Trung tâm bảo hành chính hãng

BlackBerry

 

TP Hồ Chí Minh

•    TTBH Toàn Châu - 175 -177 Đường 3-2 ,Phường 11 ,Quận 10 (chạy hệ điều hành BB10 và PRIV)
•    TTBH Hồng Quang - 194 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10 (chạy hệ điều hành Android - DTEK50)