silver MYYW2

ĐẶT LẠI THÔNG TIN

CHI TIẾT

HNAM 8.499.000đ

(Giảm 1.5% còn 8,379,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Apple Watch SE 40mm LTE Gold MYF62
Tạm hết hàng

Apple Watch SE 40mm LTE Gold MYF62

ĐẶT LẠI THÔNG TIN

CHI TIẾT

HNAM 8.499.000đ

(Giảm 1.5% còn 8,379,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Apple Watch SE 40mm LTE MYF52

Apple Watch SE 40mm LTE MYF52

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 8.499.000đ

(Giảm 1.5% còn 8,379,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Apple Watch SE 40mm LTE Gray MYEL2

Apple Watch SE 40mm LTE Gray MYEL2

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 8.499.000đ

(Giảm 1.5% còn 8,379,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


44mm

Apple Watch SE 44mm GPS Silver MYDQ2

Apple Watch SE 44mm GPS Silver MYDQ2

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 8.099.000đ

(Giảm 1.5% còn 7,979,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Apple Watch SE 44mm GPS Gold MYDR2

Apple Watch SE 44mm GPS Gold MYDR2

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 8.099.000đ

(Giảm 1.5% còn 7,979,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Apple Watch SE 44mm GPS Gray MYDT2

Apple Watch SE 44mm GPS Gray MYDT2

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 8.099.000đ

(Giảm 1.5% còn 7,979,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Apple Watch SE 44mm GPS Gray MYE32

Apple Watch SE 44mm GPS Gray MYE32

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 8.099.000đ

(Giảm 1.5% còn 7,979,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Apple Watch SE 44mm GPS Silver MYE12

Apple Watch SE 44mm GPS Silver MYE12

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 8.099.000đ

(Giảm 1.5% còn 7,979,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Apple Watch SE 44mm GPS Gold MYE22

Apple Watch SE 44mm GPS Gold MYE22

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 8.099.000đ

(Giảm 1.5% còn 7,979,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Apple Watch SE 40mm GPS Gray MYYK2

Apple Watch SE 40mm GPS Gray MYYK2

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 8.299.000đ

(Giảm 1.5% còn 8,179,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Apple Watch SE 44mm GPS Silver MYYH2

Apple Watch SE 44mm GPS Silver MYYH2

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 8.299.000đ

(Giảm 1.5% còn 8,179,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Apple Watch Series 6

40mm

Apple Watch Series 6 40mm GPS Silver MG283

Apple Watch Series 6 40mm GPS Silver MG283

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 10.799.000đ

(Giảm 1.5% còn 10,639,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Apple Watch Series 6 40mm GPS Gold MG123

Apple Watch Series 6 40mm GPS Gold MG123

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 10.799.000đ

(Giảm 1.5% còn 10,639,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Apple Watch Series 6 40mm GPS Gray MG133

Apple Watch Series 6 40mm GPS Gray MG133

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 10.799.000đ

(Giảm 1.5% còn 10,639,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Apple Watch Series 6 40mm GPS Blue MG143

Apple Watch Series 6 40mm GPS Blue MG143

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 10.999.000đ

(Giảm 1.5% còn 10,839,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Apple Watch Series 6 40mm GPS Red M00A3

Apple Watch Series 6 40mm GPS Red M00A3

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 10.999.000đ

(Giảm 1.5% còn 10,839,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Apple Watch Nike Series 6 4mm GPS Gray M00T3

Apple Watch Nike Series 6 4mm GPS Gray M00T3

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 11.399.000đ

(Giảm 1.5% còn 11,229,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Apple Watch Series 6 40mm LTE M0DQ3

Apple Watch Series 6 40mm LTE M0DQ3

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 11.999.000đ

(Giảm 1.5% còn 11,819,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


44mm

Apple Watch Series 6 44mm GPS Gold M02E3
Tạm hết hàng

Apple Watch Series 6 44mm GPS Gold M02E3

ĐẶT LẠI THÔNG TIN

CHI TIẾT

HNAM 11.599.000đ

(Giảm 1.5% còn 11,429,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Apple Watch Series 6 44mm GPS Silver M00D3

Apple Watch Series 6 44mm GPS Silver M00D3

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 11.599.000đ

(Giảm 1.5% còn 11,429,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Apple Watch Series 6 44mm GPS Gold M00E3

Apple Watch Series 6 44mm GPS Gold M00E3

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 11.599.000đ

(Giảm 1.5% còn 11,429,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Apple Watch Series 6 44mm GPS Gray M00H3

Apple Watch Series 6 44mm GPS Gray M00H3

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 11.599.000đ

(Giảm 1.5% còn 11,429,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Apple Watch Series 6 44mm LTE Gray MG2E3

Apple Watch Series 6 44mm LTE Gray MG2E3

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 11.599.000đ

(Giảm 1.5% còn 11,429,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Apple Watch Nike Series 6 44mm GPS Gray MG173

Apple Watch Nike Series 6 44mm GPS Gray MG173

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 11.799.000đ

(Giảm 1.5% còn 11,629,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Apple Watch Series 6 44mm GPS Blue M00J3

Apple Watch Series 6 44mm GPS Blue M00J3

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 11.799.000đ

(Giảm 1.5% còn 11,629,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Apple Watch Series 6 44mm GPS Red M00M3

Apple Watch Series 6 44mm GPS Red M00M3

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 11.799.000đ

(Giảm 1.5% còn 11,629,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Apple Watch Series 5

40mm

Apple Watch Series 5 40mm GPS Pink Sand MWV72
Tạm hết hàng

Apple Watch Series 5 40mm GPS Pink Sand MWV72

ĐẶT LẠI THÔNG TIN

CHI TIẾT

Công ty: 10.199.000đ (Đã có V.A.T)

(Giảm 1.5% còn 10,049,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


44mm

Apple Watch Series 5 GPS 44mm MWVF2 - Trưng bày

Apple Watch Series 5 GPS 44mm MWVF2 - Trưng bày

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 8.199.000đ

(Giảm 1.5% còn 8,079,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)

Tặng kèm combo sạc cáp chỉ áp dụng chi nhánh 114 Lê Văn ViệtApple Watch Series 4

44mm

Apple Watch Series 4 44mm LTE White MTUU2

Apple Watch Series 4 44mm LTE White MTUU2

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 8.799.000đ

(Giảm 1.5% còn 8,669,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Apple Watch Series 3

38mm

Apple Watch Series 3 GPS MTEY2 38mm

Apple Watch Series 3 GPS MTEY2 38mm

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 4.599.000đ

(Giảm 1.5% còn 4,539,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Apple Watch Series 3 38mm Black MTF02

Apple Watch Series 3 38mm Black MTF02

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 4.799.000đ

(Giảm 1.5% còn 4,729,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Apple Watch Series 3 38mm Nike Black MTF12

Apple Watch Series 3 38mm Nike Black MTF12

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 4.799.000đ

(Giảm 1.5% còn 4,729,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Samung

Samsung Galaxy Watch 3 45mm Stainless Steel
Sắp ra mắt

Samsung Galaxy Watch 3 45mm Stainless Steel

ĐẶT LẠI THÔNG TIN

CHI TIẾT

Samsung Galaxy Watch 3 41mm Stainless Steel
Sắp ra mắt

Samsung Galaxy Watch 3 41mm Stainless Steel

ĐẶT LẠI THÔNG TIN

CHI TIẾT

Samsung Galaxy Fit 2
Sắp ra mắt

Samsung Galaxy Fit 2

ĐẶT LẠI THÔNG TIN

CHI TIẾT

Garmin

Đồng hồ thông minh Garmin vivosport Slate

Đồng hồ thông minh Garmin vivosport Slate

ĐẶT LẠI THÔNG TIN

CHI TIẾT

Công ty: 3.699.000đ (Đã có V.A.T)

(Giảm 1.5% còn 3,649,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


 Đồng hồ thông minh Garmin Forerunner 45

Đồng hồ thông minh Garmin Forerunner 45

ĐẶT LẠI THÔNG TIN

CHI TIẾT

Công ty: 4.349.000đ (Đã có V.A.T)

(Giảm 1.5% còn 4,289,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Đồng hồ thông minh Garmin Swim 2 Slate

Đồng hồ thông minh Garmin Swim 2 Slate

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

Công ty: 5.149.000đ (Đã có V.A.T)

(Giảm 1.5% còn 5,079,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Đồng hồ thông minh Garmin Vivomove 3S

Đồng hồ thông minh Garmin Vivomove 3S

ĐẶT LẠI THÔNG TIN

CHI TIẾT

Công ty: 5.149.000đ (Đã có V.A.T)

(Giảm 1.5% còn 5,079,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Đồng hồ thông minh Garmin Instinct GPS Graphite SEA

Đồng hồ thông minh Garmin Instinct GPS Graphite SEA

ĐẶT LẠI THÔNG TIN

CHI TIẾT

Công ty: 5.159.000đ (Đã có V.A.T)

(Giảm 1.5% còn 5,089,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Đồng hồ thông minh Garmin Venu Sq GPS NFC Music Light Sand Rose Gold

Đồng hồ thông minh Garmin Venu Sq GPS NFC Music Light Sand Rose Gold

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

Công ty: 5.199.000đ (Đã có V.A.T)

(Giảm 1.5% còn 5,129,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Đồng hồ thông minh Garmin Instinct Tactical Camo Graphite

Đồng hồ thông minh Garmin Instinct Tactical Camo Graphite

ĐẶT LẠI THÔNG TIN

CHI TIẾT

Công ty: 6.199.000đ (Đã có V.A.T)

(Giảm 1.5% còn 6,109,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Đồng hồ thông minh Garmin ForeRunner 245

Đồng hồ thông minh Garmin ForeRunner 245

ĐẶT LẠI THÔNG TIN

CHI TIẾT

Công ty: 6.640.000đ (Đã có V.A.T)

(Giảm 1.5% còn 6,549,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Đồng hồ thông minh Garmin Vivomove Style Black Pepper Nylon with Slate Hardware

Đồng hồ thông minh Garmin Vivomove Style Black Pepper Nylon with Slate Hardware

ĐẶT HÀNG NGAY

CHI TIẾT

Công ty: 7.299.000đ (Đã có V.A.T)


(Giảm 1.5% còn 7,189,000đ...Click xem)
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Đồng hồ thông minh Garmin ForeRunner 245 Music

Đồng hồ thông minh Garmin ForeRunner 245 Music

ĐẶT LẠI THÔNG TIN

CHI TIẾT

Công ty: 7.349.000đ (Đã có V.A.T)

(Giảm 1.5% còn 7,239,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)

* Tặng PMH 350.000đĐồng hồ thông minh Garmin VivoActive 4

Đồng hồ thông minh Garmin VivoActive 4

ĐẶT LẠI THÔNG TIN

CHI TIẾT

Công ty: 7.499.000đ (Đã có V.A.T)

(Giảm 1.5% còn 7,389,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Đồng hồ thông minh Garmin Vivomove Style White with Rose Gold Hardware

Đồng hồ thông minh Garmin Vivomove Style White with Rose Gold Hardware

ĐẶT HÀNG NGAY

CHI TIẾT

Công ty: 7.990.000đ (Đã có V.A.T)

* Tặng PMH 1.791.000đ


(Giảm 1.5% còn 7,879,000đ...Click xem)
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Đồng hồ thông minh Garmin Venu

Đồng hồ thông minh Garmin Venu

ĐẶT LẠI THÔNG TIN

CHI TIẾT

Công ty: 8.349.000đ (Đã có V.A.T)

(Giảm 1.5% còn 8,229,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Đồng hồ thông minh Garmin Vivomove Luxe

Đồng hồ thông minh Garmin Vivomove Luxe

ĐẶT LẠI THÔNG TIN

CHI TIẾT

Công ty: 9.899.000đ (Đã có V.A.T)

(Giảm 1.5% còn 9,759,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Đồng hồ thông minh Garmin ForeRunner 945

Đồng hồ thông minh Garmin ForeRunner 945

ĐẶT LẠI THÔNG TIN

CHI TIẾT

Công ty: 12.799.000đ (Đã có V.A.T)

(Giảm 1.5% còn 12,609,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Đồng hồ thông minh Garmin Fenix 6 Silver

Đồng hồ thông minh Garmin Fenix 6 Silver

ĐẶT LẠI THÔNG TIN

CHI TIẾT

Công ty: 12.799.000đ (Đã có V.A.T)

(Giảm 1.5% còn 12,609,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Đồng hồ thông minh Garmin Fenix 6S Silver

Đồng hồ thông minh Garmin Fenix 6S Silver

ĐẶT LẠI THÔNG TIN

CHI TIẾT

Công ty: 12.899.000đ (Đã có V.A.T)

(Giảm 1.5% còn 12,709,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Đồng hồ thông minh Garmin Fenix 6S Rose Gold - Sapphire

Đồng hồ thông minh Garmin Fenix 6S Rose Gold - Sapphire

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

Công ty: 16.999.000đ (Đã có V.A.T)

(Giảm 1.5% còn 16,749,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Đồng hồ thông minh Garmin Fenix 6 Carbon Gray - Sapphire

Đồng hồ thông minh Garmin Fenix 6 Carbon Gray - Sapphire

ĐẶT LẠI THÔNG TIN

CHI TIẾT

Công ty: 17.199.000đ (Đã có V.A.T)

(Giảm 1.5% còn 16,949,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Đồng hồ thông minh Garmin Fenix 6S Carbon Gray - Sapphire

Đồng hồ thông minh Garmin Fenix 6S Carbon Gray - Sapphire

ĐẶT LẠI THÔNG TIN

CHI TIẾT

Công ty: 17.199.000đ (Đã có V.A.T)

(Giảm 1.5% còn 16,949,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Đồng hồ thông minh Garmin Fenix 6 Titanium Silver

Đồng hồ thông minh Garmin Fenix 6 Titanium Silver

ĐẶT LẠI THÔNG TIN

CHI TIẾT

Công ty: 17.899.000đ (Đã có V.A.T)

(Giảm 1.5% còn 17,639,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Đồng hồ thông minh Garmin Fenix 6X Carbon Gray - Sapphire

Đồng hồ thông minh Garmin Fenix 6X Carbon Gray - Sapphire

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

Công ty: 18.399.000đ (Đã có V.A.T)

(Giảm 1.5% còn 18,129,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Đồng hồ thông minh Garmin Fenix 6X Titanium Carbon Gray

Đồng hồ thông minh Garmin Fenix 6X Titanium Carbon Gray

ĐẶT LẠI THÔNG TIN

CHI TIẾT

Công ty: 20.599.000đ (Đã có V.A.T)

(Giảm 1.5% còn 20,299,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Đồng hồ thông minh Garmin Fenix 6X Titanium Carbon Gray - Titanium Band

Đồng hồ thông minh Garmin Fenix 6X Titanium Carbon Gray - Titanium Band

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

Công ty: 28.990.000đ (Đã có V.A.T)

(Giảm 1.5% còn 28,559,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)

* Giảm 15% dành cho Hmember hoặc VĐV Marathon
* Tặng PMH 4.191.000đXiaomi

Vòng đeo tay thông minh Xiaomi Mi Band 5 ( Quốc tế )

Vòng đeo tay thông minh Xiaomi Mi Band 5 ( Quốc tế )

MUA NGAY

CHI TIẾT

HNAM 819.000đ

* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ


Đồng hồ thông minh Xiaomi MiBand 4 (BẢN QUỐC TẾ)

Đồng hồ thông minh Xiaomi MiBand 4 (BẢN QUỐC TẾ)

MUA NGAY

CHI TIẾT

HNAM 599.000đ

* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ


Đồng hồ thông minh Xiaomi Amazfit Bip Lite
Tạm hết hàng

Đồng hồ thông minh Xiaomi Amazfit Bip Lite

ĐẶT LẠI THÔNG TIN

CHI TIẾT

HNAM 1.290.000đ

* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ


Đồng hồ thông minh Xiaomi Amazfit Stratos (A1619)

Đồng hồ thông minh Xiaomi Amazfit Stratos (A1619)

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 3.290.000đ

(Giảm 1.5% còn 3,249,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Apple Watch Series 5 Cũ

40mm

Apple Watch Series 5 LTE 40mm Rose Gold cũ ( 89 Trần Quang Khải )

Apple Watch Series 5 LTE 40mm Rose Gold cũ ( 89 Trần Quang Khải )

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

So sánh với...

HNAM 7.499.000đ

(Giảm 1.5% còn 7,389,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)

Tặng kèm combo sạc cáp chỉ áp dụng chi nhánh 114 Lê Văn ViệtApple Watch Series 5 LTE 40mm Black cũ 99%

Apple Watch Series 5 LTE 40mm Black cũ 99%

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

So sánh với...

HNAM 7.599.000đ

(Giảm 1.5% còn 7,489,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)

Tặng kèm combo sạc cáp chỉ áp dụng chi nhánh 114 Lê Văn ViệtApple Watch Series 5 LTE 40mm Rose Gold cũ 99%

Apple Watch Series 5 LTE 40mm Rose Gold cũ 99%

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

So sánh với...

HNAM 7.599.000đ

(Giảm 1.5% còn 7,489,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)

Tặng kèm combo sạc cáp chỉ áp dụng chi nhánh 114 Lê Văn Việt44mm

Apple Watch Series 5 LTE 44mm Rose Gold cũ ( 370 Trần Quang Khải )

Apple Watch Series 5 LTE 44mm Rose Gold cũ ( 370 Trần Quang Khải )

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

So sánh với...

HNAM 7.799.000đ

(Giảm 1.5% còn 7,689,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)

Tặng kèm combo sạc cáp chỉ áp dụng chi nhánh 114 Lê Văn ViệtApple Watch Series 5 LTE 44mm Rose Gold cũ 99%

Apple Watch Series 5 LTE 44mm Rose Gold cũ 99%

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

So sánh với...

HNAM 7.999.000đ

(Giảm 1.5% còn 7,879,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)

Tặng kèm combo sạc cáp chỉ áp dụng chi nhánh 114 Lê Văn ViệtApple Watch Series 4 Cũ

44mm

Apple Watch Series 4 LTE 44mm Rose Gold cũ 99%

Apple Watch Series 4 LTE 44mm Rose Gold cũ 99%

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

So sánh với...

HNAM 6.999.000đ

(Giảm 1.5% còn 6,899,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)

Tặng kèm combo sạc cáp chỉ áp dụng chi nhánh 114 Lê Văn ViệtĐồng hồ thông minh - Phụ kiện của tương lai

Đồng hồ thông minh ra đời đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sự phát triển của ngành công nghiệp điện tử, công nghệ trên toàn thế giới. Không chỉ đơn thuần là một chiếc đồng hồ theo dõi thời gian thực, đồng hồ thông minh mang đến cho con người những sự trợ giúp tuyệt vời về theo dõi sức khỏe, trợ lý tập thể thao, hiển thị thông báo, nhắc nhở… Có thể nói, đồng hồ thông minh như một trợ lý ảo tuyệt vời, gắn liền với cuộc sống hiện đại. Nhất là khi kết hợp cùng một chiếc smartphone.

Apple Watch

Các dòng sản phẩm đến từ Apple luôn mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho người dùng về cả tính năng, cảm giác đeo, lẫn thiết kế sang trọng và hoạt động bền bỉ. Những yếu tố này đã được người dùng kiểm chứng qua các thế hệ đồng hồ thông minh Apple watch từ 1 tới 5, và sắp tới, Apple Watch Series 6 sẽ được công bố cùng iPhone 12 series.


Apple watch Series 3 và series 4

trong các series Apple watch từng ra mắt, 3 phiên bản cuối cùng được người dùng ưa chuộng nhất cũng như sở hữu nhiều tính năng thông minh, được Apple hỗ trợ liên tục. Apple Watch Series 3 có đặc điểm là thiết kế chắc chắn, với nút Digital Crown được đặt riêng phía cạnh phải, loa và micro được thiết kế phía cạnh trái. Hỗ trợ tiêu chuẩn kháng nước tới 50m. Đồng hồ thông minh Apple Watch Series có cảm biến nhịp tim được đặt phía mặt trong phía tiếp xúc với tay đeo.

Apple watch series 3

Đồng hồ thông minh Apple watch Series 3 cũng có phần dây đeo được thiết kế từ chất liệu silicon tổng hợp vừa chắc chắn vừa mềm mại cho cảm giác đeo rất thoải mái. Apple Watch Series 3 cũng hỗ trợ eSim cực kỳ nhỏ gọn, màn hình hiển thị sử dụng công nghệ OLDE kích thước 1.65 inch cho góc nhìn tốt hơn các thế hệ trước.

Apple Watch series 4 là một sự lột xác ngoạn mục so với thế hệ trước, với kích thước được tăng lên, bề dày màn hình mỏng đi, kích thước màn hình lớn hơn 30%, pin trâu hơn. Ở phiên bản mới, Apple cũng tăng âm lượng loa lên 50%, mic đàm thoại được di chuyển sang cùng phía với nút Digital Crown. Việc này giúp đồng hồ thông minh Apple Watch có thể thu được âm thanh tốt hơn khi đàm thoại.

Apple watch series 4

Về tính năng, Apple Watch Series 4 đã thay đổi hoàn toàn cách tương tác của người dùng với Apple watch thông qua nút Digital Crown, các nấc xoay kết hợp rung dứt khoát cho phép người dùng chọn chính xác chức năng mong muốn. Đồng hồ cũng hỗ trợ nhiều chế độ theo dõi sức khỏe và tập luyện thể thao đa dạng.

Apple watch series 5

Apple Watch Series 5 là một bản nâng cấp nhẹ của Series 4 với ngoại hình giữ nguyên và cập nhật các tính năng và phần cứng bên trong bao gồm Always on display và la bàn từ tính. Đồng hồ thông minh Apple watch series 5 cũng đem đến nhiều vật liệu mới như gốm, titanium, giúp người dùng có thêm những trải nghiệm thú vị.

Đồng hồ thông minh Samsung

Đồng hồ thông minh Samsung làm nên tên tuổi của hãng là dòng Galaxy Watch và Galaxy Watch Active. Phiên bản Samsung Galaxy Watch có vẻ bề ngoài mang nhiều nét truyền thống pha lẫn hiện đại góp phần làm tôn lên vẻ sang trọng và đẳng cấp. Về thiết kế, Galaxy Watch sở hữu vòng xoay benzel ngay trên màn hình. Cho phép người dùng chọn nhanh các ứng dụng.

Samsung Galaxy Watch

Galaxy Watch cũng hỗ trợ 2 kích thước đồng hồ bao gồm 42mm và 46mm. Về tính năng, đồng hồ thông minh Samsung Galaxy Watch Active hỗ trợ các tính năng theo dõi sức khỏe như đo nhịp tim, theo dõi giấc ngủ, kết hợp các chế độ hỗ trợ luyện tập như đo quãng đường đi, số bước, các hoạt động thể dục như bóng đá, bơi lội… tất cả đều đồng bộ qua ứng dụng Galaxy Health.

Samsung Galaxy Watch Active

Khác với đồng hồ thông minh Samsung Galaxy Watch, phiên bản Galaxy Watch Active có thiết kế gọn gàng, hoàn thiện giữa các phần, và chỉ hỗ trợ phiên bản kích thước 40mm. Do có kích thước nhỏ hơn, Galaxy Watch có thời lượng pin thấp hơn một chút so với phiên bản thông thường. Ngược lại, đồng hồ thông minh này hỗ trợ thêm các tính năng hỗ trợ tập luyện và theo dõi sức khỏe. Cả 2 phiên bản đều cho thời gian sử dụng trung bình khoảng 2 ngày.

Galaxy Watch Active 2

Galaxy Watch Active 2 ra mắt sau người tiền nhiệm vài tháng, hỗ trợ 2 phiên bản 40 mm và 44 mm. Phiên bản mới cũng hỗ trợ thêm tính năng cảm ứng viền mô phỏng thiết kế xoay cơ trên Galaxy Watch tiền nhiệm. Ngoài ra, thời lượng pin và độ chính xác về các tính năng theo dõi sức khỏe trên Samsung Galaxy Watch Active 2 cũng được Samsung cải tiến.

>>> Xem thêm:Thông tin điện thoại Samsung Galaxy Note 20 mới 2020

Đồng hồ thông minh Garmin

Đồng hồ thông minh Garmin được ưa chuộng với series cao cấp Fenix 6, bao gồm các phiên bản:

Garmin Fenix

Garmin Vivo

Garmin Venu

Garmin Swim

Garmin Forerunner

Garmin Instinct

Các phiên bản Garmin hướng tới các đối tượng người dùng khác nhau nhưng nổi bật nhất vẫn là Garmin Fenix. Fenix hỗ trợ nhiều phiên bản chất liệu và màu sắc khác nhau thoải mái cho người dùng lựa chọn. cả 3 phiên bản đều hỗ trợ mặt kính cường lực Gorilla Glass DX, với kích thước mặt đồng hồ là 1.2 inch, 1.3 inch và 1.4 inch tương ứng với đồng hồ thông minh Garmin 6S, 6 và 6X. Đi kèm công nghệ MIP chống chói, giúp quan sát tốt hơn trong các điều kiện ánh sáng phức tạp.

Garmin Fenix 6S

Tương ứng với kích thước màn hình, các kích thước dây cũng tăng dần bao gồm 20mm, 22mm và cao nhất là Fenix 6X với 26mm. Cả ba đều hỗ trợ tiêu chuẩn kháng nước kháng bụi 10ATM, kết hợp bộ nhớ trong 32GB. Về thời lượng pin, đồng hồ thông minh Garmin Fenix 6S có thể hoạt động liên tục 9 ngày với các chế độ sử dụng cơ bản, 6h phát nhạc liên tục + mở GPS và 34 ngày với chế độ tiết kiệm pin.

Garmin Fenix 6X, 6S và 6

Cao hơn một chút, đồng hồ thông minh Fenix 6 có thể hoạt động tới 14 ngày ở chế độ thông thường, 10 giờ phát nhạc liên tục + mở GPS, 48 ngày với chế độ tiết kiệm pin. Cuối cùng, sở hữu kích thước pin lớn nhất, đồng hồ thông minh Garmin Fenix 6X có thể hoạt động 21 ngày với chế độ thông thường, 15 giờ phát nhạc kết hợp GPS mở, và 80 ngày với chế độ tiết kiệm pin.

Đồng hồ thông minh Xiaomi

Đồng hồ thông minh Xiaomi nổi bật với thiết kế trẻ trung, dung lượng pin tốt kết hợp các tính năng thông minh và mức giá hấp dẫn. Hiện tại, Xiaomi ra mắt thị trường 4 phiên bản đồng hồ thông minh Xiaomi bao gồm:

Miband 4

Amazfit Bip lite

Amazfit Stratos

Amazfit Stratos 2s

Xiaomi Mi Band 4

Miband 4 sở hữu thiết kế nhỏ gọn thiên về một thiết bị theo dõi sức khỏe, kết hợp các tính năng theo dõi sức khỏe, theo dõi nhịp tim, giấc ngủ, và các chế độ hỗ trợ thể thao thời lượng pin khoảng 20 ngày.

Đồng hồ Xiaomi Amazfit Bip

Amazfit Bip Lite có thiết kế nhỏ gọn mô phỏng thiết kế của Apple watch. Sở hữu màn hình 1.28 inch sắc nét độ tương phản cao, hiển thị tốt các thông báo về sức khỏe cũng như các chế độ luyện tập khi kích hoạt. Kết hợp giữa một thiết bị theo dõi sức khỏe và một chiếc Smartwatch, đồng hồ thông minh Xiaomi Amazfit Bip Lite cho thời lượng pin liên tục lên tới 45 ngày.

Xiaomi Amazfit Tratos

Đồng hồ thông minh Xiaomi Amazfit Stratos series có thiết kế mặt tròn kết hợp các đường cắt kim cương khá mạnh mẽ và nam tính. Sở hữu màn hình 1.34 inch bảo vệ bởi vòng thép không gỉ phía ngoài, kết hợp mặt kính cường lực bên trong. Amazfit Stratos cũng được trang bị cảm biến PPG hỗ trợ theo dõi nhịp thở kết hợp tính năng theo dõi sức khỏe và các chế độ thể thao.

Hnam Mobile

Xem thêm

Bạn chưa biết mua và có nên mua Đồng hồ thông minh , iPhone 12, Samsung Galaxy Note 20 ở đâu giá rẻ và uy tín tại Thành phố Hồ Chí Minh (tphcm)?

Hnam Mobile là đơn vị phân phối sản phẩm chính hãng với hơn 12 năm kinh nghiệm và uy tín sẽ mang lại mức giá bán tốt nhất cùng dịch vụ hậu mãi trọn vẹn giúp khách hàng yên tâm sử dụng. Bên cạnh đó, Hnam Mobile còn hỗ trợ mua trả góp 0% với nhiều phương thức thanh toán linh hoạt hỗ trợ tối đa cho khách hàng.

Vòng đeo tay thông minh Mi Band 5 chính hãng đã chính thức có mặt tại Hnam Mobile với giá bán cực kỳ hấp dẫn. Hãy là người đầu tiên sở hữu phụ kiện đang được các bạn trẻ yêu thích và món quà dành tặng cho người thân rất ý nghĩa.