LG

LG KU990 Viewty

CHI TIẾT

So sánh với...

( Đã có V.A.T )

- Hàng chính hãng, giá đã bao gồm 10% VAT, Bảo Hành Chính Hãng LG >>click here<<


LG KE970 Black
Hết hàng

LG KE970 Black

CHI TIẾT

So sánh với...

( Đã có V.A.T )

- Hàng chính hãng, giá đã bao gồm 10% VAT, Bảo Hành Chính Hãng LG >>click here<<


LG Nexus 5 D821 16Gb White
Hết hàng

LG Nexus 5 D821 16Gb White

CHI TIẾT

So sánh với...

( Đã có V.A.T )

• Tặng bao da Flip case chính hãng NexusLG G2 Isai L22 32Gb
Hết hàng

LG G2 Isai L22 32Gb

CHI TIẾT

So sánh với...

( Đã có V.A.T )

LG G Pro Lite D682 (cty)
Hết hàng

LG G Pro Lite D682 (cty)

CHI TIẾT

So sánh với...

( Đã có V.A.T )

LG Optimus L7 II Dual Sim P715 (cty)
Hết hàng

LG Optimus L7 II Dual Sim P715 (cty)

CHI TIẾT

So sánh với...

( Đã có V.A.T )

LG Optimus L5 E612 (cty)
Hết hàng

LG Optimus L5 E612 (cty)

CHI TIẾT

So sánh với...

( Đã có V.A.T )

LG Nexus 5
Hết hàng

LG Nexus 5

CHI TIẾT

So sánh với...

( Đã có V.A.T )

LG Optimus L4 II E440 (cty)
Hết hàng

LG Optimus L4 II E440 (cty)

CHI TIẾT

So sánh với...

( Đã có V.A.T )

LG Optimus Vu P895 32Gb (cty)
Hết hàng

LG Optimus Vu P895 32Gb (cty)

CHI TIẾT

So sánh với...

( Đã có V.A.T )

- Tặng ngay bao da cao cấp làm bằng tayLG Optimus L7 II P713 (cty)
Hết hàng

LG Optimus L7 II P713 (cty)

CHI TIẾT

So sánh với...

( Đã có V.A.T )

LG Optimus L5 II E450 (cty)
Hết hàng

LG Optimus L5 II E450 (cty)

CHI TIẾT

So sánh với...

( Đã có V.A.T )

LG Optimus L3 II E425 (cty)
Hết hàng

LG Optimus L3 II E425 (cty)

CHI TIẾT

So sánh với...

( Đã có V.A.T )

LG Optimus G E975 32Gb (cty)
Hết hàng

LG Optimus G E975 32Gb (cty)

CHI TIẾT

So sánh với...

( Đã có V.A.T )

LG E960 Nexus 4 16Gb (cty)
Hết hàng

LG E960 Nexus 4 16Gb (cty)

CHI TIẾT

So sánh với...

( Đã có V.A.T )

LG L70 Dual D325
Hết hàng

LG L70 Dual D325

CHI TIẾT

So sánh với...

( Đã có V.A.T )

LG Nexus 5 D820 16Gb
Hết hàng

LG Nexus 5 D820 16Gb

CHI TIẾT

So sánh với...

( Đã có V.A.T )

LG P880 Optimus 4X HD
Hết hàng

LG P880 Optimus 4X HD

CHI TIẾT

So sánh với...

( Đã có V.A.T )

LG P880 Optimus 4X HD (Cty)
Hết hàng

LG P880 Optimus 4X HD (Cty)

CHI TIẾT

So sánh với...

( Đã có V.A.T )

LG Optimus L5 Dual E615 (Cty)
Hết hàng

LG Optimus L5 Dual E615 (Cty)

CHI TIẾT

So sánh với...

( Đã có V.A.T )

LG Optimus Net Dual P698 (2 sim) (cty)
Hết hàng

LG Optimus Net Dual P698 (2 sim) (cty)

CHI TIẾT

So sánh với...

( Đã có V.A.T )

LG P725 Optimus 3D Max 8Gb (cty)
Hết hàng

LG P725 Optimus 3D Max 8Gb (cty)

CHI TIẾT

So sánh với...

( Đã có V.A.T )

LG Optimus L3 E400 (cty)
Hết hàng

LG Optimus L3 E400 (cty)

CHI TIẾT

So sánh với...

( Đã có V.A.T )

LG Cookie Smart T375 (2 sim) (cty)
Hết hàng

LG Cookie Smart T375 (2 sim) (cty)

CHI TIẾT

So sánh với...

( Đã có V.A.T )

LG A290 (3 Sim) (cty)
Hết hàng

LG A290 (3 Sim) (cty)

CHI TIẾT

So sánh với...

( Đã có V.A.T )

LG P940 Prada 3.0 8Gb
Hết hàng

LG P940 Prada 3.0 8Gb

CHI TIẾT

So sánh với...

( Đã có V.A.T )
LG Optimus Sol E730 (cty)
Hết hàng

LG Optimus Sol E730 (cty)

CHI TIẾT

So sánh với...

( Đã có V.A.T )

LG Optimus Hub E510 (cty)
Hết hàng

LG Optimus Hub E510 (cty)

CHI TIẾT

So sánh với...

( Đã có V.A.T )

LG G2 D802 16Gb
Hết hàng

LG G2 D802 16Gb

CHI TIẾT

So sánh với...

( Đã có V.A.T )

LG G2 D802 32Gb
Hết hàng

LG G2 D802 32Gb

CHI TIẾT

So sánh với...

( Đã có V.A.T )

LG G Flex D958 32Gb (cty)
Hết hàng

LG G Flex D958 32Gb (cty)

CHI TIẾT

So sánh với...

( Đã có V.A.T )

- Tặng 01 ốp lưng thời trang Vest-Case chính hãng LGLG Optimus L9 P768 (cty)
Hết hàng

LG Optimus L9 P768 (cty)

CHI TIẾT

So sánh với...

( Đã có V.A.T )

- Tặng bao da chính hãng LGLG Prada 3.0 P940 8Gb (cty)
Hết hàng

LG Prada 3.0 P940 8Gb (cty)

CHI TIẾT

So sánh với...

( Đã có V.A.T )

LG Nexus 5 D821 16Gb Black (cty)
Hết hàng

LG Nexus 5 D821 16Gb Black (cty)

CHI TIẾT

So sánh với...

( Đã có V.A.T )

LG Optimus Black P970 (cty)
Hết hàng

LG Optimus Black P970 (cty)

CHI TIẾT

So sánh với...

( Đã có V.A.T )

LG P920 Optimus 3D 8Gb
Hết hàng

LG P920 Optimus 3D 8Gb

CHI TIẾT

So sánh với...

( Đã có V.A.T )
LG C660 Optimus Pro (cty)
Hết hàng

LG C660 Optimus Pro (cty)

CHI TIẾT

So sánh với...

( Đã có V.A.T )
LG S365 WiFi (2 sim) (cty)
Hết hàng

LG S365 WiFi (2 sim) (cty)

CHI TIẾT

So sánh với...

( Đã có V.A.T )
LG Viewty Snap GM360i (cty)
Hết hàng

LG Viewty Snap GM360i (cty)

CHI TIẾT

So sánh với...

( Đã có V.A.T )

LG P350 Optimus Me
Hết hàng

LG P350 Optimus Me

CHI TIẾT

So sánh với...

( Đã có V.A.T )
LG C305 Wink Wifi
Hết hàng

LG C305 Wink Wifi

CHI TIẾT

So sánh với...

( Đã có V.A.T )

LG P990 Optimus 2X 8Gb
Hết hàng

LG P990 Optimus 2X 8Gb

CHI TIẾT

So sánh với...

( Đã có V.A.T )

LG C320i Seine WIFI
Hết hàng

LG C320i Seine WIFI

CHI TIẾT

So sánh với...

( Đã có V.A.T )

Hàng chính hãng LG, giá đã bao gồm 10% VAT


LG C100 Wink
Hết hàng

LG C100 Wink

CHI TIẾT

So sánh với...

( Đã có V.A.T )

LG C900 Optimus 7Q
Hết hàng

LG C900 Optimus 7Q

CHI TIẾT

So sánh với...

( Đã có V.A.T )

LG E900 Optimus 7 16Gb
Hết hàng

LG E900 Optimus 7 16Gb

CHI TIẾT

So sánh với...

( Đã có V.A.T )

LG Wink GT350i WIFI (cty)
Hết hàng

LG Wink GT350i WIFI (cty)

CHI TIẾT

So sánh với...

( Đã có V.A.T )

LG GD880 Mini
Hết hàng

LG GD880 Mini

CHI TIẾT

So sánh với...

( Đã có V.A.T )

Hàng chính hãng LG, giá đã bao gồm 10% VAT


LG GW525 Cookie 3G
Hết hàng

LG GW525 Cookie 3G

CHI TIẾT

So sánh với...

( Đã có V.A.T )

- Hàng chính hãng, giá đã bao gồm 10% VAT, Bảo Hành Chính Hãng LG >>click here<<


LG GW305
Hết hàng

LG GW305

CHI TIẾT

So sánh với...

( Đã có V.A.T )

- Hàng chính hãng, giá đã bao gồm 10% VAT, Bảo Hành Chính Hãng LG >>click here<<


LG GT540 Optimus
Hết hàng

LG GT540 Optimus

CHI TIẾT

So sánh với...

( Đã có V.A.T )

Hàng chính hãng LG, giá đã bao gồm 10% VAT


LG GD580 Lollipop
Hết hàng

LG GD580 Lollipop

CHI TIẾT

So sánh với...

( Đã có V.A.T )

 Hàng chính hãng LG, giá đã bao gồm 10% VAT


LG GS290 Cookie Fresh
Hết hàng

LG GS290 Cookie Fresh

CHI TIẾT

So sánh với...

( Đã có V.A.T )

LG GX200 (Hai sim)
Hết hàng

LG GX200 (Hai sim)

CHI TIẾT

So sánh với...

( Đã có V.A.T )

Hàng chính hãng LG, giá đã bao gồm 10% VAT


LG KM555 Cookie 3G
Hết hàng

LG KM555 Cookie 3G

CHI TIẾT

So sánh với...

( Đã có V.A.T )

- Hàng chính hãng, giá đã bao gồm 10% VAT, Bảo Hành Chính Hãng LG >>click here<<


LG- khi gã khổng lồ công nghệ sản xuất điện thoại

LG là một tập đoàn lớn đến từ Hàn Quốc, các sản phẩm chính của tập đoàn này bao gồm hàng điện tử, trong đó những chiếc điện thoại mang nhãn hiệu LG đã không còn xa lạ với người dùng Việt Nam.

LG có những sản phẩm tiêu biểu như: LG V20 và LG G4.

Những lí do mua điện thoại LG?

  • Thiết kế đẹp đẽ, sang trọng.
  • Âm thanh tuyệt vời.
  • Camera chụp hình ấn tượng.

Tin tức

Xem nhiều tin

LG là thương hiệu điện thoại của tập đoàn LG Group của Hàn Quốc được thành lập năm 1947.

Ban đầu LG được đặt tên là Lucky-Goldstar (ngôi sao vàng may mắn). Sau đó được rút gọn theo dạng viết tắt thành " LG " năm 1995. Các sản phẩm chính của tập đoàn LG gồm:
Hàng Điện Tử, Hàng Điện Lạnh, Hàng Gia Dụng, Điện Thoại, và các Sản Phẩm Dầu Khí... LG cũng là một trong những nhà sản xuất hàng đầu thế giới về sản phẩm: tấm nền TV, thiết bị di dộng, điều hòa không khí, máy giặt và tủ lạnh. Hnammobile là đơn vị bán điện thoại LG chính hãng, giá rẻ tại tphcm.

Bạn chưa biết mua điện thoại LG ở đâu uy tín và chất lượng? Mua điện thoại LG tại Hnam Mobile, bạn được hưởng ngay nhiều ưu đãi siêu hấp dẫn:

+ Chiết khấu thêm 0.2% - 0.5% nếu bạn là khách hàng thân thiết. Giảm đến 12% nếu mua phụ kiện điện thoại LG kèm máy.
+ 1 đổi 1 trong 30 ngày nếu bị lỗi do nhà sản xuất. Bảo hành 12 tháng tại Trung tâm bảo hành Obi trên toàn quốc.
+ Mua trả góp Điện thoại LG với lãi suất thấp, thậm chí lãi suất 0%. Ưu đãi mua gói bảo hiểm Bao bể màn hình với giá chỉ từ 149.000Đ trở lên.
+ Miễn phí nâng cấp ứng dụng Điện thoại LG trọn đời, miễn phí vệ sinh máy. Sửa chữa Điện thoại LG nhanh chóng với giá ưu đãi đặc biệt.
+ Giao hàng miễn phí – Thu tiền tận nơi trên toàn quốc. Gọi hotline: 1900.2012 (1.000Đ/phút) để được tư vấn mua Điện thoại LG miễn phí