Mua sắm online - Giảm ngay 300k
Hotdeal Tháng 8
Thu cáp cũ - Đổi cáp mới

Macbook Air

MacBook Air 13.3 inch 2019 128GB MVFM2 Gold CPO (Certified Pre-Owned)
Tạm hết hàng

MacBook Air 13.3 inch 2019 128GB MVFM2 Gold CPO (Certified Pre-Owned)

ĐẶT LẠI THÔNG TIN

CHI TIẾT

HNAM 19.999.000đ

(Giảm 1.5% còn 19,699,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


MacBook Air 13.3 inch 2019 128GB MVFH2 Gray

MacBook Air 13.3 inch 2019 128GB MVFH2 Gray

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 21.499.000đ

(Giảm 1.5% còn 21,179,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


MacBook Air 13 inch 2020 256 GB MWTJ2 Gray

MacBook Air 13 inch 2020 256 GB MWTJ2 Gray

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 22.999.000đ

(Giảm 1.5% còn 22,659,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


MacBook Air 13 inch 2020 256 GB MWTL2 Gold

MacBook Air 13 inch 2020 256 GB MWTL2 Gold

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 23.499.000đ

(Giảm 1.5% còn 23,149,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


MacBook Air 13.3 inch 2019 256GB MVFL2 Silver

MacBook Air 13.3 inch 2019 256GB MVFL2 Silver

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 23.499.000đ

(Giảm 1.5% còn 23,149,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


MacBook Air 13 inch 2020 256 GB MWTK2 Silver

MacBook Air 13 inch 2020 256 GB MWTK2 Silver

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 23.799.000đ

(Giảm 1.5% còn 23,449,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Macbook Air 13.3 inch 2018 256Gb MRE92 Gray

Macbook Air 13.3 inch 2018 256Gb MRE92 Gray

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 24.999.000đ

(Giảm 1.5% còn 24,629,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


MacBook Air 13 inch 2020 256 GB MWTK2SA/A Silver

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

Công ty: 25.199.000đ (Đã có V.A.T)

(Giảm 1.5% còn 24,829,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


MacBook Air 13 inch 2020 256 GB MWTL2SA/A Gold

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

Công ty: 25.199.000đ (Đã có V.A.T)

(Giảm 1.5% còn 24,829,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


MacBook Air 13 inch 2020 512 GB MVH42 Silver

MacBook Air 13 inch 2020 512 GB MVH42 Silver

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 30.199.000đ

(Giảm 1.5% còn 29,749,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


MacBook Air 13 inch 2020 512 GB MVH52 Gold
Tạm hết hàng

MacBook Air 13 inch 2020 512 GB MVH52 Gold

ĐẶT LẠI THÔNG TIN

CHI TIẾT

HNAM 30.199.000đ

(Giảm 1.5% còn 29,749,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


MacBook Air 13 inch 2020 512 GB MVH22 Gray

MacBook Air 13 inch 2020 512 GB MVH22 Gray

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 30.199.000đ

(Giảm 1.5% còn 29,749,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


MacBook Air 13.3 inch 2019 128GB MVFM2 Gold
Tạm hết hàng

MacBook Air 13.3 inch 2019 128GB MVFM2 Gold

ĐẶT LẠI THÔNG TIN

CHI TIẾT

Macbook Pro

MacBook Pro 13 inch Touch Bar 2019 MUHN2 128GB Gray CPO (Certified Pre-Owned)
Tạm hết hàng

MacBook Pro 13 inch Touch Bar 2019 MUHN2 128GB Gray CPO (Certified Pre-Owned)

ĐẶT LẠI THÔNG TIN

CHI TIẾT

HNAM 24.499.000đ

(Giảm 1.5% còn 24,139,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


MacBook Pro 13 inch Touch Bar 2019 MUHQ2 128GB Silver CPO (Certified Pre-Owned)
Tạm hết hàng

MacBook Pro 13 inch Touch Bar 2019 MUHQ2 128GB Silver CPO (Certified Pre-Owned)

ĐẶT LẠI THÔNG TIN

CHI TIẾT

HNAM 24.499.000đ

(Giảm 1.5% còn 24,139,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


MacBook Pro 13 inch Touch Bar 2019 MUHN2 128GB Gray

MacBook Pro 13 inch Touch Bar 2019 MUHN2 128GB Gray

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 26.499.000đ

(Giảm 1.5% còn 26,109,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


MacBook Pro 13 inch Touch Bar 2019 MUHQ2 128GB Silver

MacBook Pro 13 inch Touch Bar 2019 MUHQ2 128GB Silver

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 26.499.000đ

(Giảm 1.5% còn 26,109,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Macbook Pro 13 inch 256GB 2020 MXK32 Gray

Macbook Pro 13 inch 256GB 2020 MXK32 Gray

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 31.499.000đ

(Giảm 1.5% còn 31,029,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Macbook Pro 13 inch 256GB 2020 MXK62 Silver
Tạm hết hàng

Macbook Pro 13 inch 256GB 2020 MXK62 Silver

ĐẶT LẠI THÔNG TIN

CHI TIẾT

HNAM 31.999.000đ

(Giảm 1.5% còn 31,519,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Macbook Pro 13 inch 512GB Ram 8GB 2020 MXK72 Silver
Tạm hết hàng

Macbook Pro 13 inch 512GB Ram 8GB 2020 MXK72 Silver

ĐẶT LẠI THÔNG TIN

CHI TIẾT

HNAM 35.999.000đ

(Giảm 1.5% còn 35,459,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Macbook Pro 13 inch 512GB Ram 8GB 2020 MXK52 Gray

Macbook Pro 13 inch 512GB Ram 8GB 2020 MXK52 Gray

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 35.999.000đ

(Giảm 1.5% còn 35,459,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Macbook Pro 13 inch 512GB Ram 16GB 2020 MWP42 Gray

Macbook Pro 13 inch 512GB Ram 16GB 2020 MWP42 Gray

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 42.799.000đ

(Giảm 1.5% còn 42,159,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Macbook Pro 13 inch 512GB Ram 16GB 2020 MWP72 Silver

Macbook Pro 13 inch 512GB Ram 16GB 2020 MWP72 Silver

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 42.799.000đ

(Giảm 1.5% còn 42,159,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


MacBook Pro 2020 13 inch 1T (I5-2.0GHz/16GB) MWP82 Silver

MacBook Pro 2020 13 inch 1T (I5-2.0GHz/16GB) MWP82 Silver

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 46.499.000đ

(Giảm 1.5% còn 45,809,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


MacBook Pro 2020 13 inch 1T (I5-2.0GHz/16GB) MWP52 Gray

MacBook Pro 2020 13 inch 1T (I5-2.0GHz/16GB) MWP52 Gray

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 46.499.000đ

(Giảm 1.5% còn 45,809,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


MacBook Pro 15 inch Touch Bar 2019 MV912 512GB Gray

MacBook Pro 15 inch Touch Bar 2019 MV912 512GB Gray

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 49.199.000đ

(Giảm 1.5% còn 48,469,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


MacBook Pro 16 inch Touch Bar 2019 MVVL2 512GB Silver
Tạm hết hàng

MacBook Pro 16 inch Touch Bar 2019 MVVL2 512GB Silver

ĐẶT LẠI THÔNG TIN

CHI TIẾT

HNAM 49.499.000đ

(Giảm 1.5% còn 48,759,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


MacBook Pro 16 inch Touch Bar 2019 MVVJ2 512GB Gray
Tạm hết hàng

MacBook Pro 16 inch Touch Bar 2019 MVVJ2 512GB Gray

ĐẶT LẠI THÔNG TIN

CHI TIẾT

HNAM 49.799.000đ

(Giảm 1.5% còn 49,059,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


MacBook Pro 16 inch Touch Bar 2019 MVVK2 1T Gray

MacBook Pro 16 inch Touch Bar 2019 MVVK2 1T Gray

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 58.499.000đ

(Giảm 1.5% còn 57,629,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Macbook Pro 16 inch 512GB 2020 Silver
Sắp ra mắt

Macbook Pro 16 inch 512GB 2020 Silver

ĐẶT LẠI THÔNG TIN

CHI TIẾT

Macbook Pro 16 inch 1T 2020 Gray
Sắp ra mắt

Macbook Pro 16 inch 1T 2020 Gray

ĐẶT LẠI THÔNG TIN

CHI TIẾT

Macbook Pro 16 inch 512GB 2020 Gray
Sắp ra mắt

Macbook Pro 16 inch 512GB 2020 Gray

ĐẶT LẠI THÔNG TIN

CHI TIẾT

Macbook Pro 16 inch 1T 2020 Silver
Sắp ra mắt

Macbook Pro 16 inch 1T 2020 Silver

ĐẶT LẠI THÔNG TIN

CHI TIẾT

Macbook Retina 12 inch

New Macbook Retina 12.0 inch Silver 256Gb - MF855
Tạm hết hàng

New Macbook Retina 12.0 inch Silver 256Gb - MF855

ĐẶT LẠI THÔNG TIN

CHI TIẾT

HNAM 14.199.000đ

(Giảm 1.5% còn 13,989,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


New Macbook Retina 12.0 inch Silver 512Gb - MF865

New Macbook Retina 12.0 inch Silver 512Gb - MF865

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 16.999.000đ

(Giảm 1.5% còn 16,749,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Macbook like new

MacBook Air 13 inch 2020 512 GB MVH52 Gold cũ ( 67 Trần Quang Khải )

MacBook Air 13 inch 2020 512 GB MVH52 Gold cũ ( 67 Trần Quang Khải )

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

So sánh với...

HNAM 24.999.000đ

(Giảm 1.5% còn 24,629,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Surface Pro

Surface Pro 7 ( I3/4GB/128GB ) With Keyboard

Surface Pro 7 ( I3/4GB/128GB ) With Keyboard

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 15.999.000đ

(Giảm 1.5% còn 15,759,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Surface Pro 7 ( I5/8GB/128GB )
Tạm hết hàng

Surface Pro 7 ( I5/8GB/128GB )

ĐẶT LẠI THÔNG TIN

CHI TIẾT

HNAM 16.999.000đ

(Giảm 1.5% còn 16,749,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)

Mua bàn Phím Surface Pro Type Cover giá chỉ 2.999.000đ >>Chi tiết<<Surface Pro 7 ( I5/8GB/128GB ) With Keyboard

Surface Pro 7 ( I5/8GB/128GB ) With Keyboard

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

HNAM 18.999.000đ

(Giảm 1.5% còn 18,719,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Apple MacBook - Laptop sang trọng, cao cấp

Hiện nay, Apple chắc có lẽ đã không còn là cái tên xa lạ với hầu hết chúng ta bởi những sản phẩm mang tính cách mạng và dẫn đầu xu hướng như iPod, iPhone, iMac, Macbook Pro Retina, Macbook Air…. Và ở thị trường Việt Nam thì Apple ngày càng được thu hút đặc biệt hơn. Một trong những sản phẩm dẫn đầu xu hướng đó là Macbook. Apple Macbook chính hãng giá rẻ có tại Hnam Mobile.

1. Điểm nổi bật của MacBook của Apple đáng để sở hữu

Thiết kế nhỏ gọn, đơn giản nhưng không kém phần sang trọng

Từ trước tới nay, các dòng sản phẩm MacBook luôn được đánh giá cao về thiết kế với hình thức đẹp mắt và tính di động cao. Điều đầu tiên ta nhận thấy về Macbook của Apple đó là thiết kế rất đơn giản nhưng vô cùng nổi bật. Đến thời điểm hiện tại thì những thiết kế Macbook của Apple đã được xem như là một tác phẩm nghệ thuật thực sự.

Mỗi sản phẩm Macbook đều được Apple thiết kế đặc biệt đề cao tính nhỏ gọn, kích thước nhỏ nhắn và trọng lượng khá nhẹ lý tưởng cho những đối tượng khách hàng thường xuyên phải di chuyển nhiều sẽ không bị bất tiện. Bạn có thể bỏ Macbook cùng với toàn bộ dây nối, đồ sạc vào ba lô, túi xách của mình một cách cực kỳ gọn nhẹ.. Màn hình của Macbook đặc biệt là màn hình Retina sẽ đem đến cho người sử dụng trải nghiệm tuyệt vời trong chất lượng hình ảnh hiển thị

Macbook với thiết kế nhỏ gọn, đơn giản

Macbook với thiết kế nhỏ gọn, đơn giản

Macbook của Apple luôn có được thời gian sử dụng Pin rất tốt

Macbook của Apple luôn có được thời gian sử dụng Pin rất tốt

Cấu hình và khả năng xử lý linh hoạt của MacBook

Theo thời gian, hầu hết các sản phẩm của Apple đều sở hữu một cấu hình khá tốt giúp máy tính của bạn có thể khởi động rất nhanh trong khoảng 15 giây kể từ lúc bấm nút nguồn. Bởi hầu hết các sản phẩm Macbook trong giai đoạn 2012 đến nay đều được trang bị ổ cứng SSD.

Thời lượng pin có thể sử dụng khá lâu lên tới 10 giờ

Các dòng Macbook chính hãng của Apple luôn có được thời gian sử dụng Pin rất tốt. Đặc biệt là các dòng Macbook Air, thời lượng pin sử dụng có thể lên đến 10 giờ sử dụng.

Độ nảy của bàn phím MacBook vừa phải và có thể phát sáng.

Vị trí của từng phím trên Macbook được bố trí rất phù hợp cùng với độ nảy của phím rất vừa phải. Đặc biệt, bàn phím của Macbook có thể phát sáng không chỉ hỗ trợ giúp người dùng dễ dàng sử dụng Macbook trong bóng tối.

2. Các dòng MacBook chính hãng

Macbook Air

MacBook Air sử dụng touchpad cảm ứng đa điểm

MacBook Air sử dụng touchpad cảm ứng đa điểm

Về thiết kế, thì tất cả các dòng Macbook Air vẫn sở hữu lớp vỏ nhôm nguyên khối, mang tới sự chắc chắn và vẻ đẹp thời trang. Trọng lượng của máy chỉ nặng 1,35kg, vì vậy sẽ giúp người dùng dễ dàng hơn nhiều khi di chuyển. Logo quả táo phát sáng tạo nên đặc trưng khác biệt của Apple.

Cấu hình thì tùy từng đời máy mà Apple trang bị bộ xử lý khác nhau: có thể loF Intel Core i5- 2 nhân với xung nhịp 1.8 GHz, hoặc Card đồ họa tích hợp Intel HD Graphics 6000, bộ nhớ RAM 8GB, cùng ổ cứng lưu trữ SSD 128GB, có tốc độ đọc và ghi dữ liệu cao hơn. Cùng với hệ sinh thái khép kín của hệ điều hành Mac OS, sản phẩm chắc chắn mang lại cho người dùng những trải nghiệm đa nhiệm mượt mà nhất.

MacBook Air có thể không có cấu hình “khủng” để đáp ứng các tác vụ thiết kế 3D hay chơi game nặng, nhưng nó đủ tốt cho những nhu cầu làm việc và giải trí cơ bản như lướt web, xem phim, chạy ứng dụng Office và một số ứng dụng đồ họa như Photoshop.

MacBook Air được thiết lập cổng Thunderbolt thế hệ thứ hai cho tốc độ truyền tải dữ liệu cao hơn gấp đôi so với Thunderbolt 1, đồng thời còn có thể xuất hình ảnh độ phân giải cao ra màn hình 4K. Ngoài ra 1 số sản phẩm còn có 2 cổng USB 3.0, SD card, không có cổng LAN, HDMI và ổ đĩa quang giúp kết nối nhanh, ổn định.

Bàn phím chiclet cho các phím bấm gọn gàng, tinh tế, các phím vừa tay, đèn nền backlit thêm thuận tiện khi làm việc trong điều kiện ánh sáng yếu. Bên cạnh đó, MacBook Air sử dụng touchpad cảm ứng đa điểm, ma sát tốt, phản ứng nhanh nhạy với từng cử chỉ của ngón tay. Đồng thời MacBook Air có thời lượng pin lên tới 12 tiếng, vượt trội hầu hết những laptop khác dù chúng nặng và dày hơn.

Macbook Pro

Macbook Pro có cấu hình cực cao

Macbook Pro có cấu hình cực cao

So với các dòng MacBook khác thì MacBook Pro không có nhiều khác biệt về thiết kế. Macbook pro có màn hình rộng 15 inch, có hơn 5 triệu điểm ảnh. Độ phân giải của máy có thể lên tới 2880 x 1800 cung cấp hình ảnh hiển thị vô cùng sắc nét, sống động. Đặc biệt Macbook Pro sử dụng công nghệ IPS giúp góc nhìn lên tới 178 độ. Bạn thoải mái nhìn hình ảnh ở bất cứ góc độ nào mà không sợ hình ảnh bị vỡ, mất sắc nét.

MacBook Pro có cấu hình cực cao. Máy được trang bị bộ vi xử lý core i7 thế hệ thứ 4 Crystalwell cung cấp hiệu suất quad-core nhanh. Công nghệ Intel Hyper-Threading cho phép hai luồng xử lý chạy đồng thời trên mỗi lõi. Các lõi tứ có thể chạy với tốc độ là 2,5 GHz, có thể được ép xung lên đến 3,7 GHz nhờ Intel Turbo Boost công nghệ 2.0. Với một bộ nhớ cache 6MB L3, 16GB bộ nhớ onboard 1600MHz DDR3L RAM. Máy có thể chạy các ứng dụng chuyên nghiệp như Aperture, Final Cut Pro dễ dàng.

Macbook 12 inch

Một chiếc máy tính mỏng, nhẹ, thiết kế gọn gàng và hiệu năng cao

Một chiếc máy tính mỏng, nhẹ, thiết kế gọn gàng và hiệu năng cao

Một chiếc máy tính mỏng, nhẹ, thiết kế gọn gàng và hiệu năng cao chính là những đặc điểm nổi bật của Macbook 12 inch. Macbook 12 inch đã được sản xuất với hai màu xám, bạc và hồng. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng có thể đồng bộ macbook cùng với những sản phẩm iphone như iphone 5s, iphone 6.

MacBook 12 inch có cấu hình 1.2GHZ/Ram 8GB/SSD 512GB được cải tiến hơn so với những sản phẩm cùng dòng trước đó bởi việc sử dụng bộ vi xử lý Core M5 của Intel đem đến hiệu năng vượt trội hơn. Đi cùng với đó là bộ nhớ Ram 8Gb và ổ cứng lên đến 521Gb SSD giúp tốc độ xử lý của máy tốt hơn và thoải mái lưu trữ dữ liệu. Ngoài ra, Macbook MMGM2 512Gb còn tích hợp card đồ họa Intel HD Graphics 515 cho khả năng xử lý đồ họa và chất lượng hình ảnh cao hơn. Bộ xử lý Core M thế hệ 6, bộ nhớ RAM 8GB, ổ lưu trữ flash nhanh hơn (256 GB hoặc 512 GB). Ngoài ra, người dùng có thể tùy chọn sử dụng bộ xử lý Core M3 tốc độ 1.1GHz hoặc Core M5 tốc độ 1.5GHz.

Màn hình của chiếc MacBook 12 inch có thể sánh ngang với màn hình của chiếc Macbook Pro Retina 15 inch cũ và vượt xa MacBook Air về độ phân giải và các đặc tính khác. Đồng thời được trang bị thêm cả lớp chống chói khi màn hình gặp ánh sáng ngoài trời. Máy có thể duy trì thời lượng pin đến 10 tiếng đối với xem phim và 9 tiếng đối với việc lướt web. Khi bạn bật 20 tab, xem Youtube, Bluetooth ở chế độ bật Wifi được kết nối thì máy duy trì được 6 tiếng ở độ sáng trung bình khá. Nhìn chung máy có rất nhiều ưu điểm, gọn nhẹ hợp thời trang phù hợp cho việc di chuyển, không gây khó chịu cho người dùng.

Macbook like new

Macbook like new 99& 97% với giá cực rẻ

Macbook like new 99& 97% với giá cực rẻ

Tại Hnam Mobile, Macbook like new đều mới đến 99%, 97%. Và các phụ kiện trong máy hầu như không có gì thay đổi. Vỏ ngoài của máy vẫn mới, không hề trầy xước so với dòng macbook mới.

Điểm đặc biệt là giá cả của dòng máy MacBook like new luôn rẻ hơn rất nhiều so với máy mới, điều này phù hợp với nhu cầu và kinh phí của nhiều người. Chính vì thế MacBook like new vẫn là sự lựa chọn của nhiều người cả về chất lượng và kiểu dáng, giá cả.

Để có thể chọn mua dòng máy like new chính hãng với giá siêu rẻ, cùng chế độ bảo hành tốt thì hãy đến ngay hệ thống cửa hàng của Hnam, chúng tôi là đơn vị chuyên phân phối dòng máy Macbook like new 99% 97%.

Những ưu đãi “ khủng” khi mua MacBook chính hãng tại Hnam Mobile

Mua Macbook giá rẻ - trả góp 0%

Máy tính xách tay Apple (MacBook) trả góp nhanh, bảo hành tốt, mua giá ưu đãi, phân phối bởi Hnam Mobile với nhiều khuyến mãi hấp dẫn.

Mời các bạn truy cập link dưới đây để được tư vấn cụ thể hơn nhé: https://www.hnammobile.com/dien-thoai/macbook-air-13-3-inch-2017-128gb-mqd32-silver.12050.html/mua-tra-gop

Lỗi đổi mới ngay lập tức trong 15 ngày.

Để quý khách yên tâm sử dụng sản phẩm tai HnamMobile áp dụng bảo hành tiêu chuẩn 5 sao như sau:

● 15 ngày Lỗi đổi ngay lập tức.

● Bảo hành toàn diện 1 năm.

● Rút ngắn thời gian xử lý bảo hành.

Chi tiết dịch vụ bảo hành tại Hnam Mobile https://www.hnammobile.com//chinh-sach-bao-hanh-dich-vu

Những ưu đãi “ khủng” khi mua Macbook tại Hnam Mobile

Những ưu đãi “ khủng” khi mua Macbook tại Hnam Mobile

Cam kết hàng chính hãng bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn của Apple.

Áp dụng từ ngày 22/05/2019 đối với các sản phẩm là điện thoại, máy tính bảng, MacBook và phụ kiện do hệ thống bán lẻ Hnammobile, Ngoài chính sách bảo hành chính hãng đối với mọi sản phẩm, Hnammobile còn có những chính sách ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng:

● Miễn phí 1 đổi 1 trong 30 ngày đầu tiên nếu Điện thoại, máy tính bảng hàng công ty bị lỗi phần cứng do nhà sản xuất.

● Miễn phí 1 đổi 1 trong 15 ngày đầu tiên nếu Điện thoại, máy tính bảng hàng Hnam bị lỗi phần cứng do nhà sản xuất (cùng model, cùng màu, cùng dung lượng...).

● Miễn phí 1 đổi 1 trong 30 ngày đầu tiên nếu Điện thoại, máy tính bảng cũ 99% - 97% iOS, Android bị lỗi phần cứng do nhà sản xuất.

● Miễn phí 1 đổi 1 trong 15 ngày đầu tiên đối với phụ kiện Apple chính hãng: Apple pencil, Apple TV, Apple Mouse, Macbook, Smart Keyboard, Magic Mouse 2, Apple Airpods, Apple Watch và đồng hồ thông minh nếu bị lỗi phần cứng do nhà sản xuất

● Hoàn tiền trong 30 ngày đầu tiên đối với phụ kiện nếu không thích sử dụng.

● Thời gian giải quyết 1 đổi 1 cho sản phẩm sẽ ngay lập tức (nếu máy có nguồn).

Nếu bạn đang phân vân khi quyết định lựa chọn MacBook thì sau khi xem những đánh giá mang tính tham khảo trên đây có thể phần nào giúp bạn có được quyết định: Có nên chọn sản phẩm MacBook của Apple hay không? Riêng đối với cá nhân mình thật sự Macbook đã để lại những ấn tượng mà có lẽ sau này mình sẽ không muốn sử dụng bất cứ sản phẩm nhưng ngoài các “ tác phẩm “ của Apple.

Để được trải nghiệm và nhận các chương trình khuyến mãi lớn nhất, các bạn hãy đến trực tiếp Hnam Mobile.

Xem thêm

Bạn chưa biết mua và có nên mua Macbook không?

Mua Samsung Galaxy Note 20, Note 20 Ultra, Note 20 Ultra 5G chính hãng tại TP HCM ở đâu tốt nhất?

Tại sao nên mua điện thoại iPhone 12 ở Hnam Mobile?

Hnam Mobile là đơn vị phân phối sản phẩm chính hãng với hơn 12 năm kinh nghiệm và uy tín sẽ mang lại mức giá bán tốt nhất cùng dịch vụ hậu mãi trọn vẹn giúp khách hàng yên tâm sử dụng. Bên cạnh đó, Hnam Mobile còn hỗ trợ mua trả góp 0% với nhiều phương thức thanh toán linh hoạt hỗ trợ tối đa cho khách hàng.