Mua sắm online - Giảm thêm đến 300k
GIẢM ĐẾN 500k CHO CHỦ THẺ TÍN DỤNG VIB
Lên đời Galaxy Tab A7 - Giá tiết kiệm nhất
Hotdeal tháng 5

Apple iPad Gen 8

Apple iPad Gen 8 Wifi 10.2 inch 32GB 2020

Apple iPad Gen 8 Wifi 10.2 inch 32GB 2020

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

So sánh với...

HNAM 8.999.000đ

(Giảm 1.5% còn 8,869,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Apple iPad Gen 8 Wifi 10.2 inch 32GB 2020

Apple iPad Gen 8 Wifi 10.2 inch 32GB 2020

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

So sánh với...

Công ty: 9.699.000đ (Đã có V.A.T)

(Giảm 1.5% còn 9,559,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Apple iPad Gen 8 Wifi 10.2 inch 128GB 2020

Apple iPad Gen 8 Wifi 10.2 inch 128GB 2020

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

So sánh với...

HNAM 11.699.000đ

(Giảm 1.5% còn 11,529,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Apple iPad Gen 7

Apple iPad Gen 7 ( 2019 ) 10.2 Wifi 32GB
Tạm hết hàng

Apple iPad Gen 7 ( 2019 ) 10.2 Wifi 32GB

ĐẶT LẠI THÔNG TIN

CHI TIẾT

So sánh với...

HNAM 8.099.000đ

(Giảm 1.5% còn 7,979,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Apple iPad Gen 7 ( 2019 ) 10.2 Wifi 32GB
Tạm hết hàng

Apple iPad Gen 7 ( 2019 ) 10.2 Wifi 32GB

ĐẶT LẠI THÔNG TIN

CHI TIẾT

So sánh với...

Công ty: 8.199.000đ (Đã có V.A.T)

(Giảm 1.5% còn 8,079,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Apple iPad Gen 7 ( 2019 ) 10.2 Wifi 128GB
Tạm hết hàng

Apple iPad Gen 7 ( 2019 ) 10.2 Wifi 128GB

ĐẶT LẠI THÔNG TIN

CHI TIẾT

So sánh với...

HNAM 9.799.000đ

(Giảm 1.5% còn 9,659,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Apple iPad Gen 7 ( 2019 ) 10.2 Wifi 128GB
Tạm hết hàng

Apple iPad Gen 7 ( 2019 ) 10.2 Wifi 128GB

ĐẶT LẠI THÔNG TIN

CHI TIẾT

So sánh với...

Công ty: 10.199.000đ (Đã có V.A.T)

(Giảm 1.5% còn 10,049,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Apple iPad Gen 7 ( 2019 ) 10.2 Cellular 32GB
Tạm hết hàng

Apple iPad Gen 7 ( 2019 ) 10.2 Cellular 32GB

ĐẶT LẠI THÔNG TIN

CHI TIẾT

So sánh với...

Công ty: 10.899.000đ (Đã có V.A.T)

(Giảm 1.5% còn 10,739,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Apple iPad Air 2020

Apple iPad Air 4 10.9 Wifi 64GB 2020

Apple iPad Air 4 10.9 Wifi 64GB 2020

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

So sánh với...

HNAM 17.799.000đ

(Giảm 1.5% còn 17,539,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Apple iPad Air 4 10.9 Wifi 256GB 2020

ĐẶT HÀNG NGAY

CHI TIẾT

So sánh với...

HNAM 21.999.000đ


(Giảm 1.5% còn 21,669,000đ...Click xem)
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Apple iPad Air 2019

Apple iPad Air 3 10.5 inches Wifi 64Gb 2019
Tạm hết hàng

Apple iPad Air 3 10.5 inches Wifi 64Gb 2019

ĐẶT LẠI THÔNG TIN

CHI TIẾT

So sánh với...

HNAM 11.799.000đ

(Giảm 1.5% còn 11,629,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Apple iPad Air 3 10.5 inches Cellular 64GB 2019
Tạm hết hàng

Apple iPad Air 3 10.5 inches Cellular 64GB 2019

ĐẶT LẠI THÔNG TIN

CHI TIẾT

So sánh với...

HNAM 14.499.000đ

(Giảm 1.5% còn 14,289,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Apple iPad Air 3 10.5 inches Wifi 256Gb 2019
Tạm hết hàng

Apple iPad Air 3 10.5 inches Wifi 256Gb 2019

ĐẶT LẠI THÔNG TIN

CHI TIẾT

So sánh với...

HNAM 14.999.000đ

(Giảm 1.5% còn 14,779,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Apple iPad Air 3 10.5 inches Cellular 256Gb 2019
Tạm hết hàng

Apple iPad Air 3 10.5 inches Cellular 256Gb 2019

ĐẶT LẠI THÔNG TIN

CHI TIẾT

So sánh với...

HNAM 16.999.000đ

(Giảm 1.5% còn 16,749,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Apple iPad Air 3 10.5 inches Cellular 256GB 2019
Tạm hết hàng

Apple iPad Air 3 10.5 inches Cellular 256GB 2019

ĐẶT LẠI THÔNG TIN

CHI TIẾT

So sánh với...

Công ty: 16.999.000đ (Đã có V.A.T)

(Giảm 1.5% còn 16,749,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Apple iPad Pro 2020

Apple iPad Pro 11 Wifi 128 GB 2020

Apple iPad Pro 11 Wifi 128 GB 2020

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

So sánh với...

HNAM 19.899.000đ

(Giảm 1.5% còn 19,609,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Apple iPad Pro 11 Wifi 256 GB 2020

Apple iPad Pro 11 Wifi 256 GB 2020

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

So sánh với...

HNAM 22.299.000đ

(Giảm 1.5% còn 21,969,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Apple iPad Pro 11 Cellular 128 GB 2020

Apple iPad Pro 11 Cellular 128 GB 2020

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

So sánh với...

HNAM 23.999.000đ

(Giảm 1.5% còn 23,639,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Apple iPad Pro 12.9 Wifi 128 GB 2020

Apple iPad Pro 12.9 Wifi 128 GB 2020

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

So sánh với...

HNAM 24.799.000đ

(Giảm 1.5% còn 24,429,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Apple iPad Pro 11 Cellular 256 GB 2020
Tạm hết hàng

Apple iPad Pro 11 Cellular 256 GB 2020

ĐẶT LẠI THÔNG TIN

CHI TIẾT

So sánh với...

HNAM 25.999.000đ

(Giảm 1.5% còn 25,609,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Apple iPad Pro 12.9 Wifi 256 GB 2020

Apple iPad Pro 12.9 Wifi 256 GB 2020

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

So sánh với...

HNAM 26.399.000đ

(Giảm 1.5% còn 26,009,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Apple iPad Pro 12.9 Cellular 128 GB 2020

Apple iPad Pro 12.9 Cellular 128 GB 2020

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

So sánh với...

HNAM 28.199.000đ

(Giảm 1.5% còn 27,779,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Apple iPad Pro 11 Cellular 512 GB 2020
Tạm hết hàng

Apple iPad Pro 11 Cellular 512 GB 2020

ĐẶT LẠI THÔNG TIN

CHI TIẾT

So sánh với...

HNAM 28.999.000đ

(Giảm 1.5% còn 28,569,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Apple iPad Pro 12.9 Cellular 256 GB 2020

Apple iPad Pro 12.9 Cellular 256 GB 2020

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

So sánh với...

HNAM 30.999.000đ

(Giảm 1.5% còn 30,539,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Apple iPad Pro 2018

Apple iPad Pro 11

 Apple iPad Pro 11 Wifi 64 Gb 2018
Tạm hết hàng

Apple iPad Pro 11 Wifi 64 Gb 2018

ĐẶT LẠI THÔNG TIN

CHI TIẾT

So sánh với...

Công ty: 17.599.000đ (Đã có V.A.T)

(Giảm 1.5% còn 17,339,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Apple iPad Pro 11 Cellular 256 Gb 2018
Tạm hết hàng

Apple iPad Pro 11 Cellular 256 Gb 2018

ĐẶT LẠI THÔNG TIN

CHI TIẾT

So sánh với...

HNAM 19.499.000đ

(Giảm 1.5% còn 19,209,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Apple iPad Pro 10.5

Apple iPad Pro 10.5 Cellular 64Gb 2017
Tạm hết hàng

Apple iPad Pro 10.5 Cellular 64Gb 2017

ĐẶT LẠI THÔNG TIN

CHI TIẾT

So sánh với...

Apple iPad Gen 6 2018

Apple iPad Gen 6 (2018) Cellular 32Gb
Tạm hết hàng

Apple iPad Gen 6 (2018) Cellular 32Gb

ĐẶT LẠI THÔNG TIN

CHI TIẾT

So sánh với...

Công ty: 8.899.000đ (Đã có V.A.T)

(Giảm 1.5% còn 8,769,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Apple iPad Mini

Apple iPad Mini 5 Wifi 64Gb 2019

Apple iPad Mini 5 Wifi 64Gb 2019

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

So sánh với...

HNAM 8.799.000đ

(Giảm 1.5% còn 8,669,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Apple iPad Mini 5 Wifi 256Gb 2019
Tạm hết hàng

Apple iPad Mini 5 Wifi 256Gb 2019

ĐẶT LẠI THÔNG TIN

CHI TIẾT

So sánh với...

HNAM 12.399.000đ

(Giảm 1.5% còn 12,219,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Samsung

Samsung Galaxy Tab A8 8 T295 2019 ( New 100% - Active )

Samsung Galaxy Tab A8 8 T295 2019 ( New 100% - Active )

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

So sánh với...

Công ty: 3.099.000đ (Đã có V.A.T)

(Giảm 1.5% còn 3,059,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Samsung Galaxy Tab A8 8 T295 2019

Samsung Galaxy Tab A8 8 T295 2019

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

So sánh với...

Công ty: 3.349.000đ (Đã có V.A.T)

(Giảm 1.5% còn 3,299,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)

* Tặng Xịt kháng khuẩn Biocos 150ml ( số lượng có hạn)Samsung Galaxy Tab A 8 SPen 2019 P205 ( New 100% - Active )

Samsung Galaxy Tab A 8 SPen 2019 P205 ( New 100% - Active )

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

So sánh với...

Công ty: 5.699.000đ (Đã có V.A.T)

(Giảm 1.5% còn 5,619,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)


Samsung Galaxy Tab A 8 SPen 2019 P205

Samsung Galaxy Tab A 8 SPen 2019 P205

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

So sánh với...

Công ty: 6.399.000đ (Đã có V.A.T)

(Giảm 1.5% còn 6,309,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)

* Tặng Xịt kháng khuẩn Biocos 150ml ( số lượng có hạn)Samsung Galaxy Tab A7 2020 T505

Samsung Galaxy Tab A7 2020 T505

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

So sánh với...

Công ty: 7.399.000đ (Đã có V.A.T)

(Giảm 1.5% còn 7,289,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)

* Tặng bao da chính hãng
* Thu cũ đổi mới lên đời tặng 1.000.000đ << Chi tiết>>Samsung Galaxy Tab S6 Lite P615

Samsung Galaxy Tab S6 Lite P615

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

So sánh với...

Công ty: 9.199.000đ (Đã có V.A.T)

(Giảm 1.5% còn 9,069,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)

* Tặng Xịt kháng khuẩn Biocos 150ml ( số lượng có hạn)Samsung Galaxy Tab S7 T875

Samsung Galaxy Tab S7 T875

MUA NGAY

MUA GÓP 0%

So sánh với...

Công ty: 17.499.000đ (Đã có V.A.T)

(Giảm 1.5% còn 17,239,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)

* Tặng bao da Samsung Book Cover Tab S7 <<Chi tiết>>APPLE IPAD cũ

Apple iPad Pro 10.5 Wifi 256GB Like New

Apple iPad Pro 10.5 Wifi 256GB Like New

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

So sánh với...

HNAM 10.799.000đ

(Giảm 1.5% còn 10,639,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)

Tặng kèm combo sạc cáp chỉ áp dụng chi nhánh 114 Lê Văn ViệtApple iPad Pro 10.5 Wifi 64GB Like New

Apple iPad Pro 10.5 Wifi 64GB Like New

ĐẶT HÀNG

MUA GÓP 0%

So sánh với...

HNAM 9.699.000đ

(Giảm 1.5% còn 9,559,000đ...Click xem)
* VNPAY giảm 5% tối đa 100,000đ
* Giảm 5% lên đến 300.000đ khi trả góp online qua Wowmelo (Click xem)

Tặng kèm combo sạc cáp chỉ áp dụng chi nhánh 114 Lê Văn ViệtNhững dòng máy tính bảng “hot” nhất hiện nay

Máy tính bảng là thiết bị điện tử thông minh hiện nay được sử dụng như một chiếc điện thoại di động thứ hai. Với nhiều tính năng hữu ích cũng sự phát triển mạnh mẽ trong thời gian gần đây thì máy tính bảng đã dần trở thành thiết bị được nhiều người ưa chuộng. Người dùng có thể sử dụng máy tính bảng thay thế 1 chiếc laptop khi cần di chuyển, bởi thiết kế nhỏ gọn cùng nhiều tính năng cơ bản . Hãy cùng Hnam Mobile tìm hiểu các dòng máy tính bảng “hot” nhất hiện nay.

Máy tính bảng là gì ? Máy tính bảng có thể thay thế hoàn toàn máy tính thông thường hay không?

Máy tính bảng hay được gọi với tên tiếng anh ngắn gọn là “tablet” so với laptop thì tất cả mọi thứ của máy tính bảng chỉ được gói gọn trong một màn hình cảm ứng duy nhất với kích cỡ 7 inch trở lên, thay vì sử dụng chuột và bàn phím để nhập dữ liệu như máy tính để thì talet lại sử dụng bút cảm ứng hoặc ngón tay thực hiện công việc này. Máy tính bảng có màn hình cảm ứng 7′ trở lên, sử dụng bút cảm ứng (nếu có) hay ngón tay để nhập dữ liệu thông tin thay cho bàn phím và chuột máy tính.

Máy tính bảng

Máy tính bảng là thiết bị giống như chiếc điện thoại thông minh cỡ lớn với màn hình lớn và có thể chạy các phần mềm ứng dụng. Máy tính bảng cũng giống như máy vi tính, nhưng thay vì điều khiển bằng chuột vi tính và bàn phím, quý vị điều khiển bằng cách chạm ngón tay vào các phần trên màn hình.

Máy tính bảng là loại thiết bị di động thứ ba, không phải là máy tính xách tay hay điện thoại di động. Nó có thể có bàn phím hay chuột đi kèm, tùy model và tùy theo hãng sản xuất. Về cơ bản thì tablet không thể thay thế 1 chiếc máy tính thông thường, vì máy tính bảng chỉ sử dụng các tác vụ đơn giản và thiết kế gọn nhẹ sẽ giúp người dùng thuận tiện hơn trong việc di chuyển , còn để làm việc chuyên sâu thì các bạn vân nên dùng máy tính thông thường hoặc laltop sẽ tốt hơn.

Tiện ích của máy tính bảng mang lại

Máy tính bảng được thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi: nếu so sánh với laptop thì rõ ràng trọng lượng của máy tính bảng vẫn nhẹ hơn khá nhiều, qua đó giúp bạn dễ dàng mang theo bên mình. Ngoài ra, với màn hình tương đối vừa phải không quá nhỏ như smartphone nên sẽ giúp màn hình hiển thị được đầy đủ.

Lợi ích của máy tính bảng mang lại cho người dùng

Phục vụ học tập và làm việc: nếu các dòng máy tính bảng trước kia bị chỉ trích khá nhiều, vì chỉ phục vụ nhu cầu giải trí thì các dòng máy hiện nay đã được cải tiến khá nhiều về cấu hình để đảm bảo đáp ứng được mọi nhu cầu học tập và làm việc như: soạn thảo văn bản, duyệt web hay check mail…. Ngoài ra máy tính bảng còn có các công dụng khác rất tiện lợi như: điều khiển Xbox từ xa, khung ảnh mạng xã hội vô cùng độc đáo, tối ưu hóa máy ảnh dSLR hay làm giấy vẽ di dộng…

Thiết bị đáp ứng mọi nhu cầu giải trí: đây là một trong những tiện ích nổi bật nhất của máy tính bảng, một thiết bị có thể đáp ứng hầu hết mọi nhu cầu giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng. Máy tính bảng với kích thước màn hình rộng, trọng lượng nhẹ cùng với kho ứng dụng, phần mềm phong phú sẽ là công cụ hỗ trợ đắc lực trong việc giải trí như chơi game, đọc sách, báo hay xem phim.

Thời lượng sử dụng lâu: điểm mạnh của máy tính bảng so với smartphone hay laptop chính là thời lượng pin rất trâu, một số model có thời lượng pin lên đến 15 tiếng , qua đó giúp bạn có thể sử dụng liên tục mà không bị gián đoạn vì hết pin.

Những dòng máy tính bảng được ưa chuộng nhất hiện nay

Apple iPad

Apple iPad là dòng máy tính bảng hiện đại hàng đầu trên thị trường hiện nay. Apple luôn là người dẫn đầu trên thị trường công nghệ, chính vì thế nếu muốn sử dụng những sản phẩm công nghệ hiện đại nhất thì Apple sẽ là thương hiệu đáp ứng bạn. Không chỉ smartphone mà các dòng máy tính bảng Apple – iPad cũng được người dùng đặc biệt ưa chuộng, và liên tục thống trị thị trường máy tính bảng của thế giới, đặc biệt là ở phân khúc máy tính bảng cao cấp.

Máy tính bảng Apple lần đầu tiên ra mắt vào năm 2011, đến nay hãng đã cho ra mắt thị trường nhiều phiên bản máy tính bảng với nhiều chức năng và công nghệ hiện đại như: iPad Pro, Apple iPad Air 2, Apple iPad Air, Apple iPad Mini 4, Apple iPad Mini 2, Apple iPad 1, Apple iPad 2, Apple iPad 3….Hàng năm, Apple luôn tung ra các bản cập nhật mới với sự nâng cấp về cấu hình và một số thay đổi về chức năng và thiết kế để mang lại cho người dùng trải nghiệm tốt nhất. Chính vì thế, với iPad của Apple, người dùng luôn có thể tìm dược model mới với các chức năng hiện đại nhất.

iPad của Apple

Máy tính bảng Apple sử dụng chip xử lý A của Apple tự phát triển đồng thời chạy hệ điều hành iOS của hãng. Chính vì thế, không chỉ hiện đại với đa dạng các chức năng mà máy tính bảng iPad cũng rất tiết kiệm điện năng. Đặc điểm chung của máy tính bảng Apple – iPad là thiết kế đẹp mắt – cái đẹp trong sự đơn giản nhất. Màn hình hiển thị sắc nét với khả năng tái tạo hàng triệu màu tự nhiên, và khả năng lướt mượt mà. Cấu hình cao giúp các ứng dụng trên iPad được mượt mà, có thể cùng lúc xử lý nhiều tác vụ mà vẫn hoàn toàn không bị giật/lag. Ngoài ra, các tính năng chụp ảnh, quay phim,..cũng rất nổi bật. Trong năm 2018 vừa qua thì iPad 2018 được cho là sẽ còn được tích hợp chức năng nhận diện khuôn mặt Face iD mà hiện đang được áp dụng trên iPhone X – smartphone cao cấp nhất của hãng.

Để mua iPad chính hãng trả góp giá rẻ các bạn có thể liên hệ Hnam Mobile để được tư vấn chi tiết.

Máy tính bảng Samsung Galaxy Tab

Thị trường máy tính bảng cũng sôi động không kém gì smartphone, ngoài Apple thì Samsung cũng tham gia thị trường này một cách hăng hái và có nhiều đổi trong dòng tabel . Những sản phẩm của Samsung luôn đi đầu về thiết kế, thời trang và hiện đại, kèm theo đó là chất lượng ổn định, dần chiếm được lòng tin của người tiêu dùng Việt Nam. Hiện tại có 4 dòng máy tính bảng của Samsung đang hot hiện nay: Galaxy Note, Galaxy Tab S, Galaxy Tab A và Galaxy Tab E.

Máy tính bảng Samsung Galaxy Note

Dòng Galaxy Note của Samsung hướng đến những người cần một chiếc máy tính bảng cho công việc và sáng tác nhờ được cài đặt sẵn các phần mềm về năng suất (productivity) và được trang bị chiếc bút S Pen thần thánh. Đây cũng là một điểm nổi bật so với các dòng khác của Samsung. dòng Galaxy Note còn gây ấn tượng mạnh với chiếc màn hình lớn, khả năng mở nhiều cửa sổ cùng lúc và công nghệ nhận diện chữ viết, dòng Note trở thành “trợ thủ” cho sinh viên, kiến trúc sư, nhạc sĩ, họa sĩ… – những người thường xuyên phải ghi chép hay chuyên làm công việc sáng tác.

Galaxy Note Tab

Ngoài ra, chúng còn mang lại sự khác biệt so với những dòng máy tính bảng giá rẻ khác của Samsung với màn hình cực sắc nét, cấu hình mạnh mẽ và vẫn giữ nguyên khả năng nhắn tin và đàm thoại.

>>> Xem thêm: Điện thoại Samsung Galaxy Note 20

Máy tính bảng Samsung Galaxy Tab E

Samsung Galaxy Tab E

Không chỉ có thiết kế đẹp, máy còn được trang bị những tính năng ưu việt với màn hình lớn 9.6 inch, bộ vi xử lý bốn nhân đi kèm RAM 1.5GB mang đến khả năng xử lý đa nhiệm tuyệt vời cùng camera 5MP chụp ảnh sắc nét – tất cả sẽ mang lại cho người dùng những trải nghiệm thú vị hoàn hảo. Đây là mẫu máy tính bảng thuộc phân phân khúc giá tầm trung gây ấn tượng ở mọi phương diện.

Máy tính bảng Samsung Galaxy Tab A

Galaxy Tab A gồm hai phiên bản, một phiên bản có kích thước 8.0 inch, một phiên bản có kích thước 9.7 inch. Samsung Galaxy Tab A được đánh giá là mẫu máy tính bảng có tính di động cao và một mức giá hấp dẫn.

Samsung Galaxy Tab A

Galaxy Tab A được ví như một chiếc Galaxy J7 phóng lớn, hiệu năng của máy tuy không quá mạnh mẽ nhưng vẫn đáp ứng tốt tất cả các nhu cầu người dùng kể cả chơi game nặng.

Máy tính bảng Galaxy Tab S

Galaxy Tab S là dòng tab cao cấp trên thịt rường hiện nay. Dòng S được đánh giá là máy tính bảng đẹp nhất của Samsung. Tab S có cấu hình tương đối mạnh mẽ với khả năng hoạt động mượt mà, tích hợp đầy đủ các tính năng cần thiết, hỗ trợ đa nhiệm và màn hình siêu nét.

Galaxy Tab S

Điều khiến tablet Tab S trở nên nổi tiếng đó là tính năng đa phương tiện: Xem phim, chơi game, lướt web, hoàn toàn không phải là vấn đề gì to tát với chúng. Thiết bị này xử lý khá mượt mà và linh hoạt, tình trạng giật rất hiếm khi xảy ra.

Máy tính bảng Xiaomi

Xiaomi Mi Pad là chiếc máy tính bảng đầu tiên của nhà sản xuất Xiaomi đến từ Trung Quốc. Mi Pad có nét thiết kế khá giống iPad mini nhưng giá bán của Mi Pad lại khá rẻ. Trang bị phần cứng của chiếc tablet này tương đối mạnh, cầm trên tay cảm giác khung máy chưa thật sự chắc chắn.

Xiaomi Mi Pad

Xiaomi MiPad có vỏ hoàn toàn bằng nhựa cao cấp, có chiều dài các cạnh là 202×135,4×8.5 mm, độ dày là 8.5mm là con số thuộc dạng mỏng. Kích thước màn hình khá chuẩn khi ở mức 8 inch. Chiếc máy tính bảng này nặng 360g, trọng lượng này được xem là khá chắc tay ở Smartphone. Thiết kế màn hình mỏng khít trên thân máy, mang lại cảm giác full màn hình cho người dùng. Xiaomi Mi Pad được trang bị bộ xử lý này cung cấp bốn lõi Cortex A15 hoạt động ở tần số 2.2GHz, cộng với lõi tiết kiệm năng lượng. Bộ nhớ trong 16GB up to 128GB Micro SD. Khi test tốc độ bằng AnTuTu thì cho ra con số khổng lồ là 40.000 điểm, một con số thuộc dạng các Smartphone, Tablet cao cấp hiện nay. Pin của Mi Pad cũng khá được với 6700 mAH LiPo.

Mua điện thoại máy tính bảng giá rẻ - chính hãng - trả góp 0% ở đâu?

Nếu bạn đang tìm địa chỉ mua ipad, máy tính bảng giá rẻ, chính hãng, có hỗ trợ trả góp 0%, có thì hãy đến Hnam Mobile. Tại đây, bạn có thể mua trả góp máy tính bảng giá rẻ theo với cách thức thanh toán vô cùng linh hoạt và thuận tiện.

Giá bán rẻ nhất thị trường. Nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Nhiều dịch vụ tiện ích: trả góp 0% qua thẻ tín dụng với hơn 20 ngân hàng. Thanh toán online, thanh toán bằng thẻ, giao hàng và thu tiền tại nhà miễn phí trên toàn quốc. Mời các bạn liên hệ trực tiếp để dược tư vấn cụ thể.

Quý khách có thể mua trả góp máy tính bảng, ipad giá rẻ với lãi suất thấp qua các công ty tài chính uy tín như HD Saison, FE Credit, Home Credit.

Cực kỳ nhanh chóng: chỉ sau 30 phút đăng ký hồ sơ online, Quý khách sẽ được duyệt hồ sơ trả góp qua điện thoại. Quý khách có thể lựa chọn thời hạn góp từ 6 tháng, 9 tháng hay 12 tháng tùy với mức thu nhập của mình.

Không những thế, Hnam Mobile có đa dạng mức trả trước 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70% giúp bạn tự do lựa chọn phù hợp với khả năng chi trả ban đầu của mình.

Để tự kiểm tra mức giá trả góp bạn có thể vào đây: trang Trả Góp Hnam hoặc gọi Hotline: 1900 2012 để nhận tư vấn trả góp Online ngay.

Để được trải nghiệm và nhận các chương trình khuyến mãi lớn nhất, các bạn hãy đến trực tiếp các hệ thống của Hnam Mobile nhé.

Hnam Mobile

Xem thêm

Bạn chưa biết mua và có nên mua iPad Gen 8 ở đâu giá rẻ?

Mua Samsung Galaxy Note 20, Note 20 Ultra, Note 20 Ultra 5G chính hãng tại TP HCM ở đâu tốt nhất?

Tại sao nên mua điện thoại iPhone 12 ở Hnam Mobile?

Hnam Mobile là đơn vị phân phối sản phẩm chính hãng với hơn 12 năm kinh nghiệm và uy tín sẽ mang lại mức giá bán tốt nhất cùng dịch vụ hậu mãi trọn vẹn giúp khách hàng yên tâm sử dụng. Bên cạnh đó, Hnam Mobile còn hỗ trợ mua trả góp 0% với nhiều phương thức thanh toán linh hoạt hỗ trợ tối đa cho khách hàng.